نویسنده: محمد باستانی

حس زیبای رفت و بودن در طبیعت و علاقه نشان دادن به آن از روزگاران قدیم در رگ و خون انسانها می جوشد و در قلبها می تپد. همیشه برای همه اغشار دوستدار طبیعتگردی فرصتهای مناسبی فراهم شده است تا به آرزوهای زیبایشان برسند برای گردشگرانی که خواستار آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم محلی هر منطقه هستند در کشور زیبای ایران غنی از سرزمین های مختلف با اقامتگاه های بوم گردی مناسب وجود دارد تا در حین گردشگری در هر ناحیه و بازدید از جاذبه های زیبای توریستی، خانه های گلی ، شيكيلي و ديوارهايي از انواع زگالي، زگمه اي وخشتي و آجاري تجربه حس قشنگ ایرانی بودن و به سبک سنتی زندگی کردن را به ارمغان خواهد داشت. برای اثبات فرهنگ مهمان نوازی ایرانی ها پخت غذاهای سنتی و محلی باب میل گردشگران در اقامتگاه ها، خود به نوعی اشاعه آداب و رسوم فرهنگ ایرانیست.

در آمارهای ثبت شده بیشترین اقامتگاه بومگردی را استان های مرکزی و شمالی کشور ایران به خود اختصاص داده اند.

بومگردی
بومگردی

بومگردی موجب دوستی جامعه ها و فرهنگ و آداب و رسوم ها شده است. در سفرهای بوم گردی ، توریستها با فرهنگ و آداب و رسوم  مردمان آن ناحیه ملموس و از نزدیک آشنا می شوند در رابطه با این نوع سفرها و گردشگری ها و ایجاد ارتباط  بین میزبانان مهربان و گردشگران علاقه مند ، باعث ارتباط دو طرفه و انتقال فرهنگهای مختلف از نقاط مختلف دیگر شهرها و کشورها به مردمان آن منطقه می شود . از سوی دیگر با ایجاد این آشنایی و فرهنگ دوستی، توریستها نسبت به ناحیه زندگی میزبان علاقه بیشتری نشان می دهد  و به خوب نگاه داشتن محیط و منطقه بیشتر اهمیت می دهند.

اهمیت دادن به طبیعت زیبا و با ارزش شمردن آداب و رسوم  قدیمی و امروزی انسانهایی که از سال ها قبل در یک زندگانی سنتی خاص زندگی می کنند تعریفی از واژه جذاب بومگردی است.

اقامتگاههای بومگردی متمایز از هتلها و مهمان پذیرها می باشد زیرا در این مکانها نوع خدمات ، محصولات و تکاپوهای گردشگری کاملا بومی و سنتی میباشند. بنای محیطی بومگرا ،نوع ساختار بناها ، مدیریت و مشارکت گردشگران و مردمان بومی در زیستگاهها از رکنها و الویتهای اصلی و مهم یک اقامتگاه بومگردی به شمار می رود.

ادامه دارد…

یکی از دلایل اینکه شمال کشور گردشگران زیادی را به سوی خود جذب میکند طبیعت بکرش و خانه های سنتی است که پي هايي از انواع پاكونه، شيكيلي و سكتي(سكت چاه) و ديوارهايي از انواع زگالي، زگمه اي(دارورجين) خشتي و آجاري ساخته شده است ، می باشد. معماری مسکونی در شهر های شمال کشورمان به دلیل فراوانی جنگل و دستیابی راحت به چوب های مناسب برای ساخت بنا، متفاوت ازدیگر نقاط ایران خودنمایی میکند. ساختار جذاب ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻠﯽ شهر ﺗﺎﻟش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑینظیر ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، مردمان این منطقه برای خود ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏـﻪ ﺷﻬﺮﯼ ساخته اند، ﺑﺮﺍﯼ دوستداران طبیعت و کسانی ﮐﻪ یک لحظه ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﺍ در ذهن خود مجسم میکنند، تصور ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﮐﻠﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻭ ﮔﻠﯽ، خانه های گلی تالشی ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺍﺳﺖ .

خانه های گلی طالشی
خانه های گلی تالشی

در قدیم ﻣﻌﻤﻮﻻً بنای ساختاری ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﯽ ﺗﺎﻟﺶ۲ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺠﺰﺍ، ﯾﮏ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﯾﮏ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺖ . قالب ﻭ بدنه و ستون ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭼﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ، برای ساخت ﭼﻬﺎﺭ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ این نوع خانه های سنتی ﺍﺯ جنس های ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﻧﺠﯿﻠﯽ ‏( ﺗﻔﯽ ‏) ، ﮐﻪ مقاومت فوق العاده بالایی دارد ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . برش درخت انجیلی به صورت بلند و باریک ﺭﺍ ﺩﺭ زبان ﻣﺤﻠﯽ ﺭﯾﮑﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ،و ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ فاصله های ﻣﺴﺎﻭﯼ تقریبا ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . البته در حال حاضر ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ جاهای دنیا ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ با ساختار ﺳﻨﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ شده است .

امروزه بسیاری از مصالح مدرن جای مصالح سنتی را مصحور کرده است. در زمان قدیم اصولا ﺭﯾﮑﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﻟﺮﮎ ﮐﻪ ﺍﻟﯿﺎﻑ مستحکمی دارد ، ﺑﻪ ﺍﺳﮑﻠﺖ خانه ﻭﺻﻞ ﻣﯽ کردند ، اما در حال حاضر ﻣﯿﺦ ﺟﺎﯼ لرک ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯽ بدنه ﻭ ﻧﺼﺐ ﺩﺭﺏ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺗﻤﺎﻡ می ﺷﺪ، درزهای ﺭﯾﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻞ ﭘﺮ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩ می کردند ﻭ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﺭﺱ ﻭ ﯾﺎ ﺁﻫﮏ ﻗﻠﻊ می پوشاندند.

پشت ﺑﺎﻡ ﺍﯾﻦ بناها ﺩﺭ منطقه های ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ ‏( ﻟﺘﻪ ‏) و ﺩﺭ ﺟﻠﮕﻪ ﻭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﻣﺮﺩﺍﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻣﺮﺩﺍﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﺎﻟﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﯿﺐ ﺑﺎﻡ ﺭﺍ تا جایی که می شود ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺎﯼ مداوم و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻧﮑﻨﺪ .

در ادامه مطالبمان درباره خانه ها و اقامتگاههای بومگردی که پیش رو خواهیم داشت ما را همراهی کنید.

ادامه دارد …

ذاتا همه انسانها زیبا پسند و دوستدار طبیعت هستند . عده ای عاشق دریا ، عده ای عاشق جنگل و کوه و عده ای عاشق کویر . درست است طبیعت بکر خود به تنهایی برای جذب گردشگران کافی است ولی عوامل دیگری وجود دارد که مناظر این طبیعت را جذابتر میکند . از نمونه های جذاب این مناظر می توان به خانه های سنتی شمال کشورمان اشاره کرد . خانه های گلی و زگالی که تقریبا تا اواخر قرن بیستم ساختار همه خانه ها اینچنین بود ساخت این خانه ها اوایل راحتتر بود ولی با گذشت زمان هم ساختن این خانه ها به صرفه نبود زیرا مصالحش گرانتر شد و هم محافظت از این خانه های سنتی سختتر شد.

خانه های سنتی شمال ایران
خانه های سنتی شمال ایران

ساختار خانه های سنتی در شمال کشور با گل و پوشال و سفال و چوب به گونه ای بود که هم عایق بندی خوبی داشت و هم اینکه در گرمای تابستان خنک بود و در سرمای زمستان گرما به وجود ساکنانش می بخشید. اما امروزه سیمان و آهن ارزان تیشه به ریشه ی این خانه های سنتی زد و مردم خانه های آهنی و سیمان را به خانه های گلی و زگالی ترجیح داده اند. خانه های گلی کهن را تخریب میکنند و بناهایی از مصالح مدرن بکار می برند .  ﺩﺭ زمان قدیم بنای همه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ و ﮔﯿﻼﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﻣﺤﻠﯽ ساخته می شد . البته اگر شما طالب دیدن این خانه ها باشید هنوز آثاری از آن ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺗﺎﻟﺶ کماکان با ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ خواهید دید. ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺏ ﮔﻠﯽ ﺗﺎﻟﺶ جلوه طبیعتش را صد چندان جذاب و دیدنی کرده است، این خانه ها ﺑﻪ مانند ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ شده است ﻭ ﺑﺎ مواد اولیه ﺳﻨﺘﯽ مثل ﭼﻮﺏ ،ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﮐﺎﻫﮕﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و پرداخته شده است .دیدن ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ پرچین ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﯽ ، ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻠﺞ ﻭ ستون ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﯽ ﺍﺯ تناور بزرگ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﻭ ﮐﺸﮕﺮ ‏( ﺷﺐ ﺧﺴﺐ ‏) حس لذت بخش عجیبی به انسان می بخشد .

ادامه دارد…

سرزمین آرژانتین از عجایب طبیعی و جذابی ساخته شده است. از یخچالهای طبیعی ، قله های بلند آند ، تاکستان های مندوزا و شلوغی بوئنوس آیرس، در این کشور دیدنی های پویا و بی نظیر منحصر به فردی وجود دارد.

دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد چرا آرژانتین یک مقصد عالی برای گردشگران است. بزرگترین آبشارها، بالاترین قله در آمریکا و برخی از مناظر فوق العاده ای است که مسافران هر جای آرژآنتین می توانند نظاره گر باشند. این فقط برتری کلی نیست. این تنوع شدید جاذبه های توریستی در آرژانتین است که بازدید کنندگان را برای بازدید بیشتر به سوی خود جذب می کنند.

  1. آتشفشان لانین

Volcan Lanin منطقه مرزی بین آرژانتین و شیلی است. این منطقه یک آتشفشان است که به شدت محبوب کوهنوردان است. کوهنوردان پرماجرا می توانند به اداره پارک ملی لانین رفته و پس از کسب اجازه به قله ای که کل مسیرش را اغلب برف پوشانیده است سفر کنند. به طور خلاصه، با یک پیاده روی کوتاه در کمتر از یک ساعت بازدید کنندگان می توانند به منظره شگفت انگیزی از Cara Norte Volcán Lanín یا چهره شمال، همچنین دریاچه Lago Tromen و جنگل های اطراف آن دست پیدا کنند.

volcan_lanin
volcan_lanin

۲٫ Quebrada de Cafayate

Quebrada de Cafayate یک دره دیدنی و جذاب در منطقه Valles Calchaquíes است. ماسه های سنگی زیبای این منطقه، از سنگ های غیر معمولی تشکیل شده است با تنوع رنگ های پر جنب و جوش که باعث می شود هر مسافری با یک سطل پر از سنگهای رنگارنگ از این منطقه خارج شود.تورهای سازمان یافته برای پیاده روی یا رانندگی در امتداد Río de las Conchas، سفر به حومه و قلب دره عمیق می باشد. جاذبه های نمادین در این دره وجود دارد  یکی به نام ال اوبلیسکو شناخته می شود، دیگری قلعه های تشکیل دهنده سنگ های معروف به لوس کاستیولوس و معدن گچ می باشد. در دل این دره جذاب یک کنجکاوی جسورانه وجود دارد که ذهن هر گردشگری را به خود مشغول میکند .

quebrada de cafayate argentina
quebrada de cafayate argentina

۳٫ Tigre Delta

شهر تیر در شمال بوئنوس آیرس واقع شده است . این شهر با یک موزه بزرگ، مغازه های بزرگ و یک بازار بی نظیر در فضای باز ارائه دهنده زیباترین منطقه توریستی می باشد ، جذابیت واقعی شهر Tigre را می توان با قایق در رودخانه کاوش کرد. از یک نقطه رودخانه که شروع به حرکت میکنید می توانید نظاره گر زندگی روزمره مردمان این منطقه باشید و فقط کافی ست به یک تاکسی آبی محلی بروید و خانه های محلی را در امتداد کانالها ببینید، مردمان این منطقه از وسایل نقلیه شناور استفاده میکنند. همچنین شما میتوانید خرید خود را از بازاری انجام دهید که  فروشندگان شناور بر روی قایقها تجارت خود را درست در رودخانه انجام می دهند. یه سفر منحصر به فرد برای شما خواهد بود.

Tigre_delta
Tigre_delta

۴٫ قبرستان Recoleta

یکی از محبوب ترین جاذبه ها در بوئنوس آیرس گورستان Recoleta است. قدمت این قبرستان به اوایل قرن هجدهم می رسد و شامل تقریبا ۵۰۰۰ طاق است. از جمله ویژگی های گورستان Recoleta، معماری مجسمه های بی شمار، ستون ها و Doric فراوان می باشد. با این حال آن چیزی که باعث می شود گورستان بسیار شگفت انگیز باشد، مقبره های Recoleta متعلق به افرادی مانند اوا پرون، آرماندو بو، خوزه فیگوئورا آلکورتا و تقریبا هر آرژانتینی که از یادداشت های سیاسی یا فرهنگی از دو قرن گذشته است وجود دارد.

Recoleta Cemetery
Recoleta Cemetery

۵٫ پارک ملی تالامپیا

پارک ملی تالامپایا در لاریائووا واقع شده است منطقه ای که از آن به دلیل وجود مهمترین سایت های باستان شناسی و دیرینه شناسی کشور حفاظت زیادی می شود. تقریبا ۲۵۰ سال پیش، دایناسورها در این منطقه به سر می بردند و همچنان وجود موجودات فسیلی در پارک این واقعیت را تایید می کردند. این منطقه همچنین برای کسانی که علاقمند به طبیعتگردی هستند مناظر زیبایی را برای تماشا به ارمغان دارد ، بستر خشکی رودخانه تالامپیای که قرمز رنگ است ، غنی از آبشار، سنگ های با شکل غیر معمول و مناظر شگفت انگیز، دلیل کافی برای بازدید از این جاذبه های توریستی شگفت انگیز در آرژانتین است.

پارک ملی تالامپیا
پارک ملی تالامپیا

۶٫ Iglesia سان فرانسیسکو

آشنایی با قرن هفدهم، Iglesia San Francisco یکی از قابل توجه ترین سازه های استعماری در شهر زیبا Salta است. این کلیسای ایتالیایی با ستون های سفید نفیس  و یک برج چند طبقه ای است که در شب روشن است. این بنای زیبا مکانهای دیدنی دارد از جمله سقف گنبدی و کتابخانه بایگانی، کلیسای داخلی که قابل توجه است. برای دیدن این معماری برجسته تنها کافیست به پایتخت استان سلتا سفر کنید.

Iglesia San Francisco
Iglesia San Francisco

۷٫ Cerro Catedral

Cerro Catedral واقع در منطقه ای در نزدیکی دریاچه سان کارلوس دی باریلوش است که معروف ترین و پیشرفته ترین منطقه اسکی در آمریکای جنوبی است. دسترسی به مکان چالش برانگیز، دسترسی آسان به پیست و امکانات اسنوبوردی، آن را به عنوان یک منطقه محبوب برای علاقه مندان به ورزش های زمستانی و جشنواره های اسکی تبدیل می کند. به دور از شلوغی های ساحل، رفت و آمد مکرر مسافران، کوه نوردان و دوچرخه سواران  این مکان نیز نظر گردشگران را با کوههایی با مناظر نفس گیر جلب می کند.

Cerro Catedral
Cerro Catedral

۸٫ Mar del Plata سواحل

شهر ماردلپلاتا یکی از اشرافی ترین و زیباترین شهر ساحلی کشور آرژانتین است. این شهر در ساحل اقیانوس اطلس واقع شده و هر سال میلیون ها گردشگر را به سواحل شنی و فرهنگ پر جنب و جوش خود جذب می کند.

در ساحل این شهر زیبا می توان مجموعه دریایی عظیم (دهها هزار) نمایش جزر و مدی را تماشا کرد و لذت برد. در طول تعطیلات آخر هفته تابستان می تواند بسیار شلوغ باشد ولی در پایان ماه های تابستان، شهر احساسات بسیار آرام تر را تجربه می کند. سعی کنید در سفر به این شهر زیبا و جذاب در اطراف Barrio La Perla یا خط ساحلی Patricio Peralta Ramos Boulevard قدم بزنید. این شهر دارای معماری زیبا است. ساخت هر خانه دارای طراحی فردی است که با دیدنش هر بیننده ای را به وجد می آورد. از دیگر مکانهای دیدنی شهر ماردلپلاتا موزه دلم همبر دل پورتو کلتو Ciocchini می باشد.

Mar-Del-Plata
Mar-Del-Plata

۹٫ Cueva de las Manos

کواوا د لس مانوس یک مکان باستان شناسی است یک مکان دیدنی ضروری برای هر کسی است که عاشق هنر و تاریخ است. Cueva de las Manos شامل یک مجموعه با شکوه از نقاشی های غار پیش از تاریخ است که ۹۰۰۰ سال پیش توسط اجداد مردم Tehuelche که در Patagonia و Pinturas Canyon ساکن هستند، تکمیل شده است. این غار با تصاویر عجیب دستهای روی هم افتاده پوشانیده شده است  و همچنین شامل تصاویر شکار رنگی و تصویر های نمادین است. بر آمدگی داخل غارها اجازه می دهد تا شما به هنر تاریخی بسیار نزدیکتر شوید . شما به راحتی در بازدید از این مکان تاریخی کرکس آمریکایی (condor) معروف را مشاهده خواهید کرد.

Cueva de las Manos
Cueva de las Manos

۱۰٫ آکنکاگوئه

کوهنوردی بر روی کوه Aconcagua یک تفریح جذاب برای ماجراجویان واقعی است. Aconcagua بالاترین کوه در آند و یکی از هفت قله بلند در جهان است و همچنین بالاترین نقطه در نیمکره غربی و نیمکره جنوبی می باشد. Aconcagua 15 کیلومتر با شیلی هم مرز است ولی خود کوه کاملا در آرژانتین قرار دارد، فقط در قسمت شرق این کوه آرژانتین با شیلی هم مرز است.

این کوه به دلیل ارتفاع بسیار زیاد و صعود قابل دسترس یک مقصد فوق العاده جذاب است. با استفاده از مسیرهای اختصاصی ، کوه نوردان می توانند بدون تجهیزات فنی به قله برسند. همچنین کوهنوردان در مسیر کوهنوردی خود توانایی آن را خواهند داشت که یخچال های اطراف و بسیاری از سامانه های طبیعی در پارک استان آونکاگووا، واقع در استان مندوزا بررسی کنند. آكونكاگووا از سمت شمال و شرق به Valle de las Vacas و از از غرب و جنوب به  Valle de los Horcones محدود مي شود. . این کوه زیبا دارای یخچالهای طبیعی است. بزرگترین یخچال طبیعی Ventisquero Horcones Underferior در حدود ۱۰ کیلومتر طول دارد. شناخته شده ترین یخچال شمال شرقی یا لهستان دو سامانه یخچال بزرگ عبارتند از Ventisquero de las Vacas Sur و Glaciar Este / Ventisquero Relinchos است .

Aconcagua
Aconcagua

باغ های کاویچی فوجی دارای ۲۲ نوع مختلف ویستریا است. زمان شکوفه زدن و به اوج رسیدن این گلهای جذاب از پایان ماه آوریل می باشد و این بهترین زمان برای تماشای این تونلها است. برای ورود به باغهای خصوصی باید خودتان را حسابی آماده کنید. در بهار، گردشگران زیادی به ژاپن سفر می کنند تا پیاده روی زیر تونل های بزرگ و رویایی ویستریا از باغ های کاویچی فوجی در Kitakyushu ژاپن را تجربه کنند.

نحوه رشد گلها بصورت خمیده و پیچ و تاب خورده با رنگهای قرمز ها، بنفش ها، صورتی و سفید ، تونل های بلند و منظره شگفت انگیزی برای مسیرهای گردشگران خلق کرده است.

گلهای ویستریا یک چشم انداز عظیم در کشور ژاپن هستند، به همین مناسبت جشنواره هایی در شهرهای مختلف مانند توکیو در اواخر ماه آوریل تا اوایل ماه مه و در Ashikaga، جایی که جشن بزرگ ویستریا است برگزار می شود وبینندگان را به دیدن بیش از ۳۵۰ نوع از درخت ویستریا که حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد ، دعوت میکند.

این گلها به عنوان شکوفه های گیلاس مشهور کشور ژاپن شناخته می شود که انتظار می رود از ۳۰ آوریل جزایر پهن مانند هوکایدو در زیر سایه های صورتی پنهان شود.

ویستریا
ویستریا

تونل ویستریا  واقع در Kawachi Fuji Gardens، Kitakyushu، ژاپن است. پیچیده گی زیبا و ظرافت تونل بلافاصله منشاء را به کسانی که با باغبانی قدیمی ژاپنی آشنا هستند نشان می دهد. درختان گلدار سربرآوردند و ردیف های مختلف رنگی باغ را پراکنده می کنند.

ویستریا یک انگور تزئینی با حدود ۱۰ کلاس مختلف است که در باغهای شرقی و غربی به علت زیبایی گلها و شاخه های تزئینی و پیچشی آن، شناخته شده است. انگورهای جنگلی که به مدت چند سال در معرض رسیدن به گونه های خاص می باشد. وقت تماشا که می شود پاداش چشمان بینندگان دیدن آبشارهای طولانی، گل های رنگارنگ اسطوخودوس از تغییر سایه های استیل است که ایجاد یک لوستر طبیعی از رنگ و زیبایی است.

تونل ویستریا بخشی از نمایش خیره کننده ای از لذت های گیاه شناسی است که شامل باغ های زین و جشنواره شکوفه های گیلاس می باشد، این جشنواره در کاویچی فوجی باغ در کیاتاکیوسو واقع شده است. انواع مختلف و رنگارنگ ویستریا از طریق یک تونل زیبا و شگفت انگیز که طی ماههای آوریل تا ماه مه پر شده است. در طول سال “جشنواره ویستریا” به عنوان “فوجی ماتسوری” شناخته می شود، که تبدیل به یک تونل پیچیده گل شده است.

تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا
تونل ویستریا

با فصل سفر همراه باشید در ادامه با ۲ مکان جذاب دیگر روسیه آشنا می شوید.

۷-جزیره  Kizhi

جزیره Kizhi

این جزیره واقع شده در منطقه  Karelia کارلیا، یک منطقه در شمال غرب روسیه که در مرز با فنلاند و دریای سفید است،این جزیره Kizhi  به عنوان بهترین نمونه از موزه های فضای باز  شناخته شده است.مردمان منطقه Karelians در قرن ۱۳ میلادی اینجا زندگی می کردند، فرهنگ مردمان این منطقه بین فرهنگ های شرقی و غربی و مخلوطی از آنها است. مجموعه موزه جزیره ویژگی های همچون یک کلیسایی با ۱۲۰ فوت ارتفاع دارای تندیسهای مذهبی که یک ساختار ۲۲ گنبدی معروف نیز دارد. دیگر جاذبه های توریستی جزیره شامل ده ها خانه های چوبی جالب و قدیمی است، آسیاب های بادی، کلیساهای کوچک و انبارها نیز در جزیره توجه افراد را به خود جلب خواهند کرد .فرهنگ دهقانان بومی نیز مخلوطی از عصر هنر و صنعت و فرهنگ محلی خود آنها است .

۸- دره Geysers آبفشانها

دره Geysers آبفشانها

واقع در شبه جزیره Kamchatka کامچاتکا در شرق دور روسیه، دره گیزر یا همان آبفشانها دومین میدان چشمه اب گرم بزرگ در جهان است. دره آب فشان ها در سال ۱۹۴۱ توسط تاتیانا اوستینوا دانشمند محلی کشف شد. از آن زمان این دره به عنوان یک جاذبه توریستی معروف در کامچاتکا مطرح شد و باعث جذب بسیاری از علاقه مندان و دانشمندان و گردشگران شده است .تورهای روسیه را در فصل سفر جستجو نمایید.

اینبار می خواهیم به صورت اختصاصی حیات وحش و حیوانات و محیط زیست قطب شمال را معرفی کنیم همراه ما باشید

حیات وحش و محیط زیست قطب شمال منحصر به فرد هستند. این منطقه زیستگاه بیش از ۲۰ هزار گونه از گیاهان، حیوانات، قارچ ها و میکروارگانیسم ها است که بسیاری از آنها بومی این منطقه می باشند.

از ویژگی های اصلی تمام گونه های جانوری قطب توانایی منحصر به فرد  زنده ماندن در شرایط سخت زمین و آب و هوا و شرایط قطبی است.

تعداد زیادی از حیوانات مهاجرند و فقط در  در بهار و تابستان در قطب حاظر می شوند برخی از آنها به معنای واقعی در سراسر جهان سفر مهاجرت می کنند و قطب فقط یکی از آنهاست.

دولت های ایالات قطبی، متعهد به دادن زمین به پارک های ملی و ذخایر طبیعی هستند. در حال حاضر، مناطق حفاظت شده بخشهایی از قطب شمال نیز زیر نظر روسیه است. در این منطقه عمده پارک های ملی و ذخایر طبیعی مانند برینگ ،Kandalakshsky، Nenetsky، Gydansky، لاپلند ذخیره گاه زیست کره، پارک ملی جزیره ورانگل، و خیلی های دیگر وجود دارد.

منطقه جنگلی تندر  از شبه جزیره تایمیر روسیه خانه ۸۰ گونه از پرندگان و ۲۵۰ گونه از گیاهان آوندی است.

حیات وحش و حیوانات و محیط زیست قطب شمال

گوزن های شمالی یکی از گونه های زیبا در قطب شمال اند. و جز حیوانات اصلی در زندگی مردم بومی قطب اند که یک نژاد  حدود ۱۰۰۰ ساله اند ،جمعیت گوزن های منطقه یامالو حدود ۶۶۵،۰۰۰ عدد است ،در شمال امریکا reindeers ها به عنوان گوزن کانادایی شناخته شده اند.

بسیاری از مردم در قطب شمال اوراسیا، از جمله مردمان سامی ها، ننتسی و چوکچی هنوز هم از گله های گوزن شمالی در تامین غذا، لباس، مسکن، و درآمد استفاده می کنند .

مهاجرت گوزن های کانادایی یکی از بزرگترین نمایشهای حیات وحش در جهان هست.

Muskoxen، حیواناتی شبیه گوسفند و بز هستند که در اثر شکار بی رویه در حال منقرض شدن هستند نیز جز حیوانات قطبی اند ،اگر چه muskoxen گیاه خوار هستند، اما دارای ۳۰۰ کیلوگرم وزن و در حالت ایستاده به ارتفاع سینه یک مرد هستند. آنها طعمه عمدتا  گرگ ها و انسان ها قرار می گیرند.

خرس قطبی ‘nanuq “نامیده می شود به عنوان بزرگترین گوشتخوار زمینی در جهان است، اما نام یک گونه آن URSUS maritimus  (به معنی” خرس دریایی “) به عنوان یک پستاندار دریایی و  از بستگان خرس قهوه ای است ، و اغلب در مناطق ساحلی قطب شمال و جزایر یافت می شود .

قطب شمال نیز  خانه روباه قطبی، ermines، گرگ تندر آلاسکا، wolverines، و جوندگان مختلف، از جمله خرگوش های صحرایی نیز هست

قطب شمال  بیش از ۱۰ هزار گونه  پستانداران دریایی از جمله شیرماهی ، دلفین  و نهنگ است.

