تور ژاپن

تور ژاپن

تور ژاپن بهار 98 (اردیبهشت و خرداد)

تور ژاپن نوروز 98   نام تور هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تعداد/روز رفت برگشت ظرفیت ژاپن 2600$+بلیط 3500$+بلیط 9 روز 12 اردیبهشت 21اردیبهشت 30 نفر   شهر هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره توکیو The gate hotel Asakusa
تور ژاپن

تور ژاپن زمستان 97

  نام تور هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره تعداد/روز رفت برگشت ظرفیت ژاپن ( توکیو، اوزاکا) 2200$+بلیط 3400$+بلیط 11 روز 4 بهمن 15 بهمن 30 نفر   شهر هتل 4 ستاره هتل 5 ستاره توکیو The gate hotel Asakusa