تور کنیا

Showing all 1 results

تور کنیا

تور کنیا نوروز 98

تور کنیا. زمان اجرا تور کنیا نوروز 98. 1تا 10 فروردین 1398 ( 10 روزه کـــــــــــــــنیا) 1 الی 16 فروردین 1398 ( 16 روزه کنیا و تانزانیا) – قیمت تور کنیا از 1500$