یکی دیگر از مناطق پرتراکم حیوانات در منطقه سیبری بزرگ در Polynya از دریای لپتو است. این منطقه جمعیتهایی از شیرماهی ها، دم دراز و اردک مرغابی شمالی، و پرندگان آبزی دیگر دارد .

حیات وحش و محیط زیست قطب شمال


در امتداد سواحل قطبی روسیه، گرینلند، کانادا و آلاسکا belukhas زندگی می کنند . این یکی از کوچکترین انواع نهنگاست.

Narwhals، نهنگ های دندانه دار که در belukhas، زندگی می کنند در طول سال در fiords و ورودی های شمالی کانادا و غرب گرینلند وجود دارند

شیرماهی ها در قطب شمال و آب زیر قطب شمال از اقیانوس آرام به اقیانوس اطلس زندگی می کنند. برای اطلاع از برنامه های زیبای تورهای قطب شمال اینجا کلیک کنید.

با ما معرفی و بررسی ۲ جاذبه برتر دیگر از ماداگاسکار همراه ما باشید

۳-Tsingy de Bemaraha

Tsingy de Bemaraha

Tsingy de Bemarahaمنطقه ای ناشناس در جنوب مناطق بزرگ ذخیره طبیعی و حیات وحش ماداگاسکار است، Tsingy  Bemaraha اکیدا مخصوص طبیعت گردان است و برای انها بسیار مناسب است. کلمه “tsingy” به قلل نقطه ای از جنس سنگ آهک  که در پارک وجود دارد اشاره می کند . واقع در نزدیکی ساحل غربی پارک یک گستره وسیعی از جنگل حرا وجود دارد. این پارک مرکز و خانه هفت گونه  lemur (گوره خر ) است از جمله : گورخر سفید  ،  سیاه سفید و ….

۴- جزیره Nosy Be

جزیره Nosy Be

جزیره کوچک  Nosy Be  یکی از نقاط توریستی برتر ماداگاسکار است که باعث جذب هزاران نفر گردشگر از سراسر جهان در طول سال است. سواحل نوسی هم اگرچه در ابتدا تصویری مثل برخی از سواحل گرمسیری دیگر را ارائه می دهد اما شما در این ساحل تجربه جدیدی از آرامش،تماشای آب های فیروزه ای روشن و رستوران های غذاهای دریایی عالی  و خوردن غذاهای دریایی در کنار شن و ماسه های طلایی انجام خواهید داد که با سایر سواحل فرق خواهد کرد .برای کسب اطلاع از تور های ماداگاسکار فصل سفر  به صفحه تور ماداگاسکار مراجعه نمایید.

به معرفی ۲ جاذبه برتر و جذاب دیگر کشور ماداگاسکار می پردازیم

۷- مکان سلطنتی  Ambohimanga

مکان سلطنتی Ambohimanga

به عنوان یکی از نقاط مقدس  کشور توسط مردم مالاگاسی برای ۵۰۰ سال است، مکان سلطنتی Ambohimanga یک روستای تاریخی است که زمانی خانه و مرکز خانواده سلطنتی ماداگاسکار بوده است. دیواری که این روستا را احاطه کرده است در سال ۱۸۴۷ ساخته شده است و با ملات ساخته شده از آهک و سفیده تخم مرغ است. ترکیب Mahandrihono شامل خانه  پادشاه سابق  Andrianampoinimerina با دیوارهای ساخته شده از چوب بلسان بنفش  و آثار مکشوفه از شاه بزرگ جزیره، از جمله درام، سلاح و طلسم است .

۸- Andasibe-Mantadia

Andasibe-Mantadia

شامل منطقه ای در حدود ۱۰۰ مایل زمین در شرق ماداگاسکار است ، امروزه به عنوان پارک ملی Andasibe-Mantadia و به عنوان مرکز و خانه یازده گونه لمور شناخته شده است، از جمله بزرگترین لمور کشور . این پارک در نزدیکی پایتخت ماداگاسکار آنتاناناریوو واقع شده است.

پارک Andasibe-Mantadia یکی از ساده ترین پارک ها برای بازدید در ماداگاسکار  است. این پارک به دو منطقه پارک ملی Mantadia و Analamazoatra تقسیم می شود. راهنماهای محلی شما را به این دو پارک خواهندبرد .برای اطلاع از برنامه تورهای ماداگاسکار فصل سفر اینجا کلیک کنید.

ما را همراهی کنید با معرفی ۲ جاذبه برتر گردشگری دیگر کشور روسیه

۳- کاخ کرملین مسکو

کاخ کرملین مسکو

کرملین یکی  از جاذبه هایی است که حتما باید ببینید  هر کسی که گذرش به مسکو می افتد به تماشای این کاخ هم خواهد رفت. ساختمان اصلی  دفاتر دولتی سطوح بالا در این کشور است، محوطه اطرافش همچنین مرکز چهار کلیسای ساخته شده در قرون ۱۵ و  ۱۶ است و همچنین چندین موزه قابل توجهدر این محوطه کاخ وجود دارد. زمین ۲۵۰ هکتاری شامل کارگاه های زره سازی،ساختمانهای پر از گنجینه های سلطنتی از گذشته شوروی، و نمایشگاه صندوق الماس که مجموعه ای از جواهرات شامل یک الماس ۱۹۰ قیراطی داده شده به کاترین کبیر است که بسیار جالب خواهد بود .

۴-سوزدال

سوزدال

این شهر محل مصرف سرمایه چند امیرنشین روسیه بوده است ، سوزدال جواهری است در روسیه که جز شهرهای باستانی است که بخوبی در این کشور حفظ شده است و در واقع موزه ای از گذشته فرهنگی روسیه است که به “حلقه طلایی”معروف است . کسانی که مایل به تجربه بهترین معماری تاریخی روسیه اند ، اینجا و نمای کاخ کرملین را نباید از دست بدهند  ، کلیسا و صومعه صدر که در سوزدال  اند دارای قدمتی به سال ۱۰۲۴ اند در واقع تمام شهر مانند یک موزه فضای باز بزرگ است که بازدید کنندگانرا به سفری به عقب در زمان می برد  ..برای سفر به روسیه با فصل سفر همراه شوید.

اگر با مطالب سایت در مورد جاذبه های گردشگری کشور پرتغال همراه بوده باشید تا اینجا ۱۲ جاذبه برتر پرتغال را معرفی کردیم و اینک ۲ جاذبه برتر دیگر پرتغال را بررسی می کنیم

۱۳- پارک ملی da Peneda-Gerês

پارک ملی da Peneda-Gerês

تنها پارک ملی پرتغال که یکی از بزرگترین شگفتیهای طبیعی این کشور است همین پارک است. دارای مساحت بیش از ۷۰۰ کیلومتر مربع در شمال شرق منطقه مین هو پرتغال در نزدیکی مرز اسپانیا، این پارک دارای زمین های سنگی شامل مناظر کوهستانی دراماتیک؛ سرسبز، دره ، آبشارها ، دریاچه های عمیق و شفاف و روستاهای سنتی است ، دهکده های آن محل برش سنگهای گرانیت و آبگرم های قدیمی است ، از حیوانات این پارک : گرگ و گراز وحشی در مناطق دورافتاده تر پارک، در قسمتهای بالاتر عقاب طلایی. این پارک یک آهنربا برای علاقه مندان به فضای باز است. مسیرهای پیاده روی Waymarked ارائه مقدار زیادی فرصت های پیاده روی می دهند.

۱۴- Bragança براگانکا

Bragança براگانکا

این شهر تقریبا در دورترین نقطه از مرکز پرتغال قرار گرفته است ،این شهر قدیمی به طور کامل توسط یک دیوار گرانیتی محصور شده است است. با کاوش در این دیوار و قلعه Cidadela معلوم شده است قدمتش به سال ۱۱۳۰ بر میگردد، شما می توانید در این شهر  یک حس ملموس از قرون وسطی داشته باشید . یکی دیگر از جاذبه های برجسته شهر  Domus Municipalis که یک بنایی است که به قرن ۱۵ برمی گردد این تنها اثر بازمانده از معماری مدنی مشتق از زبان لاتین در پرتغال است. برای اطلاع از برنامه تورهای پرتغال فصل سفر کلیک کنید.

ما در این قسمت با معرفی ۲ جاذبه دیگر از جاذبه برتر کشور هند با شما هستیم همراه فصل سفر شوید.

۱۱- قلعه Agra آگرا

 قلعه Agra آگرا

این قلعه ساخته شده به عنوان یک ساختار نظامی در سال ۱۵۶۵ توسط امپراتور اکبر با اضافاتی که بعد ها توسط شاه جهان به آن اضافه شده است، این قلعه بسیار خیره کننده است، قلعه آگرا همچنین به عنوان قلعه قرمز آگرا شناخته می شود و یک ترکیب جالب از تاثیرات هندو ها و مسلمان ها است. کمی بیش از دو کیلومتر  از تاج محل فاصله دارد . هنگامی که در داخل،قلعه می شوید شما دو ساختمان بزرگ ماسه سنگی به هم پیوسته ملاحظه می کنید ساختمانی مربوط به محل  امپراطور اکبر و ساختمانی برای پادشاه جهانگیر، دیگر نکات برجسته قلعه شامل : محل خاص  (کاخ خصوصی) است با سقف مسی پر زرق و برق آن، و باغ  Anguri باغ (باغ انگور)، یک برج هشت ضلعی Musamman .

۱۲ -غارهای Ellora، اورنگ آباد

غارهای Ellora، اورنگ آباد

این غارهای معروف Ellora در بین قرن های ۵ و ۱۰ توسط بودایی ها، جینی ها، و راهبان هندو ساخته شده اند و در ۳۰۰ کیلومتری غربی شهر بمبئی قرار گرفته اند . در حال حاضر جز میراث جهانی یونسکو اند، این مجموعه قابل توجه از ۳۴ صومعه، کلیساهای کوچک، و معابد که ۱۲ تا از آنها بودایی و  ۱۷ تا هندو، و پنج تا متعلق به مذهب جین اند که در مجاورت و نزدیکی به یکدیگر ساخته شده اند، بازتابی از تحمل مذهبی که در این دوره از تاریخ هند وجود داشته است. از این تعداد، بهترین معبد Kailasa  است که معبدی سنگی از برش عظیم سنگهای کوه Kailasa است. با تورهای هند در فصل سفر همراه باشید .

با معرفی دو جاذبه گردشگری هند ما را همراهی کنید

۵- قلعه سرخ، دهلی نو

قلعه سرخ، دهلی نو

در سال ۱۶۴۸ ساخته شده توسط شاه جهان به عنوان صندلی قدرت مغول و  از سال ۱۸۵۷ نگهداری میشود،، این قلعه با شکوه هلالی شکل است و معروف به قلعه سرخ در دهلی نو است دلیل این نامگذاری استفاده از شن و ماسه قرمز خیره کننده  استفاده شده  در ساخت و ساز آن است این قلعه  یک منطقه وسیع بیش از دو کیلومتر مربعی را پوشش می دهد  که همه آن  توسط یک خندق بزرگ احاطه شده است. نکات برجسته قلعه عبارتند از : دو تا دروازه های بزرگ: دروازه قابل توجه لاهور گیت (ورودی اصلی قلعه) و استادانه تزئین دهلی گیت، یک بازار ۱۷ قرنه و مرکز فروش همه چیز از طلا و جواهر تا لباس ابریشم و سوغات و اقلام مواد غذایی است.

۶ -دروازه هند، بمبئی

دروازه هند، بمبئی

این دروازه ۲۶ متر ارتفاع دارد و مشرف به دریای عرب و دروازه نمادین از هند است، ساخته شده به مناسبت گرامیداشت اولین ورود پادشاه انگلیس جرج پنجم و همسرش ملکه ماری در سال ۱۹۱۱، این قطعه بسیار زیبا و دارای معماری با شکوه و با جلالی است ، ساخته شده به طور کامل از سنگ بازالت زرد و بتن و قابل توجه است به خاطر طراحی هند و Saracenic آن، دروازه هند هم چنین صحنه صفوف از سربازان انگلیسی در سال ۱۹۴۸ است زمانی که هند استقلال خود را به دست آورد بود.فصل سفر برگزار کننده خاطره انگیزترین تورهای هند ، با ما همسفر شوید.

با معرفی ۱۴ جاذبه برتر گردشگری یکی از برجمعیترین کشورها یعنی هند همراه ما باشید

۱-تاج محل، آگرا

تاج محل، آگرا

شاید شناخته شده ترین ساختمان هند، تاج محل معروف ترین محل در جهان به قدرت عشق است. نام خود را از ممتاز محل، همسر مورد علاقه امپراتور شاه جهان گرفته است، این آرامگاه زیبا پس از مرگ او در سال ۱۶۳۱ ساخت آن شروع شد و در آن زمان ۲۰،۰۰۰ کارگران به مدت ۲۲ سال آنرا کامل ساخته اند. ترکیب عناصر بسیاری از طراحی اسلامی از جمله قوس، مناره، گنبد، و منبت کاری ،خوشنویسی سیاه و سفید در اطراف در  ورودی در آن دیده میشود، تاج محل تا حد زیادی از سنگ مرمر سفید تزئین شده با منبت کاری و الگوهای گل ظریف و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند یشم  ، سنگ لاجورد، الماس، و مادر مروارید ، نکته مهم: بهترین زمان برای بازدید  در سپیده دم یا هنگام غروب است زمانی که فضا درخشان میشود .

۲ -شهر بنارس

شهر بنارس

یک مرکز زیارتی عمده برای هندوها، شهر بنارس مدت طولانی است که با  رودخانه گنگ، یکی از نمادهای مذهبی مهم ایمان هندوها در ارتباط است. قدمت آن به ۸ قرن قبل از میلاد میرسد، بنارس یکی از قدیمی ترین شهرهای مسکونی در جهان است. جستجو در محله قدیمی مجاور به گنگ باعث بازید از معبد Vishwanath میشود که در سال ۱۷۸۰ ساخته شده است . حمام کردن در گنگ از اهمیت زیادی برای هندوها برخوردار است و مکان های متعدد شناخته شده برای استحمام مذهبی خود دارند . همچنین دیدن دانشگاه هندو بنارس، که در سال ۱۹۱۷ تاسیس شده است و کتابخانه عظیم آن با بیش از یک میلیون کتاب  و موزه بهارات که مجموعه خوبی از نقاشی های مینیاتوری، مجسمه ها، نسخه های خطی نخل برگ، و نمایشگاه های تاریخ محلی است توصیه میشود .برای اطلاع از برنامه های تور هند فصل سفر کلیک کنید.

 

با ما همراه باشید با جاذبه های گردشگری قطب شمال در جزیره گرینلند

مناظر ساحلی ، یخچالهای طبیعی عظیم، کوه های یخ، و حیات وحش دریایی فراوان؛ خرابه وایکینگ، فرهنگ بومی و بزرگترین پارک ملی در جهان جز جاذبه های این جزیره قطبی یعنی گرینلند است. آب دریای گرینلند باعث شده به عنوان مرکز و خانه انواع شیرماهی ها و نهنگ ها باشد .خرابه نورس باستانی در fjords غربی نیز وجود دارد که جز اثار باستانی است؛ تورهای قایقرانی به این مکان قابل دسترس هستند تقریبا در طول سال، به طوری که می توان نه تنها آثار باستانی دیدن کرد بلکه به تماشای حیوانات در طبیعت نیز پرداخت و لذت برد .

قطب شمال در جزیره گرینلند

Ilulissat در Icefjord واقع در خلیج دیسکو، بزرگترین جاذبه طبیعی گرینلند و جز میراث جهانی یونسکو است.

منطقه Sermeq کویالک با توجه به کوه های یخی غول پیکر  یکی از فعالترین یخچالهای طبیعی در جهان است،

شناخته شده برای کوه های یخی بزرگ آن، این یکی از محبوب ترین مناطق توریستی است. گردشگران همنین می توانند شاهد رفت و امد  کشتی کروز در  آب های ساحلی در شمال گرینلند باشند . فعالیت های تابستانی و زمستان در محدوده شمالی گرینلند شامل  dogsledding و قایقرانی و  تورهای هلیکوپتری است .

شفق قطبی

واقع در ساحل گرینلند ترکیبی از معماری قدیم و جدید است. جاذبه های تاریخی شهر، مانند کلیسای جامع Nuuk و موزه ملی، با معماری مدرن از مرکز فرهنگی Katuaq ممزوج شده اند.

دیگر شهرهای ساحلی غرب گرینلند، که جمعیتی حدود نیمی از ۵۷۰۰۰ ساکنان گرینلند را در خود جای دادند، نکات برجسته توریستی شامل  sledding نوعی سورتمه با سگ ها، سفر جهت تماشای نهنگ ، ماهیگیری، پیاده روی، واسکی است

بزرگترین جاذبه در شرق گرینلند پارک ملی گرینلند است. بزرگترین پارک ملی در جهان،که تقریبا یک میلیون کیلومتر مربع (۳۸۶۰۰۰ مایل مربع) مساحت دارد و  تقریبا تمام گیاهان و جانوران گرینلند در آن وجود دارند. برای اطلاع از برنامه جذابترین تور قطب شمال فصل سفر با ما همراه شوید.

اگر با مطالب سایت همراه بوده باشید تا اینجا ۸ جاذبه برتر ماداگاسکار را معرفی کردیم و قرار بود ۱۰ جاذبه برتر گردشگری این کشور را معرفی کنیم اینک ۲ جاذبه باقی مانده را معرفی می کنیم ، پس با ما همراه باشید

۹- پارک ملی Masoala

پارک ملی Masoala

این پارک واقع در شمال شرقی ماداگاسکار است ، پارک ملی Masoala محیطی نزدیک به ۲۵۰ مایل از جنگلهای انبوه و سه پارک دریایی را پوشش می دهد . این پارک شامل ده گونه از میمون لمور، از جمله آی-آی، بزرگترین پستاندار شببرو در جهان است. این پارک همچنین خانه یک طیف متنوع از پرندگان و خزندگان، از جمله قورباغه گوجه ای به نام رنگ قرمز روشن است. Tampolo، Ambodilaitry و Ifaho سه پارک دریایی ایده آل برای غواصی و قایقرانی و ماجرا جویی در این پارک زیبا هستند.

۱۰- پارک ملی Ranomafana

پارک ملی Ranomafana

واقع در منطقه جنوب شرقی ماداگاسکار در نزدیکی روستای Ranomafana، پارک ملی Ranomafana یکی از پارک های محبوب کشور ماداگاسکار است. بخش شرقی پارک محل جالبترین منظره ها است، با داشتن تپه های متعدد و پر تراکم جنگلی. در  این پارک سایر حیوانات در معرض خطر لمور بامبوی طلایی اند زیرا تغذیه این حیوان و رژیم غذایی اش شامل شاخه های بامبو  است که شامل مقداری دوز سیانید است که می تواند کشنده برای سایر حیوانات باشد، با این حال لمور طلایی  تغذیه جذابی از بامبو ارد با اینکه هیچ بیماری ای برایش اتفاق نمی افتد .فصل سفر مجری مستقیم تور ماداگاسکار می باشد.

با سایت فصل سفر همراه باشید با معرفی ۱۰ جاذبه برتر گردشگری کشور آفریقایی و زیبای ماداگاسکار

۱- Ile Sainte Marie

Ile Sainte Marie

ایل Sainte Marie در سواحل دور شرق ماداگاسکار قرار گرفته است.جزیره و خلیجی محافظت شده که در دوران قدیم مرکز و ورودی دزدان دریایی به ایل Sainte Marie در طول قرنهای ۱۷ و ۱۸ بوده است و هنوز هم  کشتی های غرق شده دزدان دریایی را می توان در  آبهای کم عمق مناطق  Baie و  Forbans مشاهده کرد. امروزه این جزیره یکی از جاذبه های توریستی برتر در ماداگاسکار است. آب روشن خلیج و جزیره ایجاد محیطی ایده آل برای غواصی و شنا است.همچنین  مهاجرت نهنگ کوهان دار در طول تابستان و اوایل پاییز به این جزیره رخ می دهد که تماشای این منظره بسیار زیباست .

۲- پارک ملی Isalo

پارک ملی Isalo

پارک ملی Isalo از لحاظ تنوع زمینی قابل توجه است. این پارک در منطقه جنوب مرکزی ماداگاسکار واقع شده است ، پارک Isalo شامل مناطق علفزار، دره های شیب دار و تشکل های ماسه سنگی ،تالاب ها و جنگل های درختان نخل است . همانطور که در بسیاری از پارک های ملی کشور ماداگاسکار  راهنما مورد نیاز است در این پارک نیز باید با راهنما سفر کرد و بازدید از این پارک زیبا را انجام داد .برای سفر به ماداگاسکار با فصل سفر همراه شوید.

با فصل سفر همراه باشید با بررسی ۲ جاذبه گردشگری دیگر در روسیه

۹- کوه Elbrus البروس

کوه Elbrus البروس

کوه البروس در منطقه قفقاز و در رشته کوه های جنوب روسیه واقع شده است. با ارتفاع ۵۶۴۲ متر (۱۸۵۱۰ فوت)، البروس به عنوان یکی از هفت قله بلند هفت قاره کره زمین است، این کوه با توجه به شرایطش باعث جذب هر کوهنوردان با تجربه و تازه کار نیز شده است. در حالی که این کوه  از یک آتشفشان تشکیل شده است و در واقع یک کوه آتشفشانی خاموش است، و هیچ فورانی تا کنون برای ان ثبت نشده است. با یک سیستم تله کابین بازدید کنندگان می توانند تا ارتفاع  ۳۸۰۰ متر (۱۲۵۰۰ فوت ) کوه را بالا بروند و صعود خود رابه قله کوه تسهیل بخشند .

۱۰- ایستگاه راه آهن ترانس سیبری

ایستگاه راه آهن ترانس سیبری

بخشی از طولانی ترین سیستم های راه آهن در جهان همین خط راه اهن سیبری روسیه است، این مسیر ریلی هنوز به صورت کلاسیک است ، خط راه آهن ترانس سیبری  از شهر مسکو به عنوان مبدا آغاز و به شهر ولادی وستک که یک شهرستان در نزدیکی مرزهای روسیه با چین و کره شمالی است ختم میشود و مقصد نهایی آنجا است.این مسیر ریلی در سال ۱۸۹۱ توسط تزار الکساندر سوم آغاز و بعدا توسط پسرش تزار نیکلای دوم در سال ۱۹۱۶ تکمیل شد و به عنوان خط راه اهن تزارها شناخته شده است. بسیاری از مسافران به این منطقه در قطار به عنوان محل اقامت یک شبه اقامت می کنند تا به مقصد خود برسند، واگنهای قطار نیز ویژگی های درجه اول، دوم و سوم دارند و برخی با حمام خصوصی و سایر امکانات هستند .برای اطلاع از برنامه تورهای روسیه فصل سفر اینجا کلیک کنید.

دو منطقه زیبای گردشگری دیگر را در کشور روسیه معرفی می کنیم با ما در فصل سفر همراه باشید

۵- دریاچه بایکال

دریاچه بایکال

بسیاری از مسافران در ایستگاه راه آهن ترانس سیبری توقف می کنند و برنامه ای برای تماشای دریاچه زیبای بایکال روسیه دارند ، این دریاچه عمیق ترین و قدیمی ترین دریاچه روی زمین است. دریاچه بایکال در حدود ۲۰ درصد آب شیرین جهان را برخوردار است. دریاچه بایکال روسیه در منطقه سیبری واقع شده است، این دریاچه ۲۵ میلیون ساله است و توسط رشته کوه ها احاطه شده است. این دریاچه به عنوان یکی از روشن ترین دریاچه ها جهان است. شناخته شده به عنوان مروارید سیبری، دریاچه بایکال دارای مراکز تفریحی و چند استراحتگاه است، و این منطقه یک مقصد محبوب در تعطیلات است .

۶ -کلیسای جامع St Sophia سنت سوفیا ،Novgorod نووگورود

کلیسای جامع St Sophia سنت سوفیا ،Novgorod نووگورود

این کلیسا واقع در شهر نووگورود قدیمی ترین شهرستان روسیه است، سنت سوفیا کلیسای بزرگ و جامعی است که در داخل محوطه کاخ کرملین در خود شهر واقع شده است. ساختمان کلیسا دارای ۱۲۵ فوت ارتفاع است و آراسته شده با پنج گنبد دیدنی و جذاب، این کلیسای جامع از قدیمی ترین  کلیسا ها در روسیه است.کلیسای سنت سوفیا دارای ویژگی های آرایه ای از مصنوعات باستانی مذهبی است از جمله تندیس مادر خدا !؟یک آیکون  افسانه ای است از Novgorod که در حمله ۱۱۶۹ساخته شده است، محل معروف سه دروازه ornately  که حک شده در  کلیسای جامع و دارای قدمتی به تاریخ قرن ۱۲ میلادی است .فصل سفر مجری مستقیم تور روسیه می باشد.

با معرفی ۱۰ جاذبه برتر گردشگری کشور پهناور روسیه همراه ما باشید

۱-کلیسای جامع سنت باسیل

کلیسای جامع سنت باسیل

این کلیسا در بین سالهای ۱۵۵۴ و ۱۵۶۱ ساخته شده و واقع در قلب مسکو است، کلیسای جامع سنت باسیل در میان جاذبه های توریستی روسیه دارای بیشترین محبوبیت و جاذبه است. در واقع مصنوعات و وسائل داخلی ساختمان کلیسا باعث جذب بازدید کننده نیست ، بلکه معماری متمایز این کلیسا سبب جذب توریست ها است. طراحی ساختمان کلیسا شبیه به یک شکل اتش بازی در شعله ای کامل است، معماری این کلیسا نه تنها در دوره ای که در آن ساخته شده است منحصر به فرد است بلکه در هر دوره بعدی نیز منحصر به فرد است. هیچ ساختمان مشابه دیگر  در کشورها مانند کلیسای جامع سنت باسیل وجود ندارد.

۲- موزه ی ارمیتاژ

موزه ی ارمیتاژ

در سال ۱۷۶۴ توسط کاترین کبیر موزه ی ارمیتاژ در سن پترزبورگ تاسیس و ساخته شد، کشور روسیه خود یک موزه عظیم از هنر و فرهنگ ها است که  موزه هایش نیز مجموعه ای از نکات برجسته با بیش از ۳ میلیون وسیله و مصنوعات در جهان است. مجموعه موزه شامل یک مجموعه بزرگ از شش ساختمان تاریخی از جمله کاخ زمستانی( محل اقامت سابق امپراتوران روسیه) است. خاطره انگیزترین تجربه سفر به روسیه را با فصل سفر داشته باشید.

در قسمتهای قبل به معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی کشور پرتغال پرداختیم ، و اینک ادامه این مطلب را با شما همراه هستیم.

۱۱-  Guimarães

Guimarães

آثار قدیمی و باستانی  Guimarães جز میراث جهانی یونسکو است، با توجه به اینکه این شهر یک زمانی پایتخت پرتغال بوده است ( در طول قرن ۱۲th )و  اولین پادشاه این کشور، آفونسو هنریکز، در آن بوده است دارای آثار باستانی متعددی است از جمله حداقل نه قلعه و کاخ سلطنتی پاکو داس دوکیز، موزه د آلبرتو سامپایو ، میدان اصلی معروف  Guimarães  که قدمتش قرون وسطی است و دارای یک نمای گرانیتی است که استادانه حک شده است.

۱۲- Braga براگا

Braga براگا

براگا یکی از بزرگترین شهرستانهای پرتغال است واقع در شمال این کشور، این شهر یک مقصد مذهبی و تجاری برای سابقه طولانی است. بیشتر آثار عمدتا مربوط به قرن ۱۸ اند از جمله :قصرهای زیبا، کلیساها و کاخ قابل توجه، تعدادی پارک صنوبر و باغ های جالب ،کلیسای جامع براگا که قرن ۱۱ ساخته شده ،میدان مرکزی شهر  که محل زیبا و دارای کافه های قدیمی است ، قلعه قرن ۱۴ ای  Torre de Menagem که از استحکامات اصلی براگا بوده و باقی مانده است.فصل سفر برگزار کننده زیباترین تورهای پرتغال ، با ما همراه باشید.

 در قسمت آخر از جاذبه های گردشگری کشور هند نیز به دو مورد دیگر از مکانهای گردشگری زیبای این کشور می پردازیم با ما همراه شوید.

۱۴-قصر Mysore میسور

قصر Mysore میسور

این قصر حاصل یک معماری خوب قدیمی از دوران استعماری هند است؛ این کاخ شاه پسند دارای باغی باشکوه و آراسته است. شما می توانید در کنار خرید از بازار معروف ابریشم و  صندل های چوبی صندل از جاذبه های اصلی با شکوه قصر میسور نیز لذت ببرید. این کاخ به طور کامل در سال ۱۸۹۷ بعد از یک آتش سوزی ویرانگر بازسازی شد، این قصر زیبا دارای سه طبقه با ویژگی های برجسته مانند برجهای مربعی و گنبدی شکل؛ سقف های مزین  و پر زرق و برق، غرفه ازدواج ، شیشه خیره کننده رنگ آمیزی شده و آثار هنری و نمایشی از طلا و جواهر به کار رفته در تزئین ساختمان . یک نمایش پر زرق و برق هر یکشنبه برگزار می شود و در طول تعطیلات کاخ توسط بیش از ۹۰۰۰۰ چراغ روشن می شود .

۱۵- پرستشگاه ماهابودی، Bodhgaya

پرستشگاه ماهابودی، Bodhgaya

Bodhgaya  در نظر گرفته به عنوان مقدسترین مکان بودایی جهان است، این مکان باعث جذب هزاران نفر از بازدید کنندگان در هر سال است،  نقطه کانونی از این مکان زیارتی بودایی خیره کننده پرستشگاه ماهابودی است  که در آن بودا به روشنگری و فلسفه در ان پرداخته است. ساخته شده در قرن ۶ و چندین بار  ترمیم شده است، معبد دارای برج مخروطی هرمی زیبا است و درون مکان مجسمه طلاکاری بزرگ بودا وجود دارد همچنین به دلیل علاقه به درخت انجیر هندی ،این درخت نیز اینجا به وفور یافت میشود .برای اطلاع از برنامه تورهای هند فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با ما در فصل سفر همراه باشید با معرفی ۲ جاذبه برتر گردشگری دیگر از کشور زیبای ماداگاسکار

۵- جاده درختان  Baobabs

جاده درختان Baobabs

جاده درختان Baobabs ، که این درختان پوشش داده اند تمام یک جاده خاکی بین Morondava و Belon’i در غرب ماداگاسکار را و صحنه جالبی را ایجاد کرده اند . چشم انداز قابل توجه برای گردشگران از سراسر جهان که این مکان و منطقه را برای بازدید انتخاب کرده اند . درختان بائوباب، تا ۸۰۰ سال سن دارند، و بیشتر در مناطق و جنگل های انبوه  گرمسیری رشد می کنند و وجود دارند. در طول سالیان، جنگل ها برای کشاورزی تخریب شده اند و اینک تنها درختان بائوباب معروف در این جنگل ها باقی مانده اند .

۶-روستاهایIfaty

روستاهایIfaty

Ifaty نامی است که به یک منطقه در ساحل جنوب غربی ماداگاسکار و به دو روستای ماهیگیری با فضای خاکی داده شده است. سازه های دریایی، ۶۰ مایل صخره های مرجانی طولانی همراه با امواج دریایی خشن و شدید جز جاذبه های این منطقه اند ، مناطق ساحلی  نیز در این منطقه وجود دارند که ایده آل برای غواصی و ماهیگیری اند . منطقه داخلی روستاها نیز شامل بیابان ها و جنگل های است که در آن درختان بائوباب عجیب و غریب برای قرن ها وجود دارند و درختانی شناخته شده در ان منطقه اند .برای اطلاع از تورهای ماداگاسکار فصل سفر مراجعه نمایید به صفحه تور ماداگاسکار نمایید.

با ما همراه باشید با بررسی دو مورد جذاب از جاذبه های گردشکری هند

۹- سواحل Goa گوا

سواحل Goa گوا

یک منطقه بزرگ در داخل کشور هند مخصوص برای کسانی که به دنبال یک تعطیلات در ساحلی بزرگ هستند واقع شده در خط ساحلی غربی زیبای گوا و مشرف به دریای عرب، این سواحل جدیدا توسط گردشگران خارجی در کشور هند مورد توجه قرار گرفته است. گوا دارای بیش از ۶۰ مایل خط ساحلی زیبا و خانه های ساحلی زیبا است که برخی از آنها زیباترین سواحل جهان اند، برای کسانی که به دنبال آرامش اند ساحل Agonda  انتخاب خوبی است، البته سواحل شیک و مدرن دیگری در این منطقه وجود دارند که شلوغ ترند مثل سواحل : کالانگوت (Calangute) ،سواحل Mandrem، Morjim و Ashwem . Palolem نیز یکی دیگر از گزینه های محبوب در یک محیط زیبا است.

در گوا، یکی از جاذبه های جذاب دیگر پناهگاه حیات وحش  Bhagwan ماهاویر است که مرکز جنگل های انبوه و جانورانی چون: گوزن، میمون، فیل، پلنگ، ببر، و پلنگ سیاه و سفید و همچنین مار کبرای پادشاه مشهور هند و برخی از ۲۰۰ گونه از پرندگان است .

۱۰ -پارک ملی Periyar و پناهگاه حیات وحش مادورای

پارک ملی Periyar و پناهگاه حیات وحش مادورای

یکی از جاذبه های توریستی محبوب در جنوب هند پارک ملی Periyar و پناهگاه حیات وحش آن است که در اطراف یک دریاچه توسط مهندسین بریتانیا در سال ۱۸۹۵ برای آبیاری و ارائه آب به شهرستان مادورای ساخته شده است. این پارک زیبا تاسیس شده در سال ۱۹۳۴ و مرکز گونه های متعددی از پستانداران،و جمعیت بزرگی از فیل، گراز وحشی، سمور، نوعی میمون و بیش از ۲۰ نوع ببر بنگال است. تماشای پرنده هایی مانند darters، لک لک،  hornbills، و drongos نیز قابل توجه است، وهمچنین بسیاری از گونه های جالب پروانه ها.

بهترین راه برای لذت بردن از مناظر کوهستانی پر زرق و برق پارک اطراف دریاچه و یا پیاده روی به طرف جنگل می باشد. با فصل سفر همراه شوید و از سفر به هند لذت ببرید.

برترین جاذبه های کشور هند را با معرفی دو جاذبه دیگر ادامه می دهیم ما را در فصل سفر همراهی کنید.

۷-مسجد مکی حیدرآباد

مسجد مکی حیدرآباد

ساخت و ساز مسجد حیدرآباد که یکی از بزرگترین مساجد جهان (و یکی از قدیمی ترین انها در هند) است در سال ۱۶۱۴ در زمان سلطنت محمد قلی قطب شاه آغاز شد و تقریبا ۸۰ سال به طول انجامید. به اندازه کافی بزرگ است تا ۱۰۰۰۰ نمازگزار را در خود جای دهد، ۱۵ قوس و ستون عظیم این مسجد زیبا  از اسلب تک گرانیت سیاه و سفید که توسط گاو های بزرگ تا ۱۴۰۰ گاو به این مکان حمل شده است ،این مسجد  نام خود را از آجر بالا دروازه مرکزی گرفته است زیرا آن آجرها را  از شهر مکه در عربستان آورده بودند، این مجموعه قابل توجه ویژگی های برجسته مانند دروازه اصلی آن، میدان بزرگ، یک حوض بزرگ ساخته دست انسان، و یک اتاق است. دیگر ویژگی های قابل توجه کتیبه هایی از قرآن بر بسیاری از قوس ها و درها، و سقف نفیس از سالن اصلی نقش بسته شده است .

۸ -عامر فورت، جیپور

عامر فورت، جیپور

عامر فورت (اغلب گفته شده با عنوان “کهربا”) به عنوان یک کاخ در سال  ۱۵۹۲ توسط مهاراجه من سینگ من ساخته شده است و مدت زیادی به عنوان پایتخت جیپور بوده است. ساخته شده در بالای کوه تا دامنه کوه، این قلعه با shuttle یا پیاده روی از طریق یک شیب قابل صعود و دسترسی است. نکات برجسته  قلعه عبارتند از Jaleb ، حیاط اول با تزئین بسیار، و معبد شیلا دوی که اختصاص داده شده به الهه جنگ بوده است. همچنین تالار مجاور برای مخاطبان عمومی با دیوار و تراس آباد که توسط میمون های ریز تزئین شده است. از دیگر ویژگیهای این مکان Sukh Niwas (تالار تفریحی) با گل های بسیار و یک کانال مورد استفاده برای حمل آب خنک ، و معبد پیروزی (زندانی مندیر) که قابل توجه است برای بسیاری از پانل های تزئینی آن، سقف رنگارنگ، و نمایش عالی بر کاخ و دریاچه پایین آن است. برای انتخاب تورهای هند فصل سفر اینجا کلیک کنید.

 با معرفی ۲ جاذبه گردشگری دیگر در کشور هند همراه شما هستیم در فصل سفر

۳- Harmandir Sahib : معبد طلایی امریتسار

 Harmandir Sahib معبد طلایی امریتسار

در ۱۵۷۷ توسط رام داس این معبد تاسیس شد، امریتسار یک مرکز مهم از تاریخ و فرهنگ سیک ها است. جاذبه اصلی در اینجا Harmandir  در ۱۶۰۴ ساخته شد و هنوز هم اغلب به عنوان معبد طلایی به خاطر دکوراسیون طلایی خود مشهور است. مقدسترین زیارتگاه بسیاری از سیک های هند است ، معبد در یک ترکیبی از هندو و سبک اسلامی ساخته شده است، بخش پایین تر آن از سنگ مرمر و با منبت کاری و  مزین  به اشکال گل و حیوانات ، و گنبد بزرگ طلایی آن نشان دهنده یک گل نیلوفر آبی و جز نماد پاکی در سیک ها است.

۴ – شهر طلایی: Jaisalmer

شهر طلایی Jaisalmer

به خاطر استفاده ازشن و ماسه زرد استفاده شده در بسیاری از ساختمان های این شهر، نام شهر طلایی برای Jaisalmer  انتخاب شده است ، معماری پر زرق و برق قدیمی این محل تامین شده  از تپه های شنی بیابان Thar  است. یک ساختار ۱۲ قرنی دلهره آور زیرا زمانی یک پایگاه مرزی استراتژیک بوده است، امروز این شهر با قصرهای پر زرق و برق قدیمی، دروازه با شکوه و عظیم Jaisalmer و کاخ ها، معابد، و خانه های خوب قدیمی، قلعه ای دارای ۹۹ دژ همراه با دروازه عظیم منجر به حیاط اصلی آن که در آن شما کاخ مهاراجه را پیدا می کنید .همه این جاذبه ها آنرا برای ورود توریسته ها به این محل مناسب کرده است . ساخت این کاخ  آغاز شده در اوایل سال ۱۵۰۰ و تا قرن ۱۹ توسط حاکمان دیگر قسمتهایی به ان اضافه شده، کاخ دارای بخش های باز عمومی از جمله مناطق زیبا با کاشی کاری و تزئین ایتالیا و چین و درب سنگی پیچیده حکاکی شده و همچنین تعدادی از معابد جینی با قدمت از قرن ۱۲ تا ۱۶ است که هر کدام با سنگ مرمر خوب و تصاویر ماسه سنگی، نسخه های خطی و سقف روشن رنگ تزئین شده است. و کتابخانه ۱۰۰۰ ساله، گیان Bhandar، با بسیاری از نسخه های خطی ۱۶ قرنه و آثار باستانی آن را نیز نباید فراموش کرد .برای مطلع شدن از برنامه های تور هند فصل سفر با ما همراه باشید.

به بررسی ۳ مورد دیگر از جاذبه های برتر کشور استرالیا می پردازیم با ما در فصل سفر همراه باشید

۱۰ -پارک ملی Kakadu کاکادو

پارک ملی کاکادو

پارک ملی کاکادو، در انتهای قلمرو شمالی است و جز میراث جهانی است. با پوشش بیش از ۱۹۸۴۰ کیلومتر مربع، دارای طوطی کاکل سفید منحصر به فردی است، بزرگترین پارک ملی در استرالیا و دومینش در نوع خودش در جهان است. در پارک جنگلهای انبوه موسمی، مرداب های حرا، رودخانه ها، دره ها، نقاشی های باستانی روی سنگ ها، تالاب ها، و آبشارها و همچنین یک تنوع حیرت انگیز از حیات وحش وجود دارد . علاوه بر این بسیاری از پستانداران و خزندگان، بیش از ۳۰۰ گونه مختلف از پرندگان خانه خود را در اینجا ساخته اند .  ممکن است بازدید کننده شانس تماشای تمساح آب شور تالاب تکاپو  را نیز بدست بیاورند .

 

۱۱- جاده اقیانوس بزرگ

جاده اقیانوس بزرگ

هر مقصد توریستی دارای جاذبه بالا نیازمند یک مسیر رانندگی و جاده ای دیدنی و جذاب نیز است و در استرالیا آن به عنوان جاده اقیانوس بزرگ ساخته شده ، طول جاده  ۳۰۰ کیلومتر در امتداد سواحل جنوب شرقی استرالیا از شهر توریستی تورکی به شهر Allansford، در نزدیکی WARRNAMBOOL در ایالت ویکتوریا است. جاذبه های زیادی در این مسیر دیده میشود از جمله : بندر کمپبل و پارک ملی ، پل لندن، طاق، و دریاچه و تنگه ارد . دیگر نکات برجسته در امتداد جاده شامل شهر تفریحی لورن و پارک Otway ،که منطقه ای مملو از جنگل های اکالیپتوس،سرخس  است .

 

۱۲- مناطق Broome  و Kimberley

جاذبه های گردشگری استرالیا

زمانی منبع مروارید جهان منطقه بروم بوده است اکنون یک شهر توریستی پررونق در جنوب منطقه دیدنی و جذاب کیمبرلی است. ماسه های سفید و دریای فیروزه ای کنار ساحل، باعث شده  گردشگران در آن به شتر سواری هنگام غروب آفتاب بپردازند این تفریح یکی از جاذبه های بالای شهر می باشد. از دیگر ویژگیهای این منطقه موزه تاریخی بروم است، . بروم یک پایگاه عالی برای گشت و گذار در منطقه کیمبرلی است که در آن بازدید کنندگان می توانند آبشارافقی ، کیپ Leveque، گیب رودخانه ، Purnululu  و پارک های ملی و آبشار خیره کننده میچل را بازدید کنند .

 

تور استرالیا 

با معرفی  ۳ جاذبه دیگر و برتر استرالیا همراه باشید

۷- ساحل Bondi

ساحل Bondi

بدن های برنزه، شن و ماسه بور، پیاده روی و گشت و گذار در یکی از معروف ترین سواحل جهان و استرالیا را تجربه کنید. فقط ۱۵ دقیقه با ماشین از مرکز شهر ساحل Bondi  فاصله دارد ، این ساحل مرکز یکی از قدیمی ترین باشگاه های گشت و گذار  در جهان است. این ساحل یک نقطه بزرگ برای قدم زدن در کنار دریا و یا آمدن به پیک نیک است. پیاده روی ساحلی از انتهای جنوبی ساحل آغاز می شود و در امتداد خط ساحلی به مقدار ۶ کیلومتر ادامه دارد ، در این مسیر صخره های ماسه و سنگی، مغازه ها، کافه ها و رستوران ها در سراسر خیابان این نوار ساحلی معروف به چشم می خورد ، گردشگران و مردم محلی به طور یکسان از امکانات: استخر اقیانوس و پارک اسکیت ، بازار یکشنبه استفاده می کنند .

۸ – پارک ملی Daintree

پارک ملی Daintree

مناطق استوایی مرطوب پارک ملی Daintree در Far North Queensland جز  اکوسیستم های قدیمی روی زمین است. این  منطقه متعلق به مردم بومی شرق کوکو Yalanji است و بسیاری از ویژگی های طبیعی خود را هنوز نگه داشته است. این پارک شامل دو بخش اصلی است :۱- تنگه MOSSMAN  که در آن آب شفاف است ۲-کیپ رنج که در آن جنگلهای انبوه در سواحل شنی سفید از دریای مرجانی است. تنوع زیستی حیرت انگیز این پارک شامل بیش از ۱۸،۰۰۰ گونه گیاهی و یک آرایه وسیعی از گونه های جانوری از جمله کاسوآری، تمساح، پروانه اولیس و کانگوروی درختی است .  مسیر رفت و آمد از طریق بندر داگلاس در جنوب پارک مهیا می باشد.

۹- جزیره Fraser فریزر

جزیره فریزر

جزیره فریزر جز لیست میراث جهانی یونسکو است ، این جزیره بین Bundaberg و بریزبن در سواحل شرقی استرالیا قرار گرفته است، بزرگترین جزیره شن و ماسه ای در جهان و یکی از منحصر به فرد ترین مکانها برای ماجراجویی بوسیله ماشینهای خاص گردشگری در استرالیا است. دارای هفتاد و پنج مایل ساحل، بازدید کنندگان همچنین می توانند بدنه زنگ زده از کشتی های غرق شده را اینجا ببینید.علاوه بر زیبایی های دریایی و زیستی آن ،جنگل های بارانی باستانی پر از تنوع شگفت انگیز از گیاهان و حیوانات شامل کوسه، دلفین، نهنگ و  اسب های وحشی، dingoes، خفاش ها،  و بیش از ۳۰۰ گونه از پرندگان نیز در این جزیره وجود دارد .

 

تور استرالیا 

با معرفی سه  جاذبه گردشگری دیگر در کشور استرالیا ما را همراهی کنید

۴- پل و بندرگاه سیدنی

پل بندرگاه سیدنی

همراه با خانه اپرا، پل و بندرگاه سیدنی یکی از آیتم های معروف استرالیا است. پل “قلاب چنگکی” این شاهکار فوق العاده از بزرگترین پل های قوسی فلزی در جهان است. در سال ۱۹۳۲ ۴۰ سال قبل از خانه اپرای سیدنی ساختش به پایان رسید. دارای ارتفاع ۱۳۴ متر بالاتر از بندر، پل ۵۰۰ متر مسیر ساحل شمال سیدنی را به منطقه تجاری مرکزی متصل می کند. علاوه بر مسیر عابر پیاده، دو خط راه آهن از روی پل و همچنین هشت خط برای ترافیک جاده ای با قابلیت تغییر  خطوط برای کنترل جریان ترافیک می باشد .در روی این پل بازدیدکنندگان می توانند منظره تماشایی بیشتری از بندر و شهر را ببینند . برای یک مرور کلی در مورد تاریخ و ساخت پل بازدید از موزه در اسکله جنوب شرقی نیز پیشنهاد می شود .

۵- پارک ملی Blue Mountains کوه های آبی

پارک ملی زیبای کوه های آبی

پارک ملی زیبای کوه های آبی جز میراث جهانی یونسکو  است و ۸۱ کیلومتری از غرب سیدنی فاصله دارد و با سفری یک روزه از سیدنی قابل دسترسی و بازدید است . این نام به خاطر مه آبی رنگ ناشی از وجود زیاد درختان اکالیپتوساست . این پارک خیره کننده و محافظت شده شامل دره های دراماتیک، آبشارها، نقاشی هایی  بومی روی سنگها  ، و ۱۴۰ کیلومتر مسیرهای پیاده روی است. معروف ترین جاذبه در پارک صخره های ماسه سنگ به نام سه خواهر هستند. دیگر نکات برجسته شامل KATOOMBA که منظره ای از طریق قطار است .

 

۶ – Melbourne ملبورن

 ملبورن

ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا توقفگاه محبوب در بسیاری از برنامه های سفر به استرالیا است. گالری، تئاتر، رستوران ها، مغازه ها، باعث احساس حضور در یک شهر اروپایی است ، امتیاز اصلی این شهرستان رودخانه یارا است. ملبورن با وجود پارک ها، باغ و فضاهای باز  که تقریبا یک سوم از مساحت کل آن را در بر می گیرد شهری سرسبز است. از نکات برجسته این شهرستان عبارتند از باغ گیاه سلطنتی ، گالری ملی ویکتوریا، و زمین کریکت ملبورن که در آن طرفداران ورزش کریکت می توانند در تابستان این ورزش را انجام دهند. و همچنین خیابان چپل، مرکز خرید  ملبورن، ویکتوریا و بازار ملکه، که فروش میوه ها، سبزیجات، لباس و صنایع دستی برای بیش از یک قرن در انجا استنیز جز جاذبه های این شهر است.

 

تور استرالیا

 

 در این قسمت مطالب با معرفی ۱۲ جاذبه برتر کشور استرالیا با ما همراه باشید

۱- خانه اپرای سیدنی

خانه اپرای سیدنی

 

ذکر “سیدنی و استرالیا”  بسیاری از افراد به فکر خانه اپرای می اندازد.این ساختمان  به شکل پوسته های بزرگ و یا بادبان های مواج است، این ساختمان در نقطه Bennelong  سیدنی زینتی است برای لیست میراث جهانی یونسکو و یکی از آیکون های بزرگ معماری در جهان است. محل خیره کننده ای است. آب سه طرف ساختار انرا احاطه کرده و باغ سلطنتی گیاهی نیز در سمت جنوب انرا احاطه کرده است.معمار دانمارکی یورن اوتزان برنده رقابتهای بین المللی طراحیآنرا ساخته است، ساخت و ساز در نهایت در سال ۱۹۷۳ با هزینه ده برابر بودجه اصلی به پایان رسید.

بازدیدکنندگان امروزه می توانند با خوردن یک وعده غذایی در یکی از رستوران های آن لذت ببرند و یا  تئاتر، استودیو، یک سالن کنسرت، اتاق نمایش، و یک سینما را بازدید کنند .

 

۲ -سد بزرگ ریف

سد بزرگ ریف

این تصویر از فضا برای این منطقه قابل مشاهده است، در میراث جهانی این منظره ذکر شده ، منظره دیواره ای بزرگ مرجانی  که یکی از بزرگترین ساختارهای زنده بر روی این سیاره است. در سال ۱۹۷۵ به خاطر دیواره بزرگ مرجانی پارک دریایی برای حفاظت از اکوسیستم شکننده آن، که شامل بیش از ۳۰۰۰ صخره های مرجانی است تاسیس شد. یکی از عجایب هفت گانه طبیعی جهان است، پارک در سواحل شرقی استرالیا است. غواصی و دیدنی های جذاب از زندگی دریایی شامل مرجانهای نرم و سخت، بیش از ۱۶۰۰ گونه از ماهی های گرمسیری، کوسه ها، dugongs، دلفین ها، لاک پشت ها، اشعه، و صدف های بزرگ در این منطقه دیده میشود .

۳- پارک ملی Uluru-Kata Tjuta اولورا کاتا جوتا

تور استرالیا

در اعماق قلب مرکزی استرالیا، اولورو (نام قبلی: آیرز راک)، یکی از شگفتی های طبیعی در کشور است. دارای منابعی یکپارچه قرمز رنگ  ، منطقه اولورو-کاتا Tjuta  و پارک ملی آن جز میراث جهانی است و به طور مشترک توسط سازمان  Parks استرالیا و زمین داران سنتی و مردم محلی Aṉangu اداره می شود. اولورو به معنی “سایه” در گویش بومی محلی است ارتفاع این کوه هابه ۳۴۸ متر از دشت های اطراف آن می رسد . همچنین در پارک سنگ های گنبدی شکل قرمز به نام کاتا Tjuta ( Olgas) وجود دارد.

 

تور استرالیا 

در این مطلب ۳ جاذبه باقی مانده از ۹ جاذبه برتر کشور نروژ معرفی خواهند شد پس با ما همراه باشید

۷- جاده اقیانوس اطلس

جاده اقیانوس اطلس

جاده اقیانوس اطلس یکی از ۱۸ مسیر گردشگری ملی در نروژ  است که یک اتصال حیاتی برای جزایر کوچک دور افتاده است و همچنین مسیری برای ماهیگیران تفننی، علاقه مندان به غواصی و بازدید کنندگان مناطق نزدیک به دریا . اگر چه تنها پنج مایل طول دارد اما آن را به عنوان یکی از  راه های تماشایی و بزرگراه ساحلی در جهان قرار داده است .

۸ – Jotunheimen جوتونهیمن

Jotunheimen جوتونهیمن

بزرگترین منطقه کوه آلپ در فلات بالایی نروژ، منطقه جوتونهیمن با مساحت ۱۳۵۱ مایل مربع و شامل مرتفع ترین کوه اسکاندیناوی است. اینجا مرکز بسیاری از دیدنی های جذاب مثل آبشارها، رودخانه ها، دریاچه ها، یخچالهای طبیعی و حیات وحش مانند جمعیت بزرگ گوزن ها است .

۹- Spitzbergen

Spitzbergen

مجمع الجزایر نروژی اسوالبارد واقع در محور جزیره Spitzbergen، واقع شده اند که فقط ۸۱۰ مایل از قطب شمال فاصله دارد . اگرچه پوشش آن به مساحت ۲۴۲۰۰ مایل مربع است اما جمعیت آن تنها ۳۷۰۰ نفر است در پنج شهرک، از جمله نیویورک السوند (با جمعیت ۷۰ نفر). اگر چه توسط وایکینگ ها درسال ۱۱۹۴ این منطقه کشف شده است اما بیش از ۴۰۰ سال بعد توسط فردی هلندی به نام هدایتگر ویلم بارنتز نیز کشف شد در حالی که آن فرد در حال جستجو برای گذرگاه شمال غربی به چین بوده است. اما آنچه اواینجا پیدا کرد نهنگ در ابهای یخی بود. این منطقه قطبی شامل ۱۴۰ گونه مختلف، از جمله گیاهان کم رشد ، سرخس، خزه و گلسنگ است با این حال حیات وحش، که شامل ۳۰ گونه از پرندگان آبزی،  گوزن شمالی، روباه قطبی … و چند هزار خرس های قطبی نیز است. برای اطلاع از برنامه تورهای نروژ فصل سفر کلیک کنید.

 با ادامه بررسی جاذبه های گردشگری برتر کشور اروپایی نروژ با ما همراه باشید

۵- روز ملی نروژ

روز ملی نروژ

برگزاری روز قانون اساسی نروژ در ۱۷ مه هر سال نشانه استقلال این کشور از دانمارک در یدلایمخیرات سال ۱۸۱۴ است . این یک روز فوق العاده شاد و مهم برای نروژ است که معمولا به عنوان روز ملی نامیده می شود. در این روز اجتماعات شاد،  گروههای موسیقی در کنار مردم جشن می گیرند. تا کنون بزرگترین جشن در اسلو که در آن جمعیت عظیمی در خط کارل Johans دروازه و شاهراه اصلی شهر است انجام شده است، در این روز میشود به تماشای رژه ۱۰۰ گروه و گروههای موسیقی بپردازید. کاخ سلطنتی که در میدان اسلو است یکی دیگر از نقاط محبوب است، به ویژه برای یک نگاه اجمالی به خانواده سلطنتی و کنسرت ها و فعالیت های متعدد در طول روز، از جمله مسابقه بندر قایقرانی که سرگرم کننده  است و یک نمایش آتش بازی بزرگ نیز دارد.

۶-Lillehammer  لیلهامر

Lillehammer لیلهامر

منطقه لیلهامر واقع شده در بالای دریاچه Mjøsa در انتهای جنوب دره Gudbrandsdal، لیلهامر یکی از توریستی ترین و شناخته ترین مناطق نروژ در طول سال است. در تابستان جاذبه های مانند پارک Malhaugen ، فضای باز این موزه که شامل بیش از ۱۰۰ ساختمان تاریخی از جمله خانه های روستایی قرن ۱۸، کارگاه های آموزشی و یک کلیسا است. یکی دیگر از نقاط قابل توجه کلبه Gynt است که مربوط  اوایل ۱۷۰۰s،است و گفته اند خانه اولی قهرمان مشهور ایبسن است. اما جاذبه اصلی لیلهامر در زمستان و وقتی است که پوشیده از برف است .به عنوان میزبان بازی های المپیک در سال ۱۹۹۴ بوده است سرگرمی ها و تفریحات زمستانی این منطقه شامل  اسکیت، پیچش یا حلقه زنی، سورتمه سواری، ۳۰۰ مایل مسیرهای اسکی بازی  و همچنین مراکز اسکی آلپاین است .برای اطلاع از برنامه های تور نروژ فصل سفر در اینجا کلیک کنید.

با ادامه معرفی بهترین مکانها جهت بازدید در کشور نروژ با ما در فصل سفر  همراه باشید

۳- Geirangerfjord گیرانگرفیورد

Geirangerfjord گیرانگرفیورد

بخشی از شبکه آبراهی نروژ که بسیار دیدنی و جذاب است و در صدر فهرست جهانی یونسکو است و جز میراث حفاظت شده است . منطقه گیرانگرفیورد در شمال السوند برخی از بهترین مناظر در هر نقطه نروژ را ارائه می دهد. ادامه مسیر به سمت شرق به Sunnylvsfjord  دارای برخی از مناظر دیدنی کشور است. یکی از بهترین این نقاط قله Dalsnibba که مناظر جالبی را از کوه های اطراف ارائه می دهد . کشتی های متعدد در این مسیر به حمل و نقل مسافران می پردازند اما اگر قصد این رو دارید که با ماشین شخصی به این منطقه سفر کنید باید حواستان به پیچ های تند و خطرناک مسیر باشد .

۴ -شفق قطب شمال

شفق قطب شمال

بخش قابل توجهی از شمال نروژ در داخل دایره قطب شمال است، و این واقعیت باعث شده است که این کشور دارای این جاذبه توریستی محبوب بشود . اولین جاذبه این منطقه وجود خورشید در نیمه شب است که منظره چشمگیر و بی تجربه ای را دست می دهد ، در طول ماه های تابستان این منطقه فقط دارای روزهای طولانی است و شبی در آن وجود ندارد . جاذبه دوم  شفق شمالی دیدنی و جذاب است که در فصل زمستان اتفاق می افتد این شفق هنگامی ایجاد میشود که ذرات باردار الکتریکی ساطع شده از خورشید در میدان مغناطیسی زمین گرفتار و  اثرات نور در  لایه های نازک بالایی جو یونیزه  شده و در ارتفاع بین ۴۰ و ۶۲۰ مایل در آسمان این اثر دیده میشود  که به شکل کمان مایل به آبی رنگ و درخشان در آسمان دیده میشود .برای تجربه یک سفر متفاوت با تورهای نروژ فصل سفر همراه شوید.

با معرفی ۹ جاذبه گردشگری برتر کشور نروژ با ما همراه باشید

۱- مناظر مسیرهای راه آهن

مناظر مسیرهای راه آهن

هیچ راه بهتری برای دیدن حومه خیره کننده نروژ به جز با قطار وجود ندارد. شاید جای تعجب باشد برای چنین کشور کوهستانی خطوط راه آهن نروژ  بیش از ۲۰۰۰ مایل است، در طول راه حدود ۷۷۵ تونل و بیش از ۳۰۰۰ پل وجود دارد .بهترین مسیر و خوش منظره ترین و زیباترین در اسلو آغاز می شود، از دیگر مسیرهای فوق العاده سفر کردن با قطار فلات کوه Hardangervidda  ،حاشیه  Rauma کهبین Dombås و Åndalsnes  است و خط راه آهن معروف لاف و گزاف از اسلو به تروندهایم. شبکه راه آهن نروژ نیز سفر با انواع  جالب قطار از مانند قطار کلاسیک بخار،سه چرخه پدالی ( ‘draisines’) برای استفاده نیز ارائه می دهد .

 ۲ – Hurtigruten

Hurtigruten

شاهراه زندگی از طریق راه آبی و کشتی ها به این منطقه پرت است و این راه آبی باعث اتصال این منطقه به کشور است ، تأسیس آن در سال ۱۸۹۳ اتفاق افتاده است.برای اینکه سفری نوستالژیک به اینجا داشته باشید سفر با یک کشتی بخار را فراموش نکنید، البته کشتی های مدرن نیز مسافران و سایر چیزها راحمل و نقل می کنند به Hurtigruten، در طول این مسیر نیز توقف گاه های جالبی نیز وجود دارد . زیباترین سفرها را در تورهای نروژ فصل سفر خواهید دید.

در این مطلب ۲ جاذبه باقی مانده از ۱۲ جاذبه برتر کشور اروپایی سوئیس را بررسی می کنیم پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید

۱۱- آبشار Rhine راین

آبشار Rhine راین

آبشار راین (Rheinfall) با ۱۵۰ متر ارتفاع در منطقه  شاف هاوزن بزرگترین آبشار در اروپا مرکزی است. بهترین زمان برای بازدید این آبشار زیبا در ماه های ژوئن و ژوئیه است زمانی که برف کوه ها ذوب می شود ، حتما اگر به سوئیس سفر کردید تماشای این آبشار زیبا را از دست ندهید ، اگر هم دوست داشتید می توانید قایق سواری در رودخانه های خروشان را در این منطقه تجربه کنید .

۱۲ پارک ملی Roban کرامر سوئیس

 پارک ملی Roban کرامر سوئیس

 این پارک در سال ۱۹۱۴ تاسیس شد، پارک ملی سوئیس در دره Engadine  که قدیمی ترین منطقه ذخیره طبیعت در کوه های آلپ است واقع شده است. این پارک شامل بیش از ۱۷۰ کیلومتر مربع از جنگل های کاج ،کوه ها، و درختچه ها و رودخانه هایی است که سرعت جریان در انها بالا است  و منطقه ای صخره ای و از جنس سنگ آهک است. دوستداران طبیعت می توانید در این  منطقه در مسیرهای بزرگی پیاده رویو ماجراجویی کنند، هر چند درو زدن این مسیرها به خاطر تلاش برای حفظ اکوسیستم های طبیعی ممنوع است. بیش از ۵۰۰۰ گونه از حیات وحش از جمله موش خرمای کوهی، گوزن قرمز، بز کوهی، روباه، و بیش از ۱۰۰ گونه از پرندگان در این مرکز وجود دارند . برای مطلع شدن از برنامه های مفرح تورهای سوئیس فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با معرفی ۲ جاذبه  برتر دیگر کشور سوئیس سفر به این کشور را با شما ادامه میدهیم با ما همراه باشید

۹- دریاچه های Lugano و Ticino

 دریاچه های Lugano و Ticino

دریاچه لوگانو در مرز ایتالیا با سوئیس در تیسینس واقع شده است و یک منظره وسوسه انگیز از دریای مدیترانه به همراه درختان مرکبات، انجیر، انار و آب و هوای معتدل ارائه می دهد . حتی قله های پوشیده از برف در شهرهای اطراف دریاچه لوگانو و دریاچه Maggiore در غرب احساسی از ایتالیا و معماری آن به انسان دست می دهد ، در piazzas بیشتر شور و شوق برای مواد غذایی خوب که بیشتر از مرزها ایتالیا وارد میشود وجود دارد .بازدید کنندگان می توانند منطقه دریاچه را  یا اجاره یک قایق بگردند. همچنین مونت سان سالواتوره یکی از مناظر دیدنی و جذاب از روستاهای اطراف، دریاچه، و قله های پوشیده از برف ارائه می دهد. لوگانو ، نیز یک مرکز مالی و بزرگ و مهم شهر تیسینس است که محل رفت و آمد مکرر می باشد..

۱۰ – Zurich زوریخ

Zurich زوریخ

زوریخ بزرگترین شهرستان سوئیس است که یک مرکز بزرگ حمل و نقل، و نقطه شروعی خوب برای مسافران به این کشور است. این شهرستان  در انتهای شمال غربی دریاچه زوریخ  و رودخانه Limmat واقع شده است. این شهر دارای گنجینه های فرهنگی زیادی است و جایی عالی برای شروع یک تور پیاده روی در خیابان بنیاد از شهر قدیمی با مغازه های عجیب و جالب آن، و کافه ها، و گالری ها است. منطقه Bahnhofstrasse یکی از بهترین های خرید در اروپا است،فروشگاه های مد، ساعت و جواهرات و انواع بوتیک ها در آن به چشم می خورد . بازدید کنندگان همچنین می توانند بیش از ۵۰ موزه و گالری هنری از جمله  Kunsthaus  که موزه هنری زیبا ای است با مجموعه ای موثر هنری از قرون وسطی تا به امروز را بازید کنند . موزه  خوب دیگر موزه ریتبرگ است با تمرکز بر هنر غیر اروپایی با بسیاری از آثار از چین ، هند ، و آفریقا. فصل سفر مجری مستقیم تورهای سوئیس می باشد.

برای شناخت  بهتر جاذبه های برتر کشور سوئیس با ما در فصل سفر همراه باشید در این مطلب نیز به دو مورد دیگر از جاذبه های برتر این کشور زیبا می پردازیم.

۷- محله Moritz موریتس

محله Moritz موریتس

دریاچه هایی آینه مانند، یخچالهای طبیعی، قله های ناهموار ،جنگل های کوهستانی سنت موریتس را تبدیل به یکی از مقصدهای کوه پایه ای امتیاز بالا در جهان کرده است. هتل های مجلل و رستوران های گران قیمت در این شهر زیاد اند و یکی از دلایلش هم رفت آمدهای زیاد به خاطر میزبانی بازیهای المپیک زمستانی است. منطقه Dorf  یک منظره آفتابی مشرف به دریاچه را در سنت موریتز به وجود می اورد که زیباست ،دره کوهستانی با ارتفاع ۱۸۰۰ متر از سطح دریا شهر را به دو قسمت تقسیم کرده است. بخش کنار دریاچه سنت موریتس که در کف دره است یک مکان با مسکن ارزان تر است. ورزش های زمستانی زیادی در این محیط انجام میشوند از جمله :اسکی، اسنوبورد، اسکیت، و لوژسواری و سورتمه ، در تابستان نیز پیاده روی، دوچرخه سواری، و ورزشهای آبی و حتی اسکی در قسمتهای یخچالی نیز فراهم است .

۸- Bern برن پایتخت سوئیس

Bern برن پایتخت سوئیس

برن در یک محل خیره کننده و قرار گرفته بر روی یک حالت شبه جزیره ای از رودخانه Aave است، پایتخت سوئیس برن گویی جذابیت دنیای قدیم و شهر قدیمی قرون وسطایی که جز میراث جهانی یونسکو است را حفظ کرده است. با قدم زدن در طول خیابان بنیاد بازدید کنندگان می توانند بلندترین کلیسای جامع در سوئیس با نمایش پانورامایی از برج آن را ملاحظه کنند  ، از دیگر جاذبه های محل: چشمه ۱۶ قرنی ، برج ساعت قرون وسطی  Zytglogge  در حال حرکت با یک عروسک. محله “لوبن” رز باغ (در Rosengarten) که یک نمایش زیبا از مرکز شهر قدیمی است.

برن دارای موزه های بسیار عالی برای دوستداران هنر  است و دارای گالری های چشمگیر از جمله Zentrum  که بزرگترین مجموعه جهان از آثار این هنرمند معروف است ، و موزه برن هنر (Kunstmuseum)است. زیباترین سفر به سوئیس را با فصل سفر تجربه کنید.

اگر در قسمتهای قبلی جاذبه های گردشگری کشور سوئیس با ما همراه بوده باشید تا الان ۴ جاذبه برتر و گردشگری سوئیس را معرفی کردیم ، اینک به معرفی بقیه جاذبه ها می پردازیم 

۵- دریاچه ژنو

دریاچه ژنو

دریاچه ژنو، بزرگترین دریاچه کوه های آلپ اروپا است، در مرز سوئیس با فرانسه، این منطقه جز مناطق محبوب و دور از مرکز سوئیس است . این شهر (در فرانسه ژنو؛ آلمانی Genf) بین قله های پوشیده از برف و در نقطه ای که دریاچه ژنو وجود دارد قرار گرفته است. تفرجگاه ها، پارک ها، باغ ها و مناطق اطراف دریاچه و شهر قدیمی دارای ساختمان های تاریخی فضا را برای قدم زدن در این محیط بسیار مناسب کرده است . جت d’eau ، یک فواره در دریاچه ژنو  با پرتاب آب به ارتفاع ۱۵۰ متر به هوا  یک نقطه عطف و معروف است. جاذبه های فرهنگی نیز شامل خانه اپرا و تئاتر گراند است.

۶ – قلعه Chateau de Chillon در مونترو

قلعه Chateau de Chillon در مونترو

در سواحل دریاچه ژنو، نزدیک به Montreux،  قلعه Chillon  که محلی برای الهام گرفتن هنرمندان و نویسندگان برای قرن ها بوده است قرار دارد. لرد بایرون، ژان ژاک روسو، و ویکتور هوگو جز مشاهیری اند که در مورد این گنج  معماری نوشته اند. سابقه قلعه به قرن ۱۲th می رسد و  مجتمع شامل حدود ۲۵ ساختمان خوشه ای که دور سه حیاط. را فرا گرفته اند است جالبترین مکانهای قلعه عبارتند از :سالن های بزرگ با نمایش با شکوه دریاچه ژنو؛ اتاق زیرزمینی گوتیک؛ محل عبادت آراسته با نقاشی های قرن ۱۴  و دوربین دومینی، یک اتاق خواب که توسط دوک پیچ با نقاشی های دیواری قرون وسطی تزئین شده است.  لحظه های سفر خود را با تورهای سوئیس فصل سفر زیباتر کنید.

به دو مورد دیگر از جاذبه های گردشگری برتر کشور زیبای سوئیس می پردازیم با ما در فصل سفر همراه باشید.

۳- Interlaken انترلکان

Interlaken انترلکان

بین دریاچه تون در غرب و دریاچه Brienz  در شرق انترلکان یکی از استراحتگاه های تعطیلات تابستانی محبوب در سوئیس واقع شده است. در مرکز شهر، Höhematte تعجب آور خواهد بود این مساله که با برنامه ریزی شهری ۳۵ درصد از فضای شهر را فضای باز و پارک قرار داده اند . باغچه ها و  هتل ها  و کافه ها شهر Höheweg را احاطه کرده اند ،بلوار اصلی شهر از طریق ایجاد مناظر خیره کننده از کوه. قله بزرگ زیبا به نظر می رسد  ، Mönch و Jungfrau  ارائه فرصت عالی برای ماجراجویی در کوه های آلپ. پیاده روی، کوهنوردی، فرود با طناب، و قایقرانی حرفه ای را به گردشگران خواهند داد . مسیر راه آهن به بیش از ۴۵ کوه، تله کابین ،و اسکی در زمستان نیز جز تفریحات رایج در این منطقه است .

  Lucerne – 4 لوسرن

 Lucerne لوسرن

تصور کنید یک دریاچه آبی درخشان احاطه شده توسط کوه، یک شهر قدیمی قرون وسطایی بدون اتومبیل ها، دارای پل ها و تفرجگاههای زیبا در اسکله، ساختمان های تاریخی دیوارنگاری شده  و میادینی با چشمه های جوشان حالا متوجه خواهید شد که جای تعجب نیست که لوسرن یک نقطه مهم و جذاب برای گردشگران است. همچنین این شهر مشهور  است برای کنسرت های موسیقی خود، یکی از معروف ترین جاذبه ها در شهر پل چپل، ساخته شده در قرن ۱۴ است. علاقمندان به تاریخ نیز موزه حمل و نقل  را که در تمام اشکال حمل و نقل، از جمله هوا و سفر به فضا، لکوموتیو و راه آهن، و افلاک جاذبه هایی دارد را فراموش نباید بکنند. برای اطلاع از برنامه تورهای سوئیس فصل سفر کلیک کنید.

اینبار می خواهیم یک کشور اروپایی دیگر را بهترین جاذبه های گردشگری اش را معرفی کنیم با ما همراه باشید با معرفی ۱۲ جاذبه برتر سوئیس

۱- Matterhorn ماترهورن

Matterhorn ماترهورن

ماترهورن ، قله نمادینی است در سوئیس و یکی از مرتفع ترین قله ها در کوه های آلپ است در مرز با ایتالیا، این قله افسانه ای دارای ارتفاع ۴۴۷۸ متر است. اولین صعود به این قله در سال ۱۸۶۵ غم انگیز به پایان رسید که چهار کوه نورد در هنگام فرود سقوط کردند و جان خود را از دست دادند. امروزه، هزاران نفر از کوهنوردان با تجربه به اینجا می آیند هر تابستان و به این قله صعود می کنند . در پای این قله روستای جذابی وجود دارد که در آن رفت و آمد های مکرر بین المللی در سطح بالا انجام میشود ، از جاذبه های این منطقه سوار شدن در کالسکه، حضور در کلبه های ییلاقی عجیب و جالب، و رستوران ها در سطح جهانی و هتل ها است . برای حفظ کیفیت هوا و محیط صلح آمیز، استفاده از وسایل نقلیه موتوری در روستا ممنوع است. در زمستان، اسکی بازان می توانند بیش از ۳۰۰ کیلومتر از دامنه های کوه را برای تفریح خود انتخاب کنند .در تابستان، شنا و تنیس و پیاده روی، دوچرخه سواری، و صعودبه کوه های اطراف نیز محبوب می باشد .

۲– Jungfraujoch : یک منطقه امتیاز بالا در اروپا

Jungfraujoch یک منطقه امتیاز بالا در اروپا

یکی از تجربه های محبوب در Oberland سفر به Jungfraujoch، با یک رصد علمی در ۳۴۵۴ متر  ارتفاع است ، طولانی ترین یخچال های طبیعی در اروپا ، از جمله  Aletsch  که یخچال بزرگی است و در یونگفراویوخ آغاز می شود، و جز میراث جهانی یونسکو است در این منطقه واقع شده اند .راه های مختلفی جهت صعود است از جمله تله کابین و همچنین منطقه زیبای گریندل که یک روستایی با یخچال های طبیعی در منطقه Jungfrau است  و یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین استراحتگاه ها در سوئیس است نیز جز جاذبه های این منطقه است .برای تجربه یک سفر زیبا و خاطره انگیز با تور سوئیس فصل سفر همسفر شوید.

با معرفی ۲ جاذبه باقی مانده از ۱۲ جاذبه برتر گردشگری کشور سوئد همراه ما باشید

۱۱- پل Oresund اورسوند، در Malmo مالمو

پل Oresund اورسوند، در Malmo مالمو

از مرکز شهرستان مالمو، با یک رانندگی مسیر ۱۵ دقیقه ای بازدید کنندگان به پل با شکوه اورسوند می رسند. این پل مشهور در جهان از سال ۱۹۹۹ ساخت آن آغاز شده  و  با چند دهه برنامه ریزی، ساختار کنونی را بدست آورده است، این شاهکار مهندسی باور نکردنی در حال حاضر  راه اتصال سوئد به دانمارک و به نوبه خود به قاره اروپا است . این پل هم برای راه آهن و هم جاده است.

۱۲- کلیسای جامع Lund لوند

کلیسای جامع Lund لوند

این کلیسای جامع بیشترین بازدید را در استان جنوبی اسکونه در سوئد داراست است. دارای طرحی رومی و با دو برج بلند در سال ۱۰۸۰ توسط پادشاه دانمارکی Canute IV تاسیس شده است و قدیمی ترین و بهترین کلیسا مشتق شده از زبان لاتین در سوئد است. ساختمان کنونی تاریخی از قرن ۱۲ و همچنین برخی قسمتها در قرن به آن اضافه شده است . دخمه قدیمی ترین بخش از کلیسای جامع است. سقف آن بر روی ستون های سنگی حجاری شده . در راهرو ساعت معروف نجومی قرن ۱۴ با آمار و ارقام از سه پادشاه نیز وجود دارد . با ما در فصل سفر در تور سوئد همراه باشید.

 با ادامه معرفی جاذبه های گردشگری برتر کشور اروپایی سوئد با ما همراه باشید

۹- پارک ملی Abisko ابیسکو ، لاپلند

پارک ملی Abisko ابیسکو ، لاپلند

در ایم منطقه در تابستان آفتاب ۲۴ ساعته می تابد این مدت زمان چند هفته است. این پارک حدود ۷۷ کیلومتر مربع وسعت و برای زیبایی طبیعی بکر و حیات وحش آن در شمال اروپا معروف است. اینجا یک محل عالی برای گردشگری در زمستان اسکاندیناوی و گردشگری در تابستان طولانی است. ابیسکو حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب شهر واقع شده است و Kiruna در بیش از ۲۰۰ کیلومتر در داخل دایره قطب شمال در شکل بیضی شفق قرار گرفته است، یک منطقه خاص که در آن شانس بیشتری از دیدن شفق شمالی وجود دارد. رفت و آمد منظم به Kiruna عملا از استکهلم با پرواز ، و اتوبوس، قطار، تاکسی و یا انتقال به پارک در دسترس هستند. آب و هوا اگر  اجازه بدهد مطمئن شوید که شما یک بازدید دیدنی و جذاب از شفق قطبی در اسمان خواهید داشت.

۱۰  -پارک Liseberg ، گوتنبرگ

پارک Liseberg ، گوتنبرگ

Liseberg یکی از محبوب ترین مقاصد در سوئد است و در هر سال تعداد زیادی بازدید کننده حدود بیش از سه میلیون بازدید کننده را جذی خود کرده است. طیف عظیمی از جاذبه های آن مربوط به شهربازی آن است از جمله   چرخ و فلک کودکان و یک قلعه افسانه  ای برای ماشین سواری و سرعت،  سرسره و امکانات دیگر این پارک را محبوب کودکان کرده است.در این پارک تورهای کنسرت در تابستان بیش از حد  اجرا میشود و مورد علاقه خانواده های سوئدی و بازدید کنندگان از خارج از کشور است. در روز کریسمس، پارک میزبان یک بازار بسیار عالی است. در بسیاری از نقاط پارک افراد  به خوردن غذاها و خوراکی ها مشغول اند و همچنین گل های زیبا و  شکوفه ها در طول تابستان در پارک وجود دارد. بهترین نمایش در گوتنبرگ سوار شدن بر چرخ فلک بزرگ است . فصل سفر برگذار کننده بهترین تور سوئد می باشد.

تا اینجا اگر با ما همراه بوده باشید ۶ جاذبه برتر کشور سوئد را معرفی کردیم و اینک به معرفی دو جاذبه دیگر این کشور اروپایی می پردازیم

۷- کانال GOTA

کانال GOTA

به عنوان بزرگ ترین شاهکار  مهندسی سوئد ذکر شده است، برای ساختن این آبراه از اوایل قرن ۱۹ به ظول ۱۹۰ کیلومتر فعالیتها آغاز شده است . این کانال در حال حاضر یکی از جاذبه های توریستی برتر کشور سوئد است و دیدگاه منحصر به فردی از منطقه مرکزی سوئد را می دهد .علاوه بر این این کانال با اتصال به دریاچه واترن و کانال Trollhätte، آن را به شکل بخشی از پیوند آبی از استکهلم در شمال شرق به گوتنبرگ در جنوب غربی تبدیل کرده است. از ویژگی های بارز  این کانال ۴۷ پل و ۵۸ قفل امتداد کانال از Sjötorp در دریاچه وانرن به سودرشوپینگ در دریای بالتیک است.

۸- کلیسای Kiruna در لاپلند

کلیسای Kiruna در لاپلند

این کلیسا در مرکزی گرینلند در قسمت شمالی سوئد است. این شهر هم مرز نروژ و فنلاند نیز است. خورشید اینجا از اواسط ماه مه تا اواسط ژوئیه قابل مشاهده است. شهر  در زمانی شروع به توسعه کرده  که استخراج از معادن سنگ آهن آن آغاز شده در حدود سال ۱۹۰۰٫ باور نکردنی است  به خاطر نشست ناشی از استخراج معادن، کل شهر به آرامی از شمال غربی به پای کوه Luossavaara نقل مکان کرده است. اولین هتل یخی تا به حال در جهان ساخته شده در ۱۷ کیلومتری  Jukkasjärvi  و درخارج از شهرساخته شده است. بلندترین کوه سوئد، در ۹۰ کیلومتری Kebnekaise    و در طرف غرب قرار گرفته است. و در ۹۵ کیلومتری شمال غربی پارک ملی ابیسکو  قرار دارد که در آن خط راه آهن لاپلند از غرب به ساحل Narvik در مرز نروژ در حال اجرا است. برای اطلاع از برنامه های تور سوئد به این صفحه بروید.

با معرفی دو جاذبه گردشگری دیگر در کشور سوئد ما را در فصل سفر همراهی کنید

۵- Sigtuna سیگتونا

Sigtuna سیگتونا

مشهور  است که به عنوان اولین شهر  سوئد و در سال ۹۸۰ میلادی در قرون گذشته از دوران وایکینگ ها تاسیس شده است، ، از جاذبه های منطقه روستای زیبا سیگتونا که در کنار دریاچه Malaren  چشم اندازی سرسبز در اوپلاند در شمال استکهلم را ایجاد کرده است . تاریخ شگفت انگیز سیگتونا باعث شده کلیساهای قرون وسطی، خرابه ها، سنگ های حکاکی شده با نوشته هایی، و ساختمان هایی قدیمی  که تا به امروز نیز وجود دارد در آن وجود داشته باشد.منطقه  Storgatan که دارای بیش از یک هزار سال قدمت و دارای مغازه های جالب کوچک و بوتیک فروشی های مدرن، اقلام طراحی، و صنایع دستی می باشد. با ماشین از سیگتونا فقط ۴۵ دقیقه تا استکهلم راه است  ، و همچنین ۳۰ دقیقه از شهر دانشگاهی قرون وسطی اوپسالا ، و فقط ۲۰ دقیقه از فرودگاه آرلاندا زمان نیاز دارید تا به این منطقه برسید .

۶ – Visby  در استان گوتلاند

 Visby در استان گوتلاند

این منطقه غرق در تاریخ قرون وسطی ای و پر از کلیساها تخریب و فرسوده شده است . گل های رز در هم پیچیده،دیواره شهر Visby  در جزیره گوتلند، یک امتیاز بزرگ برای بازدید کنندگان از سراسر جهان از این منطقه است.  خیابان های سنگ فرش شده مار  شکل در مورد  این شهر و در هنگام کاوش کشف شده است که جالب و عجیب است،این منطقه باعث از دست دادن احساس خود از بودن در جهانی مدرن است. بسیاری از خانه های تجاری و سکونی قرون وسطی با سقف های شیروانی  هنوز در شهر باقی  مانده اند، و همچنین برخی از ساختمان های چوبی از قرن ۱۷ و ۱۸ در شهر دیده میشود . Visby با عنوان مرواریدی از دریای بالتیک در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده است  ، بازید از دیوار قدیمی و ۷۰۰ ساله شهر را نیز فراموش نباید کرد که دارای ۴۴ برج  دفاعی است .فصل سفر مجری مستقیم تور سوئد می باشد.

دو مورد دیگر از جاذبه های برتر کشور زیبای سوئد را با همراهی شما بررسی می کنیم.

۳- مجمع الجزایر استکهلم ، محل تورهای قایقی

مجمع الجزایر استکهلم ، محل تورهای قایقی

استکهلم اغلب به عنوان ونیز شمال نیز به آن اشاره شده است. آب همه اطراف  این مجمع الجزایر شگفت انگیز استکهلم (skärgården) را گرفته است. کلبه های متمایز summerhouses  با چوب های قرمز و زرد در برخی از جزایر کاملا دست نخورده هنوز باقی مانده اند. سفر آبی به یکی از جزایر باید در لیست بازدیدهای شما باشد ،تورهای گردشگری در این منطقه بیشتر توسط قایق ها انجام می پذیرد .

۴ – Djurgården

Djurgården

پارک ملی Djurgården با بسیاری از امکانات فوق العاده آن برای بازدید کنندگان و با حضور مردم محلی به خصوص در طول ماه های تابستان با شکوه منطقه اسکاندیناوی یکسان است. در طول مسیر کافه های سنتی، رستوران ها، و حتی هتل ها وجود دارند. قایق رانی و دوچرخه سواری نیز در دسترس هستند. در کنار بازید از پارک تفریحی بازید از موزه  گرونا لوند و فضای باز آن و باغ وحش Skansen نیز توصیه شده است. شما می توانید با یک قایق  از Gamla استن یا Slussen  و یا با اتوبوس از تراموا Norrmalmstorg به اینجا بیایید . ۱۵ دقیقه پیاده روی از مرکز شهر و لذت بردن از طول مسیر روش دیگری برای رسیدن به این پارک است .یک سفر زیبا و به یاد ماندنی را در تور سوئد فصل سفر تجربه کنید.

با ما همراه باشید با معرفی و بررسی ۱۲ جاذبه برتر کشور سوئد

۱ – Drottningholm

Drottningholm

کاخ Drottningholm در جزیره Lovö جز میراث جهانی یونسکو است و فاصله اش ۱۱ کیلومتری با غرب استکهلم مرکز شهر (۴۵ دقیقه با قایق) است .این کاخ در قرن ۱۷ ساخته شده است و در حال حاضر نیز محل اقامت رسمی  خانواده سلطنتی سوئدی است . در پارک زیبای آن مجسمه های برنزی از Bohemia و دانمارکی وجود دارد ،در این کاخ تماشای غرفه های غنائم جنگی و غرفه چینی که به سال ۱۷۰۰ برمی گردد را فراموش نکنید. تئاتر کاخ  (Drottningholms Slottsteater) که قدمتش از قرن ۱۸ است و هنوز هم برای اجرا در طول ماه های تابستان استفاده می شود. در موزه تئاتر، شما می توانید لباس صحنه ها و مناظر دوره ها را مشاهده کنید.

۲ – موزه Vasa

موزه Vasa

موزه Vasa در استکهلم محبوب ترین موزه درسوئد است و در حال حاضر جذب حدود یک میلیون بازدید کننده در سال را داراست. بیش از ۲۰ میلیون نفر از این موزه در سال ۱۹۹۰ که افتتاح شده بود بازید کردند، در سال ۱۶۲۸ ناوگان سلطنتی سوئد با کشتی نبرد واسا در سفر خود غرق شد. این کشتی در زیر آب های یخ زده برای بیش از سه قرن قرار داشت تا این که در سال ۱۹۶۱، یک عملیات نجات بلندپروازانه برای آن صورت گرفت. حالا بازدید کننده ها از سراسر دنیا برای دیدن این کشتی زمان جذاب می ایند . فصل سفر مجری مستقیم خاطره انگیزترین تورهای سوئد، با ما همسفر شوید.

با معرفی آخرین جاذبه گردشگری برتر از ۱۵ جاذبه کشور اسپانیا همراه ما باشید

۱۵-  روستاهای سفید پوش آندلس

روستاهای سفید پوش آندلس

این روستاها در بالای صخره ای شیب دار در جنوب آندلس قرار گرفته اند ، این روستاهای سفید پوش به تنهایی زیبا نیستند بلکه تاریخ طولانی و جذاب این منطقه که در این شهر نهفته است و با انسان صحبت می کنند جذاب است. از طرف غرب به  کوه جبل الطارق  ختم میشوند و این روستاها هر کدام در میان تپه هایی مخفی شده اند . برترین دیدنی جذاب منطقه  ارکس de la Frontera است که در کنارش کلیسای گوتیک است و همچنین  جاذبه vertiginously که در یک صخره ۱۳۷ متری واقع شده و در سراسر دره زیتون کاشته شده است و همچنین باغات پرتقال و  بادام است.  کافه ها و مغازه های صنایع دستی، فروش سرامیک و سفال در یک قلعه مربوط به اهالی شمال افریقا نیز جز موارد جذاب این منطقه است.

در مجموع ۱۹ روستا دارای خانه های کوچک سفید رنگ در این منطقه در اطراف Grazalema هستند.  منطقه  de la Frontera نیز مرکز و یک پایگاه خوب برای زیست فلامینگو و اسبهای اصیل آندلسی است. باشگاه های اسب سواری متعدد نیز در منطقه دیده میشود . برای اطلاع از برنامه های تور اسپانیا فصل سفر اینجا کلیک کنید.

در این مطلب ۲ مورد دیگر از جاذبه برتر گردشگری کشور اسپانیا را بررسی می کنیم ما را همراهی کنید.

۱۳- شهر قدیمی Toledo تولدو

شهر قدیمی Toledo تولدو

محیطی مخلوط و ممزوج از اثار اهالی شمال افریقا، گوتیک، معماری رنسانس باعث شده است که ال گرکو در یکی از نقاشی های معروف خود تصویری از این محیط را نقاشی کند . بنایی عظیم بر بالای یک تپه گرانیتی و احاطه شده از سه طرف توسط دره  رودخانه تاقوس این مکان را خیره کننده و فراموش نشدنی تبدیل کرده است است. شهر دارای الگویی نامنظم  از خیابان های باریک و کوچه های متعدد کور است که نشان دهنده گذشته اهالی شمال افریقا و معماری دوره مسیحی است که دارای کلیساهای متعدد، صومعه ها و hospices است.در واقع این شهر قدیمی خود یک موزه فضای باز اسپانیا است .

۱۴- قله El Teide در  Tenerife

قله El Teide در Tenerife

بلندترین قله  اسپانیا، کوهی باستان  اما آتشفشانی نهفته در آن ، یکی از شگفتی های طبیعی جاذبه بالا در اروپا دارای دهانه های آتشفشانی غول پیکر، این پارک ملی در سال ۲۰۰۷ به خاطر زیبایی های طبیعی آن و اهمیت آن در ارائه شواهدی از فرآیندهای زمین شناسی و زیر بنایی تکامل جزایر اقیانوسی در لیست مناطق محافظت شده یونسکو قرار گرفت ، برای بالا رفتن از کوه پیاده روی و یا با استفاده از تله کابین امکان پذیر است. بهترین سفر به اسپانیا را با فصل سفر تجربه کنید.

به معرفی ۲ جاذبه برتر دیگر کشور اسپانیا می پردازیم . با ما را در فصل سفر همراه باشید.

۱۱- سواحل Costa del Sol

سواحل Costa del Sol

این منطقه دارای بیشترین میزان تابش آفتاب ترین در اروپا است ، دارای ساحلی با شن و ماسه های سفید و دریایی با اب شور و امواج ملایم ،به همین دلیل جای تعجب نیست که سواحل کوستا دل سول هدف اروپاییهای ساکن مناطق شمالی در تعطیلات روز یکشنبه است. این محبوبیت باعث شد تلاش جدی بر توسعه این منطقه در ابتدا صورت بگیرد اما دولت آندلسی نه تنها پیشرفت پروژه را نداد بلکه باعث توقف و  روند تخریب مناظر طبیعی آن شد.

خود شهر مالاگا نیز از این سواحل بیشتر توریست جذب می کند ، تفرجگاه ساحلی هوشمند پورتو Banus و زمین بازی معروف گلف آن باعث جذب عده ی زیادی شده است.

۱۲- منطقه La Rambla در بارسلونا

منطقه La Rambla در بارسلونا

قدم زدن در طول منطقه Rambla در یک شب تابستانی، برای هر یک از ساکنان شهر بارسلونا احتمالا تجربه شده است . برای قدم زدن در این منطقه زیبا در یک شب تابستانی یا تعطیلات اخر هفته حتما برنامه ریزی کنید . این خیابان پوشیده از  درختان در دو طرف است و  یک خط سبز از مرکز شهر به طرف بندر در شمال غرب ایجاد کرده است ، بازار گل ، کتاب فروشی ، و همچنین رستوران ها و کافه باداشتن محیط در  هوای آزاد. ، نوازندگان خیابانی، مجسمه زندگی، از دیگر جذابیتهای این خیابان و مسیر است .فصل سفر مجری مستقیم تورهای اسپانیا ، با ما همسفر شوید.

با ما همراه باشید با معرفی ۲ جاذبه گردشگری دیگر در کشور زیبای اسپانیا.

۹- Plaza Mayor، مادرید

Plaza Mayor، مادرید

ضربان قلب پایتخت اسپانیا مادرید پر جنب و جوش همین منطقه پلازا  است که یک بخش مهم در زندگی مادریدی ها از قرن ۱۶ را بازی کرده است، هنگامی که فیلیپ دوم  وظیفه طراحی آن را به معمار مورد علاقه خود یعنی ژوئن ده هررا، سازنده اسکوریال داد. پادشاه اعلام جدیدی کرئ و اون اینکه مراسم تشریع از قدیسین، سوزاندن بدعت گذاران و سرگرمی عمومی مانند مسابقات جوانمردی و گاوبازی در این منطقه صورت بگیرد. عابر پیاده سنگ فرش شده، و کافه ها و رستوران ها ی جذاب از ویژگی های این منطقه اند.

۱۰ – Ciudad de las Artes y las Ciencias، والنسیا

Ciudad de las Artes y las Ciencias، والنسیا

هنگامی که والنسیا توسط آب رودخانه اش  بارها و بارها دچار آب گرفتگی می شد و راه دسترسی دو طرف رودخانه فقط یک پل معمولی بود این بنای درخشان را معمار اسپانیایی سانتیاگو کالاتراوا ایجاد کرد که بعد از ساخت مانند یک آهن ربا برای هنردوستان معماری معاصر بود. نه تنها ساختمان ، بلکه موزه،  سالن هنر ، آکواریوم ماهی (که توسط فلیکس کاندلا طراحی شده است) نیز جز جاذبه های توریستی و محبوب در میان  اسپانیایی ها است ،بزرگترین آکواریوم اقیانوس شناسی در اروپا L’Oceanogràfic، که  ساختمان به شکل یک نیلوفر آبی است و دارای طیف وسیعی از ابزیان قطب تا استوا است . برای انتخاب تور اسپانیا فصل سفر با ما همراه باشید.

ما دوباره با معرفی ۲ جاذبه گردشگری جذاب کشور اسپانیا همراه شما هستیم .

۷-کلیسا و قصر جامع Seville

کلیسا و قصر جامع Seville

برج  LA GIRALDA کلیسای جامع سویل و قصر آن ترکیبی است که به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. این برج شاهکار معماری Almohad است ،فضای داخلی ۳۷ متر است و دارای مجسمه های حک شده که با طلا پوشیده شده اند است.اینجا آرامگاه کریستف کلمب نیز است

قصر توسط مورها در ۷۱۲ ساختش آغاز شد ، اتاق ها و سالن ها و باغ های پرتقال و لیمو و درختان معطردرون آن وجود دارد.

۸  -کلیسای جامع سانتیاگو د کامپوستلا

کلیسای جامع سانتیاگو د کامپوستلا

کلیسای جامع  سانتیاگو (سنت جیمز) دارای قدمت قرون وسطی ای است، یکی از آثار تاریخی برجسته از معماری اولیه مشتق از زبان لاتین، همین کلیسای جامع  است که بین سالهای ۱۰۶۰ و ۱۲۱۱ ساخته شده است، و با وجود تحول در سبک باروک از نمای بیرونی از قرن ۱۶ به قرن ۱۸، هنوز هم در ناب ترین سبک مشتق از زبان لاتین است. هدیه فصل سفر به شما در تور اسپانیا یک سفر خاطره انگیز و زیباست .با ما همسفر شوید.

در این مطلب با ۲ مورد دیگر از جاذبه گردشگری کشور اسپانیا  آشنا می شوید همراه ما باشید.

۵- بنای San Lorenzo de El Escorial

بنای San Lorenzo de El Escorial

سن لورنزو دی ال Escorial، در حدود ۴۵ کیلومتری شمال غربی مادرید ، خانه تابستانی پادشاهان اسپانیا بوده است، و در سال ۱۵۶۳ساخت آن شروع شده است و شامل یک مجتمع بزرگ، دارای یک صومعه، کلیسا، کاخ سلطنتی، آرامگاه، کتابخانه و موزه است، این اثر تاریخی به دروان فیلیپ دوم و سلطنت او بازمی گردد. در مرکز آن کلیسا است که ساخته شده از یشم و سنگ مرمر قرمز ،از دیگر جاذبه های این مکان : سقف طاقی و دیوارنگاری Tibaldi در اتاق صومعه ،کتابخانه، اتاق بزرگ نقاشی های دیواری که با Tibaldi تزئین شده است.  آپارتمان چارلز چهارم که با مبلمان نادر و ۳۳۸ پرده نقش دار تزئین شده است. آپارتمان های خصوصی فیلیپ دوم،گالری عکس  که یک مجموعه بزرگ از نقاشی خوب آثار هیرونیموس بوش، آلبرشت دورر، تیتان، تینتورتو Veronese را، ولاسکز، و ال گرکو است.

۶ -موزهGuggenheim گوگنهایم، بیلبائو

موزهGuggenheim گوگنهایم، بیلبائو

شما واقعا باید به دیدن این ساختمان بروید ، ساختمانی با معماری جالب و عجیب . معمار این بنا فردی آمریکایی به نام فرانک گری بوده است که در ساخت آن از  بلوک های سنگ آهک و ورق های موج دار تیتانیوم  استفاده کرده است که باعث شده به نوبه خود مفهوم معماری مدرن را گوش زد کند. در واقع این بنا توانسته هم کلاس جهانی خود را حفظ کند و هم کلاس معماری معاصر خود را نشان دهد. در داخل موزه نمایشگاه هایی از مجموعه هنر مدرن وجود دارد. برای مطلع شدن از برنامه های مفرح تورهای اسپانیا فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با ما همراه باشید با ادامه معرفی جاذبه های برتر کشور اسپانیا

۳- مسجد بزرگ Cordoba (Mezquita)

مسجد بزرگ Cordoba (Mezquita)

مسجد اصلی و بزرگ اسلام در غربیاست و هنوز هم شناخته شده به عنوان Mezquita است، مسجد کوردوبا یکی از بزرگترین مساجد در جهان و بهترین دستاورد معماری اسلامی در اسپانیا است. با وجود تغییرات بعد از آن که  برای ساخت یک کلیسای جامع کاتولیک در قلب آن انجام شده اما هویت خود را حفظ کرده است، این مسجد بزرگ هم رتبه با مسجد الحمرا در گرانادا است و هر دو به عنوان دو نمونه پر زرق و برق هنر و معماری اسلامی در غرب اروپا اند.

 

۴ -Prado و  Paseo del Artes ،مادرید

Prado و Paseo del Artes ،مادرید

پرادو با موزه های هنری برتر جهان از لحاظ ثروت مجموعه آن قابل مقایسه است، اما اضافه شدن موزه ملی و  هنری سوفیا ، موزه تیسن Bornemisza وموزه  CaixaForum در این خیابان از شهر مادرید باعث شده بالاترین تراکم  گنجینه های هنری در جان را داشته باشد، این خیابان با داشتن این موزه ها به بلوار هنر شناخته شده است. یک مجموعه ای از آثار گویا و دیگر هنرمندان اواخر قرن ۱۹٫ پرادو بزرگترین مجموعه جهان از هنر اسپانیایی است.زیباترین سفر به اسپانیا را با تورهای اسپانیا فصل سفر تجربه کنید.

اینبار قصد داریم برترین جاذبه های گردشگری یک کشور اروپایی یعنی اسپانیا را بررسی کنیم پس با ما همراه باشید با معرفی ۱۵ جاذبه برتر اسپانیا

۱- باغهای Alhambra و Generalife الحمرا و ژنرالیف ، گرانادا

باغهای Alhambra و Generalife الحمرا و ژنرالیف ، گرانادا

مهم نیست که چقدر شما اطلاعاتی در مورد این مکان خوانده اند تصاویر شما را از کاخ الحمرا گرانادا باخبر خواهد کرد، این کاخ مربوط به اهالی شمال افریقا است. این کاخ سلطنتی مربوط به هنر برجسته دوره اسلامی اسپانیا است، که اندلس به عنوان نمایندگی مظهر فرهنگ و تمدن در قرون وسطی در اروپا بوده است

مجموعه الحمرا شامل چند ساختمان، برج ها، دیوار ها، باغ ها، و یک مسجد است که ساختمان مسجد سنگ است با سقف کاشی کاری شده . گفته می شود، کاخ و باغ مجاور ساخته شده برای امپراتور چارلز پنجم، که حتی در دولت ناتمام خود بهترین نمونه ای از معماری رنسانس در اسپانیا است.

۲ -مکانهای Barcelona’s Sagrada Familia و  Gaudi

مکانهای Barcelona's Sagrada Familia و Gaudi

آنتونی Gaudi به پوچی در سبک معماری شناخته شده ،ساختمان خیالی و ظالمانه او در بارسلونا جز نقاط دیدنی است، قبل از هر چیز این نکته گفتنی است کلیسا ساگرادا فامیلیا، رسما به معبد Expiatori د لا ساگرادا فامیلیا یا کلیسای خانواده مقدس از کفاره شهرت دارد و یکی از کلیساهای غیر متعارف در اروپا است که ساخت آن ناتمام مانده است. فصل سفر زیباترین لحظه ها را در تور اسپانیا برای شما رقم خواهد زد با ما همسفر شوید.

با معرفی ۲ جاذبه آخر از ۲۲ جاذبه برتر کشور پرتغال سفر به این کشور اروپایی را پایان می دهیم

۲۱- Convento do Cristo در تومار

Convento do Cristo در تومار

برای تسلط بر رودخانه شهر جذاب تومار  قلعه قدرتمند  Convento do Cristo  در کنار آن ساخته شده است .یکی از برجسته ترین جاذبه های تاریخی پرتغال است. در سال ۱۱۶۰ به عنوان مقر شوالیه زائر بیت المقدس بنا نهاده شده، و به عنوان صومعه مسیحیان است ،از لحاظ معماری این ساختمان قابل بررسی است و مثل سایر اماکن مذهبی قدیمی برای علاقه مندان به اثار باستانی  شاید جالب باشد.

۲۲-Bom Jesus do Monte در شهر براگا

Bom Jesus do Monte در شهر براگا

Bom Jesus do Monte  معروف به بوم عیسی بزرگ ترین پناهگاه مذهبی پرتغال است، بر روی یک شیب پوشیده شده از درختان ساخته شده و در  شش کیلومتری شرق واقع در براگا است و یکی از اماکن زیارتی مهم در کشور است. شامل یک Escadaria به یاد ماندنی (راه پله) و کلیسای بوم عیسی مسیح، این مجموعه دیدنی و جذاب همچنین ویژگی های چند کلیساهای کوچک با مجسمه هایی از مصائب مسیح، و مجسمه های کتاب مقدس، اساطیری، و چهره های نمادین است.

۱۱۶ متر طول راه پله گرانیت زینتی است که با شیب ملایم به صورت زیگ زاگ است و در انتهای مسیر راه پله ها کلیسا و ساختمانها ان وجود دارند.برای تجربه یک سفر شیرین و جذاب با تور پرتغال فصل سفر همراه شوید.

با معرفی دو مکان جذاب و برتر دیگر کشور پرتغال همراه ما باشید.

۱۹- Palácio Nacional de Sintra در ساحل لیسبون

Palácio Nacional de Sintra در ساحل لیسبون

یونسکو اذعان کرده که این مقصد به عنوان یک میراث جهانی دارای چشم انداز فرهنگی و زیبایی و  تاریخی در داخل و اطراف شهر قدیمی Sintra  است. اینجا محل سکونت تابستانی مورد علاقه پادشاهان و ملکه پرتغال و یک مقصد جذاب برای بسیاری از نویسندگان و شاعران از جمله لرد بایرون و ویلیام Beckford، سینترا دودی بوده است . شهر قدیمی دارای کوچه های سنگفرش شده پرپیچ و خم  با خانه های خوش رنگ صورتی، خردلی، و یاس بنفش است. ساختمان  پالاسیو Nacional د سینترا  به راحتی با دودکش های مخروطی بزرگ آن در این شهر شناخته شده است، کاخ ملی سینترا در تاریخ اواخر قرن ۱۴ ساخته شده و از قدیمی ترین کاخ های باقی مانده در پرتغال است.

۲۰- Torre de Belém در لیسبون

Torre de Belém در لیسبون

یکی از بناهای تاریخی دوست داشتنی پرتغال و یک نماد برای لیسبون بنای تاریخی Torre de Belém است که به عنوان نمادی از دوران کشف و سفرهای اکتشافی انجام شده درقرنهای  ۱۵ و ۱۶ است در سال ۱۵۲۱ به عنوان یک قلعه برای دفاع  به عنوان یک شاهکار معماری نظامی محسوب می شده است. طراحی شده در سبک Manueline توسط فرانسیسکو د Arruda  و نمایش دارای سنگهای حکاکی شده است و نمونه های نقوش دریایی نیز در ان دیده میشود . ایوان سرپوشیده دوره رنسانس آن چشمگیر و باعث افزایش دکوراسیون است ، اهمیت فرهنگی این برج چنین است که یونسکو آن را به عنوان یک میراث جهانی قرار داده است. هدیه فصل سفر به شما در تور پرتغال شیرین ترین لحظه هاست.

تا اینجا به معرفی کلی مهمترین جاذبه های کشور پرتغال پرداختیم اما از این مطلب به بعد می خواهیم برترین جاذبه های پایتخت پرتغال یعنی شهر لیسبون را معرفی کنیم همراه ما باشید

۱۷- Mosteiro dos Jerónimos در لیسبون

Mosteiro dos Jerónimos در لیسبون

این مکان مساوی با دروان طلایی کشف پرتغال است ، این اثر در سواحل لیسبون ساخته شده است و در قرنهای ۱۵ و ۱۶ در سفرهای طولانی آبی و مخاطره آمیز نقش مهمی ایفا می کرده و نقشه راه ها و غیره در ان تنظیم میشده ، امروزه، Mosteiro داس جرونیمو یکی از ساختمان های محبوب  و مورد احترام این کشور است، و باید در دستور کار هر توریستی برای بازدید باشد ، کلیسا و صومعه تجسم بهترین نمونه دکوراسیون زیبا و معماری در منطقه است ،در داخل صومعه نیز به اندازه بیرون آن زیبا است. کلیسا آرامگاه واسکو دا گاما و  figureheads که قهرمان ملی است و لوئیس دکاموئش  بزرگترین شاعر و وقایع نگار اکتشافات پرتغال است.

۱۸-  Oceanário de Lisboa در لیسبون

Oceanário de Lisboa در لیسبون

مسلما یکی از محبوب ترین و دوستدارترین مکان برای خانواده ها oceanariu است که باعث جذب جمعیت زیادی شده است .تصوری درخشان از برجسته ترین زیستگاه های اقیانوسی و متنوع در جهان است. این یکی از بهترین و بزرگترین آکواریوم جهت مکانهای تفریحی در اروپا است، حاوی یک طیف وسیعی از ماهی ها و حیوانات دریایی از هر  چهار دریا و مناظر جداگانه از  اکوسیستم اقیانوس اطلس، آرام، هند، و اقیانوس قطب جنوب. در این آکواریوم می توانید حتی کوسه، پنگوئن، سمور دریایی را نیز مشاهده کنید. برای مشاهده اطلاعات تورهای پرتغال فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با مطالب بررسی جاذبه های گردشگری کشور زیبای پرتغال همچنان در فصل سفر همراه شما هستیم .

Mértola -15

Mértola

این شهر قدیمی در کنار رودخانه ای قرار دارد و دارای خانه هایی سفید رنگ است که صحنه ای کاملا شاعرانه را به وجود آورده است. در واقع کل آنرا می توان به عنوان یک موزه در نظر گرفت . ریشه Mértola و تاریخ  آن بر می گردد به فنیقی ها و بعد به عنوان یک مرکز توسط رومی ها گسترش یافته است و امروزه به عنوان موره استفاده شده است. اقامت عرب نقطه عطفی است در قلعه استراتژیک که در بالای یک تپه در قرن ۱۳ ساخته شده است است. در اطراف قلعه و مکانهای باستانی اطراف آن شواهدی از اهالی شمال افریقا، رومی ها، و  مسیحی ها کشف شده است به علاوه این منطقه هم دارای کلسیا و هم مسجد است.

۱۶ – Lagos لاگوس

Lagos لاگوس

یکی از شهرهای برتر  و پر رفت و آمد  پرتغال، لاگوس است به خصوص در فصل گرما  که یک مقصد تعطیلات برای هزاران نفر است که هر ساله به ساحل جنوب کشور یعنی لاگوس سفر می کنند . این شهر شناخته شده به عنوان سواحل شگفت آور است که در هر  دو طرف شهر تفرجگاه های ساحلی بین المللی وجود دارد . لاگوس نیز مرکز تشکیل سنگ های واقعا جادویی و جالب و  صخره های ماسه سنگی است که در طول یک سری از غارهای دریایی و grottoes شکل گرفته اند. ورزش های آبی، موزه شهرداری و ،فانوس دریایی  و تماشای غروب آفتاب از دیگر جاذبه های این منطقه اند. اگر تمایل به تجربه یک سفر زیبا را دارید با تورهای پرتغال فصل سفر همسفر شوید.

برای شناخت  بهتر جاذبه های برتر کشور پرتغال با ما در فصل سفر همراه باشید در این مطلب نیز به دو مورد دیگر از جاذبه های برتر این کشور می پردازیم.

۷- پارک طبیعی da Ria Formosa

پارک طبیعی da Ria Formosa

منطقه  Algarve  به خاطر ساحلی بکر  و طبیعیش معروف و دوست داشتنی است، و یکی از شگفتی های طبیعی آن پارک طبیعی da Ria Formosa است.  این پارک زیستگاه دریایی محافظت شده ای است و مساحت آن  ۶۰ کیلومتر است و دارای تالاب، saltpans، تالاب کم عمق، و جزایر تپه ای شن و ماسه که از Quinta شروع و تا Cacela Velha ادامه دارند.

این پارک یک پناهگاه و زیستگاه برای تعداد زیادی از گیاهان و جانوران است، توسط یک سری از مسیرهای پیاده روی در این طبیعت بکر می شود به برخی حیوانات نزدیک شد .در اینجا می توانید birdwatchers که گونه ای از نوعی پرنده ابزی از خانواده ابچلیک ها است که نادر است و به رنگ بنفش است را مخفیانه و با احتیاط مساهده کنید . این در حالی است که بر روی دریاچه mudflats تعداد زیادی از فلامینگو را می توانید با خیال راحت مشاهده کنید و اگر خوش شانس باشید آفتاب پرست مدیترانه ای را هم ببینید . زمین گلف سن لورنزو نیز در این منطقه مشهور است.

۸- Coimbra کویمبرا

Coimbra کویمبرا

وجود دانشگاهی در بالای تپه تاریخی در کویمبرا فقط یک دلیل برای بازدید از این شهرستان پرتغالی است.در این شهر می توانید به دیدن جاذبه هایی چون : دانشگاه قدیمی و دانشکده خیره کننده کتابشناسی Joanina، گوهر باروک که از چوب طلاکاری شده و سنگ فرش مرمر و سقف دیوارنگاری است. و همچنین می توانید به بالای برج ساعت که ۱۸ قرن قدمت دارد برای یک چشم انداز در تمام منطقه صعود کنید . صومعه سابق و ایگره دی سانتا کروز قدمت ۱۱۳۱، که شامل آرامگاه اولین پادشاه پرتغال، آفونسو هنریکز است و تعدادی  موزه جالب از جمله یک باغ گیاه شناسی پر از پرتغال داس Pequenitos، یک پارک حاوی مدل های مقیاس کوچک ساختمان های سنتی برجسته کشور است. و نهایتا بازدید از رودخانه خود شهر و پیاده روی در اطرافش می تواند جذاب باشد.فصل سفر مجری مستقیم تورهای پرتغال می باشد.

اگر در قسمتهای قبلی جاذبه های گردشگری کشور پرتغال با ما همراه بوده باشید تا الان ۴ منطقه برتر و گردشگری پرتغال را معرفی کردیم ، اینک به معرفی بقیه مناطق می پردازیم 

۵- شهر Obidos

شهر Obidos

شهر زیبای  achingly از منطقه Obidos که محل عروسی های مجلل پادشاهان و ملکه ها بوده است و مخصوص مراسم جشن و عروسی خانواده های سلطنتی پرتغال بوده است و برای دوره زیادی فقط برای اینکار استفاده میشده است اما امروزه برای بازدید عموم باز شده است .

Obidos رویای یک هنرمند است. مجموعه ای از خانه های سفید رنگ ، کافه ها، و فروشگاه های صنایع دستی، خیابان هایی که توسط دیوارهای قرون وسطی محکم محصور شده اند. همچنین ایگره دسانتا ماریا که ویژگی های داخلی فوق العاده ای Azulejos  در قرن ۱۷ را دارد و به رنگ آبی و سفید کاشی های ان است. موزه ای در میدان شهر که شامل آثار نادر از هنر نقاشان قرن ۱۷ مثل جوزف دبه است و می توانید از ان بازدید کنید.

۶ – شهر Tavira تاویرا

شهر Tavira تاویرا

نقل شده در یک کتاب راهنمای گردشگری که این شهر دارای جذابیتهای فریبنده زیادی است از جمله پلی که روی رودخانه شهر ساخته شده و دو طرف شهر را به هم وصل میکند  ،اسکله این شهر  برای یک پیاده روی فوق العاده مناسب است، دیوار قلعه قدیمی شهر  ارائه یک دیدگاه با شکوه در سراسر شهر قدیمی و نزدیک ساحل است.  این شهر همچنین دارای یک موزه جذاب به نام Nucleo در Islâmico است که از نکات برجسته آن یک گلدان نادر با قدمت قرن ۱۱ است. یک گزینه جذاب به خصوص در ماه های گرم تابستان بازدید از  منطقه دریایی ایلها دتاویرا است که دارای ساحل بسیار زیابیی است و سوار شدن در قایق های مسافری ۴ نفره در اسکله بسیار جذاب خواهد بود. لحظه های سفر خود را با تورهای پرتغال فصل سفر زیباتر کنید.

در این فصل قرار است به بررسی ۲۲ جاذبه برتر گردشگری کشور اروپایی پرتغال  بپردازیم ، پس با ما همراه باشید

۱- Lisbon لیسبون

 Lisbon لیسبون

شهر لیسبون پایتخت پرتغال و یکی از شهرهای مهم جذب کننده توریست در اروپا است. این بندر در کنار اقیانوس اطلس بر روی تپه ها واقع شده است بندری  پر جنب و جوش و دارای اسکله ای پر زرق و برق است. جاذبه های مشهور آن عبارتند از : Castelo دسائو خورخه و Alfama که قدیمی ترین بخش از لیسبون است ، مجموعه ای از موزه ها در سطح جهانی و در شرق به دور از مرکز شهر  Parque DAS Nações واقع شده است که دارای جاذبه های جالبی است ،Mosteiro dos Jerónimos و   quirky Torre de Belém هر دو جز جاذبه های مشهور پرتغال اند که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند. در این میان قدم زدن در کنار رودخانه شهر نیز جذابیتهای خاص خود را  دارد .

۲ – Sintra سینترا

 Sintra سینترا

اثر دلربای Sintra  یکی از مکانهایی است که با سنگهای قیمتی پر زرق و برق در پرتغال ساخته شده است است. توسط یونسکو به خاطر چشم انداز فرهنگی قابل توجه آن به رسمیت شناخته شده، این شهر تاریخی و فریبنده قطعا ارزش کنار گذاشتن یک روز کامل را برای برررسی و دیدن جاذبه های ان دارد .  Sintra  یک مکان سلطنتی است علاوه بر این ساختمان قدم زدن در تپه های جنگلی شهر و رفتن به ساحل شهر که در کنار اقیانوس اطلس است نیز جذاب خواهد بود . با تور پرتغال فصل سفر یک سفر جذاب داشته باشید.

با ما همراه باشید با معرفی ۲ جاذبه باقی مانده از ۱۲ جاذبه برتر گردشگری کشور یونان

Zagorohoria -11 و ویرانه های باستانی Kassope و Nikopolis

Zagorohoria و ویرانه های باستانی Kassope و Nikopolis

در کوههای پیندوس در اپیروس در شمال غرب یونان، نزدیک به Ioannina، منطقه ای دور از Zagori برای مناظر فوق العاده و شگرفش توسط افراد با پیاده روی در مسیرهای مشخص طی میشود . در  Zagorohoria،شما ۴۶ دهکده سنگی را ملاحضه می کنید که بهترین و شناخته ترینش دهکده های Papingo و Monodendri اند که در آن کلبه های قدیمی به عنوان خانه در تعطیلات استفاده میشود البته هتل های سنتی با مبلمان عتیقه و شومینه  بازسازی شده نیز وجود دارد. جاذبه اصلی Zagorohoria پیاده روی پایین دره  Vikos است اما چیزهای دیگری که به کار می ایند در این منطقه عبارتند از دوچرخه سواری در کوهستان و پاراگلایدر، و همچنین دره نوردی و قایق سواری در پایین Voidomatis.

۱۲ – Thessaloniki

Thessaloniki

Thessaloniki ( Salonica ) مشرف به دریای اژه در شمال یونان واقع شده است و دومین شهرستان بزرگ این کشور پس از آتن است. در سال ۳۱۶ قبل از میلاد تاسیس شده است و به علت موقعیت آن  که نزدیک به بلغارستان و ترکیه بوده همواره محل تقاطع فرهنگ ها و ادیان مختلف بوده است. جاذبه های اصلی شامل کلیساهای بیزانسی که در یونسکو ذکر شده، و چندین آثار تاریخی رومی از جمله طاق نصرت گالریوس و ساختمان مدور قرن ۴ ،  برج سفید قرن ۱۵ در ساحل، و موزه بیزانس است. برای سفر به یونان با تورهای یونان فصل سفر همراه شوید.

با دو مورد دیگر از جاذبه گردشگری برتر و زیبای  کشور یونان با شما همسفر هستیم

۹- تنگه (دره ) Samaria

تنگه (دره ) Samaria

در جزیره Crete این تنگه واقع شده و یکی از جاذبه های بالا برای دوستداران خارج ازشهر است. دارای  ۱۶ کیلومتر طول و در باریک ترین نقطه آن تنها چهار متر عرض دارد از Omalos (1250 متر) در کوه های سفید شده از برف تا  Agia Roumeli  در دریای لیبی امتداد دارد . بسته به آمادگی جسمانی افراد پنج تا هفت ساعت نیاز به راه رفتن است. این مناطق شیب دار دارای سنگریزه ها و سنگلاخ اند بنابراین شما باید کفش پیاده روی خوب برای پوشیدنداشته باشید و همچنین مقدار زیادی از آب را باید همراه داشته باشید . این  تنگه در درون پارک ملی Samaria  و در لیست آزمایشی یونسکو قرار گرفته است.

۱۰ – Nafplio

Nafplio

اغلب با عنوان زیبا ترین شهر یونان ذکر شده است، Nafplio یک مقصد آخر هفته محبوب برای ثروتمندان است. ساخته شده در یک شبه جزیره کوچک در سواحل شرق از پلوپونز، آن به عنوان اولین پایتخت یونان مدرن در سال ۱۸۲۸ ساخته شد  ، جاذبه های اطراف این منطقه قلعه  Palamidi  ، تیرینس، تئاتر اپیداروس و قرنتس باستانی اند. برای اطلاع از برنامه های تور یونان فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با ما همراه باشید با ادامه بررسی جاذبه های برتر کشور یونان

۷- شهر Rhodes رودز

 شهر Rhodes رودز

نزدیک بودن به دریای اژه و نزدیک به ترکیه ، رودس بزرگترین جزیره دودکانیز واقع شده است. در یونسکو این جزیره با عنوان شهر رودز ذکر شده، یکی از اماکن دارای جاذبه توریستی بالا در یونان است. دارای یک دروازه ساخته شده توسط شوالیه های سنت جان است پس از اینکه کنترل این جزیره را در قرن ۱۴ بدست آورده بودند. خیابان بنیاد که بدون اتومبیل است در قسمت قدیمی شهر و جاذبه های اطراف شامل دامنه کوه زیبا ، شهر ساحلی Lindos و مارماریس در نزدیکی سواحل ترکیه، که می توان توسط قایق بازدید کرد نیز از جاذبه های این جزیره اند ، این جزیره از طریق هواپیما و کشتی از آتن قابل دسترسی است .

۸ – شهر Corfu کورفو

شهر Corfu کورفو

در دریای ایونی در سواحل غربی سرزمین اصلی یونان کورفو یکی از مقصدهای جزیره ای که بیشترین بازدید را در این کشور دارد واقع شده است. شهر کورفو در لیست میراث جهانی یونسکو است به لطف معماری ایتالیایی ظریف آن و توسط  یک ونیزی برای چندین قرن اداره می شده است. دارای دو قلعه قرن ۱۶ است و همچنین اینجا پایگاه محبوب برای قایق های بادبانی ، قایقرانی است ، گشت و گذار در مناطق Saranda و Butrint که در نزدیکی آلبانیهستند نیز می تواند جذاب باشد.این شهر نیز از طریق هواپیما و کشتی قابل دسترسی است. برای سفر به سرزمین یونان با تورهای یونان فصل سفر همراه شوید.

در این قسمت مطالب نیز به دیگر جاذبه های گردشگری برتر یونان می پردازیم ما را در فصل سفر همراهی کنید.

۵- بنای باستانی Delphi دلفی

بنای باستانی Delphi دلفی

در سرزمین اصلی یونان، دلفی به عنوان یک اثر باستانی در لیست میراث جهانی یونسکو است. ساخته شده بر روی دامنه های پایین کوه Parnassus، مشرف به دره دراماتیک، مکانی باستان که در اینجا یونانیها می آمدند برای پرستش خدایان و اسطوره های یونانی !   از ویرانه های معابد متعدد، یک تئاتر و ورزشگاه که قدمت بین سده ۸ و قرن ۲ میلادی است سالمتر مانده اند .در نزدیکی این مکان موزه باستان شناسی دلفی است که محل نمایش مجموعه های یافت شده در دلفی است ، این مکان در  ۱۸۰ کیلومتری شمال غربی آتن واقع شده است.

۶ – صومعه Meteora

صومعه Meteora

یکی از چیزهایی که غیر معمول و عجیب است در یونان،صومعه ای است در میان صخره ه که صد ساله است و در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است ، این صومعه گاهی اوقات برای روی عموم باز است.برای رسیدن به این مکان نیاز است از کوه صعود کنید ،  در داخلش شمع، آیکون مذهبی، نقاشی های دیواری بیزانس، و بخور دادن مذهبی است ، در این منطقه شش صومعه وجود دارد ونزدیکترین شهر به اینجا شهر Kalambaka است. هدیه فصل سفر به شما در تور یونان زیباترین و خاطره انگیزترین لحظه هاست.

با معرفی ۲ جاذبه برتر کشور یونان در ادامه با شما هستیم با ما همراه باشید.

۳- Santorini سانتورینی

 Santorini سانتورینی

جز چشمگیر ترین جزایر یونانی جزیره سانتورینی است محل شهرهای صخره ای  Fira و OIA است که در سواحل غرب شناخته شده است،این شهر مشرف به دریای آبی رنگ کنارش است . در این جزیره  Cycladic که یک ساختمان مکعبی شکل سفید رنگ هست وجود دارد که جز جاذبه های شهر است، بسیاری از ساختمانها به هتل بوتیک با استخر تبدیل شده است،

Fira و OIA هر دو به عنوان مقصدهای عاشقانه و محبوب برای مراسم عروسی و ماه عسل در نظر گرفته می شود. همه چیز برای انجام آفتاب گرفتن و شنا در سواحل شن و ماسه سیاه و سفید آتشفشانی در جنوب و شرق و بازدید از مکانهای باستان شناسی از جمله آکروتیری برای توریستها و مسافران مهیا است. این جزیره دارای یک فرودگاه نیز است و توسط کشتی نیز از آتن قابل رسیدن است.

۴ – Mykonos میکونوس

 Mykonos میکونوس

یکی از مقصد های توریسته ها در یونان جزیره پر زرق و برق میکونوس است. دارای هتل های شیک و بوتیک، رستوران های دارای غذاهای دریایی درجه یک، و سالن های موسیقی زنده است. جاذبه های دیگر این جزیره عبارتنداز :  Paraportiani (یک کلیسا سفید رنگ) و سواحل شنی  متعدد در طول ساحل جنوبی جزیره ، این جزیره به ویژه برای افراد مشهور بین المللی نیز محبوب است. این جزیره نیز از طریق هواپیما و کشتی از آتن قابل دسترسی است. فصل سفر با تور یونان خاطره ساز لحظه های ناب سفر شماست.

به دو مورد دیگر از جاذبه های برتر کشور زیبای پرتغال می پردازیم با ما در فصل سفر همراه باشید.

۳- پورتو

پورتو

پورتو دومین شهر مهم پرتغال است و با داشتن ساختمانها و بناهایی با معماری گرانیت و دارای اماکن تجاری  قوی خاطره ای متفاوت برای بازدیدکنندگان نسبت به پایتخت پرتغال رقم خواهد زد .از جاذبه های مهم آن رودخانه ی دورو با اسکله اش در ریبیرا  است که توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده است، پورتو یک شهر پر از کلیساها  با سبک باروک و ساختمان های نئوکلاسیک است و از این تعداد برخی از  آنها بهترین نمونه در نوع خود در کشور پرتغال اند . از ایم میان مورد توجه خاص هستند  بناهای Torre dos Clérigos و  the imposing Sé ،  قدم زدن در امتداد ریبیرا ارائه یک حس ملموس از تاریخ  در شما به وجود خواهد اورد . رودخانه شهر و تپه های سرسبز اطراف شهر و روستاهای آن از جاذبه های گشت و گذار در طبیعت برای علاقه مندان به طبیعت در این شهر خواهد بود.

۴ – Évora اورا

Évora اورا

در انتهای Alentejo  اورا واقع شده است ،که یکی از مقصدهای جذاب برای توریست ها در پرتغال است. اینجا  مشهور  است برای آثار شگفت انگیز که خوب حفظ شده اند، اورا سزاوار بررسی دقیق و بی عجله است دیوار قرون وسطی آن که توسط  Templo رومانو ساخته شده دارای قدمت حدود قرن دوم است. اهمیت تاریخی اورا  به خاطر گنجینه های معماری دست نخورده آن است. برای تجربه یک سفر زیبا و شیرین و خاطره انگیز با تور پرتغال فصل سفر همسفر شوید.

جاذبه های برتر کشور زیبای پرتغال را در ادامه مطالب فصل سفر دنبال کنید و ما را همراهی کنید.

۹- پارک طبیعی da Serra da Estrela دا سرا دا استرلا

پارک طبیعی da Serra da Estrela دا سرا دا استرلا

یک جاذبه اصلی در این پارک رفتن به بالاترین قله در سرزمین پرتغال که “کوه ستاره” نامیده می شود است با ارتفاع ۱۹۹۳ متر از سطح دریا در بالاترین نقطه آن، طیف وسیعی وجود دارد که یکی از ویژگی های طبیعی چشمگیر مرکز پرتغال است. این منطقه اغلب در فصل زمستان پوشیده از برف است و مناسب اسکی بازان و انجام ورزش مفرح اسکی است . در برخی روستاهای بین راه که کاملا خیره کننده و جذاب اند مردم سنتی محل را می ببینید، از جمله روستاهای لینهرس و Valezim ، این کوه مرکز یک نژاد از سگ گله منحصر به فرد در پرتغال است. و همچنین بهترین پنیر پرتغال در همین منطقه یافت می شود البته خامه آن نیز شناخته شده است.

۱۰ – منطقه Elvas الواس

منطقه Elvas الواس

در این منطقه یکی از بهترین استحکامات نظامی اروپا وجود دارد ، دیوارهای ستاره ای شکل سنگی و یک معماری نظامی کامل که در اواسط قرن ۱۷ ساخته شده است و امروز جز میراث جهانی یونسکو است ، این شهر در ۱۵ کیلومتری مرز اسپانیا واقع شده است و بسیار دور از مرکز است و اگر بخواهید به انجا سفر کنید بهتر است با بازدید از شهرهایی چون  Badajoz ترکیب شود، از جاذبه های دیگر این منطقه قلعه های قدیمی زیاد است . بهترین ها را در برترینهای تور پرتغال فصل سفر از ما بخواهید.

اینبار در اروپا سفری می کنیم به کشور یونان و ۱۲ جاذبه برتر گردشگری یونان را معرفی می کنیم همراه ما باشید

۱- بنای Acropolis آکروپلیس در آتن

بنای Acropolis آکروپلیس در آتن

این بنا در نظر گرفته شده به عنوان نماد آتن و یونان و در واقع  نماد تمدن غرب است، آکروپلیس یک تپه سنگی در حال فرسایش در قلب آتن مدرن امروزی است و دارای سه معبد با قدمت۵ قرن قبل از میلاد است. بهترین و شناخته شده ترینآن معبد پارتنون است که در اصل از ۵۸ ستون برای حمایت از یک سقف ساخته شده و تزئین شده توسط بدمنتس و دارای حاشیه های زینتی است. آگورا ، Kerameikos از دیگر جاذبه های این منطقه اند . 

۲ – موزه آکروپلیس

موزه آکروپلیس

در سال ۲۰۰۹ موزه آکروپلیس باز شد و در حال حاضر یکی از جاذبه های توریستی آتن است که بیشتر بازدید میشود . طراحی شده توسط معمار سوئیسی برنارد چومی، ساخته شده از شیشه و فولاد و دارای ساختار فوق مدرن از لحاظ فضای نور ، به طور خاص این موزه ساخته شده برای آثار باستانی یافته شده از آکروپلیس . از جمله آثار مهم داخل این موزه : Moschophoros  که یک مجسمه از یک مرد جوان که یک گوساله روی شانه های او است و قدمتش ۶ قرن قبل از میلاد است، Caryatids مجسمه ای از چهره های زنان. زیباترین و ناب ترین خاطره های سفر به یونان را در تور یونان فصل سفر جستجو کنید.

با ما همراه باشید با معرفی ۲ جاذبه باقی مانده از ۱۰ جاذبه برتر کشور هلند

۹- Zeeland’s Spectacular Dikes دیدنی

Zeeland's Spectacular Dikes دیدنی

این منطقه در بخش جنوب غربی هلند واقع شده است و یکی از جدیدترین مهندسی ها در مقابل با سیل است ، در سیل ۱۹۵۳ به این منطقه آسیب زیادی زده شد . بسیاری از این منطقه زیر سطح دریا است در نتیجه نیازمند تکنیک های مدرن برای جلوگیری از سیل و خرابی آن است این سازه عظیمدر واقع مجموعه ای از سدها و آب بندها است که جز عجایب مهندسی جهان است .

۱۰ – قلعه Kasteel De Haar

قلعه Kasteel De Haar

در نزدیکی شهر دوست داشتنی و قدیمی  Utrecht اوترخت چهارمین شهر بزرگ در هلند قلعه Kasteel De Haar واقع شده است که برای بازدید از آن روز مناسب است ،این قلعه دیدنی و جذاب ساخته شده توسط معمار هلندی معروف PJH Cuypers  در زمینهایی شامل یک پارک ۲۵۰ هکتاری دیدنی و جذاب ، ساختمان اصلی قلعه در قرن ۱۴ تاسیس شده است، این ساختار جدیدتر از سال ۱۸۹۲ ساخته شده است، در داخل قلعه شما با مجموعه ای قابل توجه از عتیقه جات، مبلمان، نقاشی، و پرده های نقش دار روبرو خواهید شد . برای مطلع شدن از زیباترین تورهای هلند فصل سفر کلیک کنید.

تا به این قسمت از مطالب با ۶ مورد از جاذبه های گردشگری برتر کشور هلند آشنا شده اید در ادامه نیز با ما همراه باشید

۷- موزه Van Gogh ون گوگ در آمستردام

موزه Van Gogh ون گوگ در آمستردام

به عنوان یکی از بزرگترین محل آثار هنرمندان جهان، موزه دیدنی و جذاب ون گوگ در آمستردام  جز ۳۵ موزه هنری برتر در سطح جهان است و جذب تقریبا ۱٫۵ میلیون بازدید کننده در هر سال را انجام میدهد. قسمت اصلی  بزرگترین مجموعه جهان از نقاشی های ون گوگ است که بسیاری از آنها اهدا شده توسط خانواده های هنرمند ، این گالری قابل توجه و موزه خصوصا ساخته شده است برای نمایش گذاشتن بیش از ۲۰۰ نقاشی، ۵۰۰ نقشه ، و ۷۰۰ متن ، اگر شما فقط قادر به رفتن به یکی از موزه های هلند هستید اینجا می تواند اولین انتخاب شما باشد.

۸ – بنای تاریخی Valkenburg

بنای تاریخی Valkenburg

برای کسانی که به دنبال تاریخ باستان هلند هستند بنای کمی رمانتیک  Valkenburg، در دره زیبای Geul  که جز قلعه های کشور است می تواند جالب باشد . مدت زمان طولانی است که محل رفت و آمد مکرر  بازدیدکنندگان در تعطیلات شده است، غارها و امکانات آبگرم( حمام اب گرم ) و به علاوه خرابه های قلعه قرن ۱۲  Dwingelrots (قلعه راک)، همچنین کلیسای قرن ۱۴ Nicolaaskerk  و بازار معروف کریسمس (در اواسط نوامبر به دسامبر برگزار میشود) نیز جز جاذبه های این منطقه اند. فصل سفر لحظه های مفرحی را در تورهای هلند برای شما رقم خواهد زد با ما همسفر شوید.

در ادامه مبحث جاذبه های گردشگری برتر کشور اروپایی هلند به دو مکان زیبای دیگر اشاره میکنیم ما را در فصل سفر همراهی کنید.

۵- موزه Anne Frank آن فرانک در آمستردام

موزه Anne Frank آن فرانک در آمستردام

این موزه در شهر آمستردام هلند قرار گرفته است و در Prinsengracht واقع شده است و در واقع  خانه ای است  که در آن خانواده های بسیاری در جنگ جهانی دوم را در خود مخفی می کرده است (از جمله آنها پناهندگان یهودی بوده اند از شهر فرانکفورت )، که در این خانه دختری خاطرات قابل توجهی نوشت و سرشناس شد.اگر چه او تنها دو ماه قبل از پایان جنگ درگذشت، میراث او از طریق کلمات او باقی مانده است که این خاطرات به ۵۱ زبان ترجمه شده است. پشت خانه خانواده فرانک جایی برای مخفی شدن پناهندگان

۶ – آسیاب های بادی Kinderdijk کیندردیک

آسیاب های بادی Kinderdijk کیندردیک

در کنار رودخانه نورد بین روتردام و Dordrecht روستای معروف کیندردیک ( “بند کودکان”)  این آسیاب های بادی واقع شده اند . حفظ این آسیاب های بادی از قرن ۱۸  است. حالا جز اثار میراث جهانی یونسکو شده است، ۱۹ آسیاب بادی کیندردیک، بین سالهای ۱۷۲۲ و ۱۷۶۱ ساخته شده اند، بیشترین تعداد بازمانده از آسیاب های بادی در هلند  در این منطقه است. برای سفر به هلند با تورهای هلند فصل سفر همراه شوید.

با دو مورد دیگر از جاذبه های گردشگری کشور هلند همسفر شما هستیم ما را همراهی کنید.

۳- موزه امپراتوری آمستردام: یک گنج هلندی

موزه امپراتوری آمستردام یک گنج هلندی

تماشای موزه امپراتوری (با نام مستعار موزه ملی هلند) در آمستردام که در آن جمع آوریشده آثار هنری نادر و آثار باستانی ازسال ۱۸۰۹٫  تعجب آور است، مجموعه گسترده امروزی این موزه  شامل نزدیک به هفت میلیون اثر هنری است، از جمله ۵۰۰۰ نقاشی در بیش از ۲۵۰ اتاق، و همچنین به عنوان یک کتابخانه گسترده با ۳۵،۰۰۰ کتاب. به غیر از مجموعه منحصر به فرد یک نمایش از توسعه هنر و فرهنگ در هلند است به ویژه در صنایع دستی سنتی هلند، مجسمه سازی قرون وسطی، و هنر های مدرن این موزه غنی است.

۴ – پارک ملی Hoge Veluwe

 پارک ملی Hoge Veluwe

ممکن است برای شما تعجب آور باشد که هلند این کشور نسبتا کوچک، دارای متنوع ترین پارک های ملی در جهان می باشد. بزرگترین این پارکها  HOGE Veluwe  است که بین آرنهم و آپلدورن قرار گرفته و دارای مساحت  تقریبا ۱۳۸۰۰ جریب است، این پارک ملی بزرگترین ذخیره گاه طبیعی در کشور است، و همچنین به عنوان یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری برای مردم محلی و توریستها است. از ویژگی های بارز این پارک : جنگل های انبوه در شمال،داشتن یک پارک مجسمه سازی جذاب، منطقه شکار ،خانه بسیاری از گونه های گوزن قرمز و کوچک ، تپه های دراماتیک آمیخته با جنگل در جنوب و شرق به مورین با ۳۳۰ فوت ارتفاع، منطقه ی محبوب برای تماشای پرندگان، و همچنین پیاده روی و دوچرخه سواری است.برای همسفر شدن با تورهای هلند فصل سفر کلیک کنید.

می خواهیم سفری به کشور گل و باغها یعنی هلند داشته باشیم و ۱۰ جاذبه برتر گردشگری کشور هلند را معرفی کنیم پس با ما همراه باشید

۱- کانال آمستردام

کانال آمستردام

مانند شهر ونیز  ایتالیا که شهری معروف روی آب ساخته شده است کانال امستردام هلند دارای جذابیت است و جز خاطرات فراموش نشده مسافران به آمستردام خواهد بود ،در کنار این کانال نیز بسیاری از موزه های بزرگ و گالری های هنری وجود دارد ، بسیاری از بهترین جاذبه های توریستی آمستردام را می توان به راحتی با تورهای قایقی یا تاکسی های آبی و یا به سادگی با قدم زدن در طول خیابان و کوچه های اطراف خط آبراه تماشا کرد. یکی از محله های معروف محله  Grachtengordel که دارای بسیاری از پل های کوچک و عجیب و جالب  و خانه های قرن ۱۷ است. در این خیابان ۴۰۰ ساله نمونه های بی شماری از معماری زیبا، مغازه های بوتیک کوچک، کافه ها، و هتل ها، و همچنین بسیاری از باغ های رنگارنگ عجیب و جالب را می توانید مشاهده کنید.

۲ – باغ اروپا : کوکنهوف Keukenhof هلند

 باغ اروپا کوکنهوف Keukenhof هلند

فکر می کنم وقتی که اسم از هلند می اید شما ناچار یاد گل لاله، گل محبوب کشور هلند می افتید. و هیچ جایی بهتر وجود ندارد برای لذت بردن از این گل به جز باغ کوکنهوف، و به همین خاطر به عنوان باغ اروپا شناخته شده است. کوکنهوف بزرگترین باغ عمومی در جهان شامل بیش از ۷۰ نوع گل است.این مکان همراه با رستوران های بسیار عالی، پاسیو آفتابی، و نمایشگاه هایی از گل ها است با بیش از ۷۰۰ گونه از گل لاله ، این مکان بزرگترین فضای آزاد گل جهان است.  از دیگر گلهای باغ سنبل، crocuses نیز می توان نام برد.فصل سفر مجری مستقیم تورهای هلند می باشد.

با معرفی ۲ جاذبه باقی مانده از ۲۲ جاذبه برتر کشور ایتالیا ما را همراهی کنید

۲۱- Turin تورین

Turin تورین

یکی از شهرستانهای صنعتی بزرگ در شمال ایتالیا شهر تورین است که بر خلاف میلان، نسبتا کوچکتر و جمع و جورتر است در ان معماری های عظیم  وجود دارد و طرح رسمی آن، طراحی شده توسط Savoys که نشان دهنده ی  عنوان هر یک از خانواده های سلطنتی در اروپا بوده است این شهر می تواند با شکوه و جلال خود رقابت کند با شهر پاریس فرانسه .از جاذبه های ان : کاخ سلطنتی قرار گرفته در مرکز شهر ، مکانهای روم بوستان، محله های هنری، و یک پارک کنار رودخانه با یک روستای کاملا مصنوعی قرون وسطی ای ،موزه فوق العاده ای از سینما در یک آسمان خراش ،قهوه خانه ها و کافی نت های بزرگ

۲۲- Sardinia ساردینیا

 Sardinia ساردینیا

این جزیره ی مدیترانه ای مبهم به نظر می رسد و به صورت جهانی جدا از ایتالیااست و یک سرزمین دارای تضاد آشکار با ایتالیا است. بهترین منطقه اش کوستا Smeralda  است که پرزرق و برق است و به عنوان مجموعه ای از مناطق محصور شده در برابر آب زمرد از سواحل شمال شرقی شناخته شده است، ساردینیا محلی توریست جذب کن است به خاطر  گردشگری اش ، سواحلش و آفتابگیری اشو کوه هایش جهت کوهنوردی. کوهنوردان؛ و کسانی که می خواهند به ماجراجویی روستاهای کوهستانی دور بروند این منطقه را انتخاب می کنند . مکانهای ماقبل تاریخ شامل برج ها، چاه مقدس، “غول مقبره ها،” و دیگر سازه های باستانی نیز در منطقه دیده میشوند .فصل سفر زیباترین لحظه ها را در تور ایتالیا برای شما رقم خواهد زد با ما همسفر شوید.

با ما همراه باشید با ادامه معرفی جاذبه های برتر کشور ایتالیا

۱۹- Sicily سیسیل

 Sicily سیسیل

جزیره سیسیل به خاطر ۷ اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو است . سه مکان باستانی آن، دو شگفتی طبیعیآن و دو گنجینه معماری به دست آمده از ان . برخی از بهترین نمونه های باقی مانده از سازه های باستانی در سیسیل عبارتند از: Selinunte که یکی از بزرگترین معابد یونانی است. ۳۵۰۰ متر مربع منطقه موزاییک شده در ویلا Romana در دل کاسال در انا تزئین نیز از جاذبه های برتر این منطقه است ، یکی از بهترین ویلاهای حفظ شده از  زمان امپراتوری روم نیز اینجا قرار دارد. مناظر و جاذبه های سیسیل مطابق با سطح جهانی است.

۲۰- Ravenna راونا

Ravenna راونا

بر خلاف شهرهای دیگر ایتالیا  ریشه هنری راونا تقریبا به طور کامل مربوط به دروه بیزانس است و در اینجا شما بهترین مجموعه غرب اروپا از بیزانس پیدا می کنید. در قرن ششم، راونا مقر پادشاه تئودوریک بزرگ، که در قسطنطنیه مطرح شد بود بوده است، و آن یک مرکز برای هنر mosaic که به اوج خود رسیده در اینجا تبدیل شده بود . هفت ساختمان تزئین شده با برخی از بهترین نمونه هایی از هنر mosaic در یک میراث جهانی یونسکو گنجانده شده است. مشاهده همه آنها، اما بالاتر از همه از اوایل قرن پنجم Neonian تعمید، Galla ،  Placidia  که یونسکو آن را «یکی از مهمترین و هنری ترین در سطح عالی قرار داده است. زیباترین سفر به ایتالیا را با تورهای ایتالیا فصل سفر تجربه کنید.

در این مطلب با ۲ مورد دیگر از جاذبه گردشگری کشور ایتالیا آشنا می شوید همراه ما باشید.

۱۷- Siena سیهنا

Siena سیهنا

با توجه به ارتفاع این ساختمان در قرون ۱۳th و ۱۴، سیهنا دارای رقابت با فلورانس برای هنر و فرهنگ بوده است  و هنوز هم  دارای ثروت از هنر و گنجینه های معماری. برجسته و با شکوه است که در کلیسای جامع سانتا ماریا Assunta قرار دارند ، این کلیسا که منبت کاری شده و  نمایش سنگ مرمر است و برج ناقوس آن بالاتر از ساختمان های آجری عمدتا قرمز سیهنا قرار گرفته است. داخل کلیسا یک موزه از آثار هنرمندان بزرگ و مجسمه سازان، از جمله دوناتلو، جووانی پیزانو، برنینی، و لورنتسو گیبرتی است. اما گنجینه های هنری تنها بخشی از جاذبه های این شهر است. خیابان های قرون وسطی پیچ در پیچ  و میادین گسترده که دو بار در هر تابستان،محلی میشود برای نمایش اسب ها و نژادهای مختلف آنها و  به عنوان پالیو شناخته میشود .

۱۸- Verona ورونا

 Verona ورونا

این مرکز تاریخی جمع و جور در زمانهای قدیم  مقر سابق روم بوده است این بنا در کنار رودخانه عمیق آدیجه قرار گرفته است.حالت رومی آن خوب حفظ شده است و صحنه ای از جشنواره تابستانی اپرا مشهور در جهان است.  در کنار رودخانه ساختمان Castelvecchio بزرگ قرار گرفته که یک قلعه ساخته شده در قرن ۱۴ است و دارای پلهای  آجری دارای قوس است، پونته Scaligero  خزانه غنی از معماری و هنر است و  ورونا دارای شهرت توریستی  است.برای مطلع شدن از برنامه های مفرح تورهای ایتالیا فصل سفر اینجا کلیک کنید.

ما در این قسمت از مطالب با معرفی ۲ جاذبه گردشگری جذاب کشور ایتالیا همراه شما هستیم .

۱۵- شهر Florence فلورانس

شهر Florence فلورانس

ویترین دوره رنسانس ایتالیا، فلورانس است ، این شهر یک موزه هنری بزرگ به نظر می رسد. از Duomo کلیسای جامع سانتا ماریا دل Fiore که نقطه عطفی در معماری جهان به خاطر گنبد بزرگش است تا برج ناقوس سنگ مرمر ی و منبت کاری شده اش توسط Giotto . موزه های هنری دیگر در این شهر که دارای نقاشی ها و مجسمه ها هستند نیز وجود دارد ، در حالی که شاهکارهای بیشتر معماری و تزئین این شهر در کلیساهای آن است. بازدید از گالری  Uffizi  و کاخ  Pitti  ، قدم زدن از طریق باغ Boboli و گردش در استودیو های آن و کارگاه های آموزشی Oltrarno که مخصوص صنعتگران است و یا رفتن به فروشگاه سانتا کروچه برای خرید وسائل چرمی نیز از جاذبه های این شهر اند.

۱۸- قلعه های Tuscan Hill

 قلعه های Tuscan Hill

در شهرهای توسکان چشم اندازی از شهرهای سنگی دیده میشود که مربوط به تاج گذاری اتروسک بوده اند. در بالای هر تپه ای قلعه ها و برج هایی دیده میشود که قبلا برای یکبار هم شده به عنوان مواضع فرماندهی دفاعی بوده اند. هر یک از این قلعه ها معماری، هنر، شخصیت، و داستان جداگانه را در خود روایت میکند. قلعه سان Gimignano به نظر می رسد به اندازه قدمت آن که برمی گردد به قرون وسطی دست نخورده تر باقی مانده است این قلعه زمانی توقفگاه مسافران به رم بوده است. ولترا یک مرکز مهم اتروسک قبل از رومیان و بعد از انها بوده است امروز جاذبه های توریستی آرتزو میراثی هستند از بسیاری از هنرمندان، معماران، و شاعران از جمله اثار : ولترا، دیوار کرتنا و اتروسک . کرتنا نیز یکی از قدیمی ترین شهرهای ایتالیا است. هدیه فصل سفر به شما در تور ایتالیا یک سفر خاطره انگیز و زیباست .با ما همسفر شوید.

به معرفی ۲ شهر برتر ایتالیا از لحاظ جاذب های گردشگری می پردازیم با ما همراه باشید

۱۳- رم

رم

رم هم از لحاظ تاریخ آن که به عنوان پایتخت بسیاری از کشورهای اروپایی در زمان امپراطوری روم بوده است و هم برای نقش امروز آن که در حال حاضر از آن به عنوان یکی از شهرهای پر جنب و جوش اروپا یاد کرده میشود دارای اهمیت است . رم سر لیست  اکثر توریست در سفر به ایتالیا است و آثار باستانی زیادی را در خود جای داده است از جمله : انجمن کولوسئوم  ، معبد پانتئون ،  واتیکان . اما از بین مناظر  کلیسای سیستین و پیتا میکل آنژ، جالب تر اند . تجربه آرامش در باغ بورگزه، خوردن بستنی در مناطق اسپانیایی، گردش در خیابان های باریک Trastevere،  مغازه های Veneto، و پرتاب سکه در چشمه Trevi از جاذبه های رم اند که البته همه را نمیشود در یک سفر تجربه کرد.

۱۴-ونیز

ونیز

ونیز را همه به خاطر جالب بودن بافت شهری اش می شناسند ، شهری در وسط آب و یکی از جاذبه های اصلی اش کانالهای آن است که سوار بر قایق می توانید این شهر زیبا را بگردید . از دیگر جاذبه های ونیز : پیازا سان مارکو،  میدان سنت مارک ، کلیسای سنت مارک ، کاخ دوج . اما گرفتن یک  کارت پستال در اطراف هر گوشه آن یکی از بزرگترین لذت ها در ونیز است. برای انتخاب تور ایتالیا فصل سفر با ما همراه باشید.

با ما همراه باشید با معرفی ۲ جاذبه گردشگری دیگر در کشور زیبای ایتالیا.

۱۱- کلیسای سنت مارک

کلیسای سنت مارک

یکی از مکانهای توریستی مهم در ونیز کلیسای سنت مارک است. بیشترین بازدید کننده های سرگردان را می توانید در ونیز در اطراف میدان معروف پیازا سان مارکو و در مقابل کلیسای سنت مارک پیدا کنید، در طرف غرب میدان نمای کلیسای جامع  که شامل گنجینه عظیم از آثار هنری است پیداست، اما خود ساختمان  نیز یک اثر هنری با ترکیبی از سبک های معماری است.

۱۲ – معبد پانتئون

معبد پانتئون

پانتئون، بقایای فوق العاده خوب حفظ شده از زمان رومی ها است و نشان دهنده ی دستاوردهای معماری باور نکردنی از امپراتوری روم است. نسبت دقیقی از ساختمان وجود دارد  ارتفاع آن برابر قطر  آن است و و یک پرتو نور نافذ  از بالای گنبد وارد اتاق میشود و به اتاق یک ویژگی منحصر به فرد می دهد . پادشاهان ایتالیایی و دیگر تاثیرگذاران بزرگ ایتالیایی در پانتئون دفن شده اند. فصل سفر مجری مستقیم تورهای ایتالیا، با ما همسفر شوید.

با ما همراه باشید با بررسی جاذبه های گردشکری ایتالیا

۹- شهر واتیکان

شهر واتیکان

واتیکان مرکز برخی مجموعه های هنری در جهان است. فراتر از مکانهای  کلیسای سنت پیتر و میدان سنت پیتر، واتیکان دارای جاذبه های بی شماری است. کلیسای معروف سیستین که دارای نقاشیهای دیواری و سقفی است که توسط میکل آنژ طراحی شده است  و بسیاری از دیگر هنرمندان معروف  ایتالیایی اثاری در واتیکان دارند ، همان طور که می دانید واتیکان مرکز کاتولیک های جهان است و حتی به عنوان کوچکترین کشور به صورت نمادین در نظر گرفته شده است ، البته دارای قوانین خاص خودش و جدا از ایتالیا است.

۱۰- انجمن روم

انجمن روم

انجمن روم ممکن است نیاز به کمی تخیل داشته باشد برای درک دقیق همان چیزی که این منطقه در اول بوده است . با این حال، اهمیت تاریخی آن به عنوان قلب امپراتوری روم نمی تواند اغراق آمیز باشد . علائم پیاده رو، ساختارهای جزئی، و پایه های معابد سابق، سالن های بازار، دادگاه ها، و ساختمان های عمومی برای ادای احترام به رم باستان با قدمت هزار سال در این مکان وجود داشته است.برای اطلاع از برنامه تور ایتالیا فصل سفر کلیک کنید.

 با بررسی دیگر جاذبه های گردشکری ایتالیا با ما در فصل سفر همراه باشید

۷- کلیسای Maria Florence Duomo Santa del Fiore

کلیسای Maria Florence Duomo Santa del Fiore

به عنوان یکی از بهترین کلیساهای جامع در جهان است این کلیسای جامع بین قرن ۱۳th و ۱۵ ساخته شده است ،و دارای گنبد معروف و فوق العاده ای است که توسط فیلیپو برونلسکی درسال  ۱۴۳۴ ساخته شده است .برج ناقوس کلیسا دارای ۸۲ متر ارتفاع است و می شود از ان بالا رفت.

۸ – Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre  که به عنوان “پنج روستا” ترجمه می شود ، یک منطقه ساحلی دوست داشتنی با صخره های شیب دار و تپه است.  روستاهای زیبا آن Monterosso ، ورنزا، Corniglia، Manarola و Riomaggiore  اند ، که با هم Cinque Terre را تشکیل می دهند . اما این روستاها تنها به یکدیگر توسط یک جاده باریک از طریق دامنه کوه وصل اند ، البته از طریق مسیرهای پیاده روی نیز به هم راه دارند . بسیاری از مسافران اینجا را انتخاب می نمایید به جهت پیاده روی بین روستاها  و لذت بردن از چشم انداز های بین روستاها ، هنوز هم این روستاها حال و هوای قدیمی خود را حفظ کرده اند و مردم در آنها به شغل ماهی گیری مشغول اند .برای سفر به ایتالیا همسفر فصل سفر شوید.

در قسمتهای قبل جاذبه های گردشگری کشور ایتالیا به ۴ مکان زیبا و جذاب اشاره شد در این قسمت نیز ما را همراهی کنید.

۵-دریاچه Como

دریاچه Como

Como نام دریاچه ای در یکی از مناطق دیدنی ایتالیا است که احاطه شده توسط کوه ها و شهرهای کوچک زیبایی در کنار آن قرار گرفته است. به طور سنتی محل رفت و امد تعداد زیادی از ثروتمندان است، در کنار دریاچه بسیاری از ویلاهای مجلل قدیمی و کاخ ها وجود دارد ،در اطراف دریاچه  صومعه ای با قدمت قرن ۱۱ است. آب و هوای معتدل نیز یک امتیاز برای گردشگران این منطقه است و سبب ویژگی های مشابه دریای مدیترانه است.

۶- ساحل  Amalfi

ساحل Amalfi

ساحل Amalfi، ثبت شده در میراث جهانی یونسکو است که جز مناظر خیره کننده از سواحل شبه جزیره Sorrentine است. خانه ها در این شهر در سراشیب کوه ساخته شده اند و جوار دریا ، یکی از شهرهای اصلی در طول  Positano  این ساحل است، اما کل این منطقه محبوب گردشگران است.برای اطلاع از برنامه های مفرح تورهای ایتالیا فصل سفر کلیک کنید.

 با ادامه معرفی جاذبه های برتر کشور ایتالیا با ما همراه باشید

۳- شهر Pompeii پمپی

شهر Pompeii پمپی

در زیر آتشفشان خاموش کوه وزوویو خرابه های شهر پمپی واقع شده است شهری در زمان روم باستان در زمان فوران آتشفشان از بین رفته است ، کاوش و حفاری باعث پیدا شدن بقایای خانه ها، بازارها، حمام ها، معابد، تئاترها، خیابانها شده است ، بازدید کنندگان می توانند در امتداد خیابان های قدیمی این شهر قدم بزنند و مهندسی بیش از ۲۰۰۰ سال پیش استفاده شده توسط رومی ها را ببینید.

۴ -برج پیزا

برج پیزا

برج پیزا در واقع تنها یکی از بسیاری از جاذبه های شهر پیزا است ، اما شهرت جهانی آن به خاطر نقص آن است که کج است . کار ساخت این برج در سال ۱۱۰۰ آغاز شد و کار مرمت ان از سال  ۱۹۹۰شروع و تا سال ۲۰۰۰ ادامه داشته است .امروز بازدید کنندگان می توانند از پله های برج بالا بروند و نمای مناظر شهر را تماشا کنندهمچنین این برج به  عنوان لا تره Pendete نیز شناخته شده است. فصل سفر تور کشور ایتالیا را برگذار می کند.

اینبار می خوهیم در سفر به اروپا برترین جاذبه های گردشگری کشور ایتالیا را معرفی کنیم پس با ما همراه باشید با بررسی ۲۲ جاذبه برتر ایتالیا

۱-بنای تاریخی Colosseumکولوسئوم

بنای تاریخی Colosseumکولوسئوم

یکی از جاهایی که مسافران ایتالیا باید ببینند کولوسئوم است. این آمفی تئاتر بزرگ که بزرگترین در نوع خودش است تا به امروز توسط امپراطوری روم ساخته شده است و یک مدل برای مجموعه های ورزشی تا دوران مدرن امروز باقی مانده است. این بنا در تضاد رم مدرن امروز است و یک یادآوری برجسته از دوران باستانی و تاریخ گسترده ای از رم است.

۲ -کانال ونیز

کانال ونیز

سوار بر قایقهای گوندولا  در کانال ونیز هزینه اش یک سنت است که مسافران برای قرنها است که از آن بهره می برند.در شهر ونیز در واقع خیابانها از طریق کانال ها ارتباط دارند و در واقع رودخانه ها در همه جای شهر وجود دارند . این پوشش کانال باعث شده ساختمان های قدیمی  برای صدها سال دست نخورده باقی بمانند، این کانال دارای جذابیتی خاص است که اکثرا عاشق محیطش می شوند . کانال گراند یکی از معروف ترین این آبراه ها است  و یکی از اماکن برتر جهت عکس در ونیز است.فصل سفر مجری مستقیم تورهای ایتالیا ، همسفر شدن با فصل سفر را از دست ندهید.

تا اینجا ۱۸ جاذبه برتر بریتانیا را معرفی و بررسی کردیم و اینک ۲ جاذبه باقی مانده از ۲۰ جاذبه برتر بریتانیا را معرفی می کنیم با ما همراه باشید

۱۹ – Cotswolds کاتسولدز

Cotswolds کاتسولدز

کاتسولدز (Cotswolds) محوطه ی  ۷۸۷ مایلی مربعی شکل و شامل بخش هایی از زیباترین شهرهای انگلستان است از جمله : گلاسترشر، آکسفوردشایر، ویلتشایر، سامرست، Worcestershire  و وارویکشر.اینجا تعیین شده است به عنوان یک منطقه برجسته از زیباییهای طبیعی با توجه به زیستگاه های علفزاری آن و سنگهای آهکی نادر و جنگل قدیمی راش  بخشی از زیباییهای کاتسولدز مربوط است به روستاهای عجیب و جالب آن و شهرهای آن مانند قلعه دره باریک، Chipping نورتون و  Tetbury. از جاذبه های ویژه این منطقه Cotswold است که یک راه پیاده روی ۱۰ مایلی است همراه با  منظره تماشایی دره سورن و واله از ایوشام .

CHARTWELL -20

CHARTWELL

CHARTWELL خانه نخست وزیر معروف بریتانیا وینستون چرچیل است ،چرچیل از سال ۱۹۲۴ تا زمان مرگش در سال ۱۹۶۵در این خانه زندگی می کرده است . این خانه مجلل به عنوان یاد بود او هنوز استفاده میشود و پر از عکس ها و یادگاریهای شغلی اوست که به عنوان نمایشگاه سالانه است. همچنین در اطرافش باغ، دریاچه و مسیرهای پیاده روی وجود دارد که با قدم زدن به جنگل مجاور لوپ خواهید رسید ، البته توجه داشته باشید برای بازدید نیاز به تهیه بلیط است . زیباترین  سفر به انگلیس را با تورهای انگلیس فصل سفر تجربه کنید.

دو مکان دیگر که جز ۲۰ جاذبه برتر بریتانیا اند را با هم بررسی می کنیم

۱۷- کلیسای جامع Canterbury کانتربری

کلیسای جامع Canterbury کانتربری

این کلیسا در واقع قلب تاریخی شهر است و در لیست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است ، اینجا خانه اسقف اعظم کانتربری و مهد مسیحیت  انگلیسی است. در کانتربری جاذبه های بیشتری علاوه بر این کلیسا وجود دارد . کانتربری شهری قرون وسطی ای و تاریخی است که نیز مقصد فرهنگی و تفریحی محبوبی نیز است و دارای مراکز خرید بزرگ، گالری ها و کافه ها، و همچنین جاذبه های گذشته روم نیز است.

۱۸- قلعه Warwick وارویک

قلعه Warwick وارویک

اگر شما هم به دنبال زندگی گذشته خانواده انگلیسی ها هستید این قلعه یک جای به یاد ماندنی برای شما خواهد شد ،که یک بینش جذاب زندگی در زمان قرون وسطی را  ارائه می دهد ، این قلعه واقع در شهرستان زیبای وارویک بر روی رودخانه آون ساخته شده است، این قلعه چشمگیر چشم انداز و تاریخ منطقه برای بیش از ۹۰۰ سال تحت سلطنت و پادشاهی است. امروز، از آن به عنوان یک فلش بک به حوادث قرون وسطی و بازآفرینی آن زمان و  مسابقه ها و  جشنواره ها ، نمایشگاه ها و کنسرت ها استفاده می شود . وارویک یک مرکز عالی برای رفتن به شهر کاتسولدز، و همچنین شهرهای نزدیکی آن مانند استراتفورد ، لیورپول و منچستر نیز است.برای اطلاع از برنامه های تور انگلیس فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با ادامه معرفی برترین جاذبه های بریتانیا همراه ما باشید

۱۵- منطقه تاریخی Yorkshire یورکشایر

 منطقه تاریخی Yorkshire یورکشایر

این شهر قدیمی و تاریخی به چهار قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم می شود. شهر سنتی یورکشایر دارای برخی از زیباترین شهرهای تاریخی در انگلستان است از جمله دورهام ، بورلی و نیویورک با خانه های با شکوه نیمه الواری و مغازه ها، و کلیسای  guildhalls قرون وسطی  ای و خیابان معشوقه ها با طول ۳ مایل . شهر نیویورک مرکز بزرگ گردشگری این منطقه است به ویژه با زیبایی های دشت ها و تپه ها در شمال

۱۶- پروژه Eden عدن

پروژه Eden عدن

پروژه عدن یک پروژه باور نکردنی و منحصر به فرد مصنوعی است این مکان حاوی مجموعه ای شگفت انگیز از گیاهان سراسر جهان است. در  واقع یک مرکز  اصلاح در Cornwall است ، این مجموعه متشکل از گنبدی بزرگ است که اگر نگاه کنید مانند گلخانه ها نیست  هر خانه گنبدی شکل هزار گونه گیاهی مختلف از محیط های گرمسیری و مدیترانه را در خود جای داده است پروژه عدن همچنین میزبان رویداد های متعدد هنری و  موسیقی است ، ساعت بازدید از این مکان روزانه ۹:۰۰-۱۸:۰۰ در تابستان است و  ساعت در بهار، پاییز، و زمستان متفاوت است .برای اطلاعات بیشتر به صفحه تور انگلیس فصل سفر مراجعه نمایید.

 

باادامه معرفی برترین اماکن گردشگری بریتانیا همراه ما باشید

۱۳- برج لندن

برج لندن

برج لندن شامل : زندان، کاخ، رصدخانه و باغ وحش است و جز ساختمانهای بزرگ و مهم در انگلستان است، این برج برای بازدید باز است و بازدیدکنندگان زیادی را همواره در خود جای می دهد . محور برج سفید ساخته شده در سال ۱۰۷۸ توسط ویلیام فاتح،این برج مرکز نمایشگاه های شگفت انگیز مانند خط شاهان است و جز قدیمی ترین جاذبه های توریستی در جهان است که بازدید از ان از سال ۱۶۵۲ قدمت دارد، از دیگر نکات برجسته برج : زره سلطنتی، نمایشگاه فوق العاده جواهرات تاج و تخت، و نمایشگاه و نمایش در مورد زندانیان و اعدام. با توجه به وسعت برج زمان زیادی از شما برای گشت و گذار در آن خواهد گرفت.

۴ -قلعه ویندسور Windsor

قلعه ویندسور Windsor

قلعه ویندسور به عنوان اقامتگاه تابستانی سلطنتی حاکمان بریتانیا بوده است و توسط  ویلیام فاتح در سال ۱۰۷۸ ساخته شده و این قلعه اولین قلعه مسکونی بزرگ در جهان بوده است ، قلعه ویندسور در اطرافش دو حیاط دیدنی و جذاب ساخته شده است، و هزینه های ورودی شامل ورود به آپارتمان امور خارجه است، همچنین توجه داشته باشید یک پارک بزرگ فوق العاده با شکوه به طول ۶ مایل در اطرافش وجود دارد ، البته هیچ سفری به کاخ سلطنتی کامل نخواهد بود بدون مشاهده گارد سلطنتی قلعه.خاطره انگیزترین سفر را در تور انگلیس فصل سفر تجربه کنید.

 

در ادامه معرفی برترین جاذبه های بریتانیا اینبار به کشور ولز هم سفر کرده ایم پس با ما همراه باشید

۱۱-کاردیف: پایتخت ولز

کاردیف پایتخت ولز

با وجود اینکه ولز بسیار کوچکتر از اسکاتلند و انگلستان است اما مرکز بهترین جاذبه های بریتانیا است، از مناظر زیبای پارک های ملی تا قلعه های تاریخی آن. ولز یکی از بهترین مکان ها  است برای دیدن برای نمونه کوچک همه چیز ، پایتخت ولز شهر کاردیف است که بسیاری از مسافران آغاز سفر خود را از بازدید  قلعه کاردیف که در وسط شهر و بر روی ویرانه های یک قلعه رومی، ساخته شده است شروع می کنند. بخش هایی از تاریخ ساختار فعلی به سال ۱۰۹۰ می رسد اما در سال ۱۸۰۰ قلعه دوباره بازسازی شد. جالبترین مکانهای ولز عبارتند از  : ساختمان دولت، برج ساعت،  خلیج کاردیف که یکی از بزرگترین پروژه های توسعه یافته بریتانیا شده است ، این منطقه وسیع در حال حاضر بیک مرکز رستوران های متعدد خوب، تئاتر، گالری ها، و مراکز خرید است ، از دیگر جاذبه ها  اسکله پری دریایی  و Techniquest که یک مرکز علمی سرگرم کننده دارای یک تلسکوپ و تئاتر است.

۱۲ – دریاچه Loch Ness و  Inverness ( در اسکاتلند )

دریاچه Loch Ness و Inverness ( در اسکاتلند )

با وجود این واقعیت که افسانه های هیولا  تا حد زیادی افشا و خنثی شده اند  اما هنوز برخی مردم محلی به آن در این دریاچه اعتقاد دارند . این دریاچه دیدنی و جذاب جز جاذبه های توریستی بسیار محبوب برای مسافران اسکاتلند  است. نکات برجسته  اطراف این مکان عبارتند از :خرابه های قلعه اوگهارتکه مشرف به دریاچه است و یکی از بزرگترین استحکامات قلعه ای اسکاتلند است. اگر کمی به طرف شمال حرکت کنید به اینورنس که دارای جاذبه های بسیار عالی و  متعدد است خواهید رسید  از جمله قلعه اینورنس ، موزه اینورنس و گالری هنری، و کلیسای جامع  قرن ۱۹ سنت اندرو ، علاقمندان تاریخ همچنین باید بازید کنند از  میدان جنگ Culloden  در اسکاتلند. فصل سفر در تورهای انگلیس زیباترین لحظه ها را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

اینبار به معرفی شهرهای معروف انگلیس می پردازیم و آنها را به عنوان برترین جاذبه های انگلیس بررسی می کنیم ما را در این معرفی همراهی کنید

۹-شهرهای لیورپول و منچستر

شهرهای لیورپول و منچستر

منچستر با داشتن فرودگاه بین المللی اغلب اولین توقف گاه برای بازدید کنندگان شمال انگلستان، اسکاتلند، ولز است. نکات برجسته در این شهر عبارتند از:  Castlefield محبوب که خانه ملکه ویکتوریا بوده است و به خوبی حفظ شده است، کانال ها و رودخانه های درون شهر ،  خرابه های رومی، و همچنین بسیاری از انبارهای قدیمی که در حال حاضر به عنوان مغازه اند، گالری های مد روز، هتل ها و رستوران ها. کلیسای جامع و تالار تاریخی شهر، موزه علم و صنعت، گالری هنری منچستر ،محله چینی ها را می توان جز جاذبه های شهر منچستر نام برد . لیورپول با قطار فقط یک ساعت  مسافت دارد با منچستر ، لیورپول یکی از دلایل مهمش برای سفر  ارتباط آن با بیتلز است اما طرفداران موسیقی برای جاذبه هایی مانند داستان بیتلز در بازسازی اسکله آلبرت ، باشگاه غار معروف نیز حضور می یابند . دیگر دلایل خوب برای بازدید از لیورپول شامل ساختمان های  تاریخی، باغهای دوست داشتنی و پارک ها، و همچنین موزه های بزرگ مانند موزه دریایی مرسی ساید ، موزه لیورپول، و گالری های هنری در سطح جهانی از جمله گالری هنر واکر و گالری تیت است

۱۰- شهر Canterbury کانتربری

شهر Canterbury کانتربری

با توجه به تاریخی بودن شهر کانتربری، هنوز باید شانس برنده شدن درقرعه کشی پیدا شود تا بازدید کنندگان به انگلستان از این شهر زیبا دیدن کنند. از طریق قطار یک ساعت از مرکز لندن تا کانتربری فاصله است قرعه کشی برایبازدیدکنندگان سابقه بیش از ۱۵۰۰ سال دارد . معروف ترین جاذبه این شهر کلیسای جامع کانتربری است که خانه اسقف اعظم کانتربری بوده است و در حال حاضر جز میراث جهانی یونسکو است این کلیسای جامع خیره کنندهدارای سنگ تراشی های پیچیده حک شده در قسمت بیرونی آن تا فضای داخلی با شکوه آن است که دارای شش مجسمه پادشاه انگلیس است.از دیگر جاذبه های شهر قدیمی کانتربری ساختمان چوبی تاریخی که حفظ شده اند به ویژه در امتداد مغازه پارچه فروشی لین، موزه کانتربری روم نیز از دیگر جاذبه های این شهرهستند. فصل سفر مجری مستقیم تورهای انگلیس، با ما همسفر شوید.

 

با معرفی ۲ جاذبه برتر انگلیس در ادامه معرفی برترین جاذبه های بریتانیا همراه ما باشید

۷ – شهر قرون وسطی نیویورک انگلیس

شهر قرون وسطی نیویورک انگلیس

یکی از محبوب ترین مقصد های توریستی شمال انگلستان شهر قرون وسطی نیویورک است که به مدت طولانی پایتخت کلیسا های انگلستان بوده است، یکی از کلیساهای با شکوه کشور  که بزرگترین کلیسای قرون وسطی در کشور بوده است کلیسای نیویورک وزیر است که  ریشه های آن مربوط به گسترش مسیحیت در قرن ۳ است، اگر چه ساختار کلیسای پر زرق و برق فعلی تقریبا ۱۰۰۰ سال بعد ساخته شده است. نکات برجسته این کلیسا پنجره های شیشه ای رنگ آمیزی شده به علاوه فضای داخلی آن . دیگر نقاط دیدنی  که ارزش دیدن دارند دیوارهای شهر باستانی که  تقریبا پنج کیلومتر در اطراف مرکز شهر قدیمی و یک جاده  قرن ۱۴ باریک که معروف برای ساختمانهای چوبی قدیمی خوب آن. نیویورک همچنین دارای تعدادی از موزه های بزرگ و محبوب مثل موزه راه آهن ملی با بسیاری از موتورهای بخار قدیمی خوب که قدمت انها به سال ۱۸۲۰ می رسد به همراه مجموعه ای منحصر به فرد از قطارهای سلطنتی.

۸ -دانشگاه کمبریج و آکسفورد

دانشگاه کمبریج و آکسفورد

انگلستان از دیرباز مرکز یادگیری بوده است، با دو شهر دانشگاهی معروف  آن نیز رتبه بسیار خوبی را به عنوان مقاصد گردشگری گرفته است . برای رفتن به این دو شهر  راه  آسان است و از شمال لندن و فقط با طی کردن ۱۲۸ کیلومتر به شهرهای کمبریج و آکسفورد مرکز موسسات بالای علمی کشور خواهید رسید، همچنین رقابت قایقرانی معروف کهبه یک جشن  تبدیل شده است هر بهار بر روی رودخانه تیمز انجام میشود. با سفر به کمبریج  این شانس را دارید که بزرگترین مجموعه ساختمان های تاریخی حفظ شده در بریتانیا را مشاهده کنید بسیاری از آنها واقع شده اند در دانشگاه کمبریج که شامل ۳۱ کالج است و قدیمی ترین آن در ۱۲۸۴ تاسیس شده است. ۳۸ کالج در دانشگاه آکسفورد نیز به همان اندازه جذاب جالب خواهد بود هر کالج در اطرافش یک چهارگوشه و چندین حیاط درونی همراه با کلیساهای کوچک، ناهار خوری ، کتابخانه ها، و خوابگاه دانشجویی وجود دارد . جز نکات برجسته آکسفورد برج CARFAX است که در شهر به خوبی دیده میشود. برای اطلاع از برنامه های تور انگلیس فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با ما همراه باشید با ادامه بررسی جاذبه های برتر کشور انگلستان

۵- شهر شگفت انگیز Windsor ویندزور

شهر شگفت انگیز Windsor ویندزور

شهرتاریخی ویندزور، به راحتی قابل دسترس است برای رسیدن به این شهر باید سوار قطار شوید در غرب لندن تا به انجا برسید،در این شهر مقدار زیادی از چیزهای سرگرم کننده برای گردشگران وجود دارد. از آثار جالب اینجا می توان به : ساختمان نیمه الوار قرون وسطی عجیب و جالب  laneways ،سنگ فرش های قدیمی، قلعه جالب ویندسور که معروف ترین قلعه سلطنتی بریتانیا است ، این قلعه بزرگ قدیمی به عنوان اقامتگاه تابستانی خانواده سلطنتی بریتانیا بوده است  (توسط ویلیام فاتح در ۱۰۷۸ ساخت آن آغاز شده است) و بزرگترین قلعه مسکونی جهان است.  کلیسای سنت جورج که معروف به عنوان مرکز شوالیه خانمها  نیز در این قلعه است این قلعه زیبا  تقریبا ده کیلومتر طولدارد  و  یک دیدگاه فوق العاده پانوراما به مخاطبان می دهد . از دیگر جاذبه های منطقه که ارزش بازدید را دارند  می توان به  لگولند ویندزور، معروف ترین محل برگزاری مسابقات اسب سواری بریتانیا نیز اشاره کرد.

۶ – Cotswolds کاتسولدز و دریاچه اش: یک منطقه شاعرانه در انگلستان

Cotswolds کاتسولدز و دریاچه اش یک منطقه شاعرانه در انگلستان

کاتسولدز با پوشش تقریبا ۱۲۸۷ کیلومتر مربع از حومه بکر و زیبا  بدون شک یکی از  بهترین جاها برای عکاسی در انگلستان است. این شهر را باید دروز سفر کرد ، سفر از طریق  غرب لندن و نزدیک به جاذبه های توریستی محبوب شهرهای حمام و بریستول صورت می گیرد ، کاتسولدز شامل برخی از بهترین اماکن شهر از جمله : آکسفوردشایر، گلاسترشر، سامرست، ویلتشایر، وارویکشر و Worcestershire است ، مسافران در اینجا طعم و مزه واقعی زندگی انگلیسی روستایی را تجربه خواهند کرد، روستاهای سرسبز و عجیب و جالب و علفزارها از جمله روستای  Cotswold نیز از جاذبه های این شهر اند. از تفریحات این شهر می توان به : اسب سواری و دوچرخه سواری اشاره کرد .

پارک ملی و دریاچه  Cotswolds:در شمال کاتسولدز و به مساحت ۱۴۴۸ کیلومتر مربع از مناظر زیبای انگلستان است. جز ۱۲  دریاچه بزرگ کشور است (دریاچه های ویندرمیر و Ullswater از بزرگترین دریاچه های انگلیس  هستند)نکات برجسته این مکان نیز شامل بازدید از Scafell  و شهر زیبای GRASMERE  است. برای انتخاب تور انگلیس فصل سفر با ما همراه باشید. 

 

با ادامه معرفی بهترین مکانها جهت بازدید در انگلستان همراه ما باشید

۳- شهر Bath

شهر Bath

Bath اگر چه یکی از شهرهای کوچک بریتانیا است اما با اندازه کوچک خود چیزهایی بسیاری را برای دیدن دارد. این شهر نام خود را از حمام رومی معروف گرفته است ، این شهرستان زیبا معروف شده جهت آب درمانی آن با بیش از ۲۰۰۰ سال سابقه . دارای سه چشمه  آب گرم، آب این چشمه ها دارای ۴۳ ماده معدنی مختلف است از این رو خواص درمانی می گویند دارد.  علاوه بر تاریخ کهن شهر حمام نیز معروف است به خاطر معماری گرجستانی دوست داشتنی آن که بهترین نمونه ای است برای مثال برج سلطنتی و با شکوه townhomes  که مجلل نیز است.

۴ – اثر باستانی Stonehenge و شهر قرون وسطی سالیسبوری Salisbury

اثر باستانی Stonehenge و شهر قرون وسطی سالیسبوری Salisbury

یکی از قدیمی ترین آثار میراث جهانی یونسکو ، استون هنج است که به عنوان یک مکان مذهبی برای بیش از ۴۵۰۰ سال بوده است. اعتقاد بر این بوده است  که اینجا به عنوان محل عبادت ساخته شده است، و این روزها، جمعیت زیادی از گردشگران کشیده میشوند برای تماشای این بنای تاریخی به اینجا که نشان دهنده ی ابتکار و خلاقیت انسان است. این مکان وسیع است و دارای مساحت بیش از ۲۰ کیلومتر مربع است ، این مکان در ۱۶ کیلمتری شهر قرون وسطایی سالیسبوری قرار گرفته است. برای مطلع شدن از زیباترین تورهای انگلیس فصل سفر کلیک کنید.

اینبار می خواهیم برترین جاذبه های گردشگری بریتانیا ( متشکل از انگلستان ، اسکاتلند ، ولز و ایرلند شمالی )  را بررسی کنیم ، ۲۰ مکان و جاذبه برتر گردشگری را معرفی خواهیم کرد پس با ما همراه باشید

۱- شهر لندن: بریتانیا همه در یک مقصد

شهر لندن بریتانیا همه در یک مقصد

در واقع غیرممکن است برنامه ریزی یک سفر به انگلستان اما بدون بازدید از لندن،به عنوان پایتخت یک کشور وسیع دارای مقدار زیادی جاذبه است که شما را مشغول نگه می دارد. بهترین جاذبه های گردشگری لندن عبارتند از : بازدید از برج لندن و در کنارش پل های دیدنی و جذاب درمسیر رودخانه تیمز، این برج درواقع یک برج سفید ۱۰۰۰ ساله است با صفحه نمایشی از زره و سلاح و کاخ جواهرات تاج و تخت. اگر هم طرفدار خانواده سلطنتی بریتانیا هستید باید بازدید کنید از کاخ باکینگهام که خانه سلطنتی ملکه ویکتوریا است . در اینجا، شما می توانید از دیدن افراد گارد که لباسهای رنگارنگ دارند لذت ببرید، از دیگر جاذبه های لندن می توان به :جاده شهر  وایت ، کلیسای وستمینستر ، کنزینگتون جنوبی، موزه ویکتوریا و آلبرت و موزه تاریخ طبیعی ، فروشگاه معروف هارودز، میدان ترافالگار ،  گالری ملی اشاره کرد.

۲ – ادینبورگ

 ادینبورگ

یکی از شهرهای جذاب اسکاتلند است و از مقصدهای است که بیشترین بازدید را در بریتانیا دارد. محبوبت آن  بیشتر به خاطر ساختمان های تاریخی است که به خوبی حفظ شده اند، قلعه ادینبورگ نیز یا شکوه است و در بالاتر از شهر قدیمی در یک تپه سنگی واقع شده است این قلعه سلطنتی قرن ۱۳ شامل  یک ساعت معروف ، جواهرات تاج و تخت اسکاتلندی، یادبود جنگ ملی؛ و سنگ معروف سرنوشت (سنگ Scone ) است. از دیگر مکان های تاریخی مهم شهر قدیمی Royal Mile است با معماری خوب، بوتیک ها، کافه ها، و گالری ها، و همچنین دارای کاخ قدیمی و پرزرق و برق Holyroodhouse. دیگر نکات برجسته در ادینبورگ: خیابان شاهزادگان که محبوب است  برای خرید و ناهار خوری ، باغ گیاه شناسی سلطنتی و گالری ملی اسکاتلند.فصل سفر مجری مستقیم تورهای انگلیس ، با ما همسفر شوید.

 

ما را همراهی کنید با معرفی ۳ جاذبه برتر باقی مانده از ۱۵ جاذبه برتر کشور آلمان

۱۳ – پارک و کاخ سنسونی – پوتسدام

پارک و کاخ سنسونی - پوتسدام

پارک دیدنی سنسوسی بین سالهای ۱۷۴۴ و ۱۷۵۶ ساخته شده است، این مکان عجیب و غریب  بازتاب نفوذ شخصی فردریک کبیر است و شامل پارک و یک باغ دوست داشتنی با گل های زیبا ، بیش از ۳۰۰۰ درخت میوه و گلخانه های متعدد است.لذت بخش خواهد بود قدم زدن در این پارک بزرگ با طول دو و نیم کیلومتر و داشتن فضاهای سرسبز مناسب و باغات پرزرق و برق و ساختمانهایی که ارزش دیدن را دارند به ویژه گالری عکس با آثار  هنری بسیار ( کاخ چینی نفیس،و حمام رومی )، قصر،دارای یک ساختمان یک طبقه عجیب و غریب با گنبد بیضی شکل در مرکز و یک اتاق مدور در هر انتها، و یک سالن بزرگ  از جنس سنگ مرمر بیضی و آپارتمان مجلل است.

۱۴- Insel Mainau : جزیره گل و دریاچه کنستانس

Insel Mainau جزیره گل و دریاچه کنستانس

Insel Mainau مکانی دیدنی و جذاب است با داشتن یک جزیره پر از گلهای زیبا درکنار دریاچه کنستانس و باعث جذب بسیاری از بازدید کنندگان به پارک های زیبا و باغ های انبوه با پوشش گیاهی semitropical و گلهای گرمسیری است. دسترسی به این جزیره است با قایق، و یا از طریق یک پل عابر پیاده است .

۱۵ – دیوار برلین

دیوار برلین

این دیوار ساخته شده در سال ۱۹۶۱، دیواری که مظهر جنگ سرد است و پس از جنگ جهانی دوم نیز وجود داشت،و دارای طولی در حدود  ۱۵۵ کیلومتر بوده است. خوشبختانه امروز از این دیوار فقط بخش گرافیتی آن باقی مانده و شامل قسمت کوتاهی از بازرسی چارلی، و همچنین به عنوان یک بخش در Humboldthafen در مقابل ساختمان رایشستاگ که در آن دیوار نام قربانیان ذکر شده است. همچنین توجه داشته باشید نمایشگاه دیوار برلین نیز عالی است. با فصل سفر بهترین تجربه ها را در سفر به آلمان داشته باشید

با ادامه معرفی بهترین جاذبه های گردشگری آلمان همراه ما باشید

Konigssee -11 (دریاچه شاه)

Konigssee (دریاچه شاه)

این دریاچه دوست داشتنی یکی از نقاط زیبای منطقه شناخته شده برشتس گادنرلند است. همچنین به عنوان دریاچه پادشاه شناخته شده است، این منطقه در نزدیکی سالزبورگ( بهشت واکر) است. یکی از راه های محبوب پیاده روی و رسیدن به این منطقه در امتداد سمت شرق از Konigssee تا Malerwinkel است که بسیار مناسب برای عکسان و نقاشان است، با نمایش فوق العاده که از دریاچه و کوه دست می دهد. یکی دیگر از گزینه گشت و گذار جذاب در این منطقه سفر با قایق به کلیسای کوچک سنت بارتولومیو در انتهای جنوب دریاچه است که مربوط به قرن ۱۷ است.

۱۲-  شهر Rothenburg ob der Tauber

 شهر Rothenburg ob der Tauber

رتنبورگ شهری امپریالیستی فرانکونی قدیمی است ، یکی از جذاب ترین مکان های توریستی در مسیر جاده رمانتیک معروف آلمان که پنهان شده در زمینهای شیب دار زیبای رودخانه توبر با دیوار و برج های آن که دست نخورده مانده اند از زمان جنگ سی ساله ۱۶۱۸، این شهر به طور کامل تصویر یک شهر قرون وسطایی را ارائه می دهد ، جذابیت بی پایان. ساختمان های شخصی که قدمت انها بر می گردد به قرن ۱۳، تالار شهر (Rathaus)؛ و اثر فوق العاده  Ratstrinkstube یا شورای میخانه که در ۱۴۶۶ با ساعت های جالب آن ساخته شده است؛  Georgs-Brunnen که در سال ۱۶۰۸ ساخته شده است ، در نزدیکی Herrngasse کلیسای سنت جیمز با برج بلند آن که قدمتش به ۱۴۶۶ برمی گردد، موزه سلطنتی شهر همه جز جاذبه های این شهراند . نگران نباشید راه رفتن در خیابان های قدیمی و تماشای ساختمان های زیبا یک تجربه بی انتها در این شهر  است، به خصوص پیاده روی در منطقه  Plönlein که یکی از نقاط زیبا ی شهر است.برای اطلاع از تورهای آلمان فصل سفر اینجا کلیک کنید.

 

با معرفی ۲ جاذبه برتر دیگر از برترین جاذبه های اروپا در کشور آلمان همراه ما باشید

۹- منطقه کوهستانی Zugspitze Massif

منطقه کوهستانی Zugspitze Massif

Zugspitze Massif بخشی از رشته کوههای Wetterstein که درمرز بین آلمان و اتریش است و توسط دره های شیب دار احاطه شده است. این منطقه شرقی دارای ارتفاع ۲۹۶۲ متر است که دارای یک نماد صلیب طلاکاری شده است که توسط  Bayerische Zugspitzbahn ساخته شده است، از طریق قطار و تله کابین می توان به این منطقه صعود کرد. یکی دیگر از جاذبیتهای این منطقه زیبایی های طبیعی برجسته آن است، یکی از جلوه های سفر این منطقه شانس طی کردن مسیر با قطار از طریق یک تونل ۸۰۰ متری است، و اینکه در ارتفاعات از طریق پنجره های قطار مناظر زیبای کوه و طبیعت اطراف را مشاهده کنید و لذت ببرید.

۱۰ – جزیره Rügen روگن

جزیره Rügen روگن

روگن جز بزرگترین و زیبا ترین جزایر بالتیک آلمانی است که از سرزمین اصلی توسط Strelasund جدا شده و توسط گذرگاهی به  Strelasund متصل است. زیبایی این جزیره بابت تنوع چشم اندازهای آن است ، از جمله زمین های کشاورزی مسطح و تپه های پوشیده از جنگل ، سواحل گسترده شنی، تالاب ها . نکات برجسته سفر به این مکان شامل : شبه جزیره Jasmund  و جنگل زیبای راش Stubnitz ،و منطقه دراماتیک  Königsstuhl که در آن یک صخره گچ با ارتفاع ۱۱۷ متر در عمق دریا است. دیدنی دیگر این منطقه شهر  قدیمی پوتبوس که جایگاه شاهزادگان پوتبوس بوده است  و دارای ساختمان های نئوکلاسیک متعدد و پارک است. فصل سفر مجری مستقیم تورهای آلمان ، با ما همراه شوید.

با ادامه معرفی برترینهای گردشگری آلمان همراه ما باشید

۷- موزه جزیره Museum Island در شهر برلین

موزه جزیره Museum Island در شهر برلین

 Museumsinsel یا موزه جزیره دارای شهرت جهانی و معروف است ، در کنار رودخانه Kupfergraben  که دارای طول ۴۰۰ متری است، این موزه یکی از قدیمی ترین و مهم ترین موزه های برلین است. در سال ۱۸۳۰ به عنوان محل نمایشگاه گنجینه سلطنتی ساخته شده است. پس از آن، زمینی در پشت ساختمان موزه کنار گذاشته شد برای هنر و باستان شناسی .بین سالهای ۱۸۴۳-۱۸۵۵ موزه شکل جدیدی گرفت، و گالری ملی در سال ۱۸۷۶، به آن اضافه شد، در سال ۱۹۰۴ مرکز آثار باستانی ساخته شد و به موزه اضافه شداست. آثار شگفت انگیز زیادی در این موزه وجود دارد که همه آنها را نمی توان در یک روز مشاهده کرد پس باید بهترینها را انتخاب کرد و آنها را دید.

۸-شهرهای Bamberg بامبرگ و Bürgerstadt

شهرهای Bamberg بامبرگ و Bürgerstadt

در دره رگنیتس  Regnitz که در آن رودخانه به دو قسمت تقسیم میشود ، بامبرگ که یک شهر امپریالیستی قدیمی است و شهر مهم فرانکن علیا که یکی از بهترین شهرهای قدیمی جذاب آلمان است قرار گرفته اند.  کلیسای جامع قرن ۱۳ و صومعه قدیمی Michaelsberg از جاذبه های این منطقه است. این کلیسا دقیقا بین دو کانال رودخانهکه از هم جدا میشوند قرار گرفته است ، مسیر پیاده رو در روی پل وجود دارد که حس قشنگی را با تماشای مناظر و رودخانه به بازدیدکنندگان می دهد  مهم ترین ساختار شهر، سالن قدیمی شهر است که ساخته شده در بالای Obere Brücke (پل بالا) .برای سفر به آلمان با فصل سفر همراه شوید.

به بررسی ۲ جاذبه برتر دیگر کشور آلمان می پردازیم شما هم با این بررسی ما را همراهی کنید

۵- سرزمین عجایب مینیاتوری و بندر تاریخی هامبورگ

سرزمین عجایب مینیاتوری و بندر تاریخی هامبورگ

در قلب بندر تاریخی هامبورگ، سرزمین با شکوه عجایب مینیاتوری که بزرگترین راه آهن مدلینگ در جهان است قرار گرفته است، جاذبه های که به به اندازه یکسان روی  پیر و جوان موثر است مدل بیش از ۱۲۰۰۰ متر از مسیر، این مدل مقیاس گسترده شامل بخش های اختصاص داده شده به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اسکاندیناوی (و همچنین هامبورگ ) و دارای ۸۹۰ قطار، بیش از ۳۰۰٫۰۰۰ چراغ و دارای بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ چهره انسان است. در این محوطه مهمان ها می توانند ساعت ها به کاوش در این جهان کوچک شگفت انگیز بپردازند .فرودگاه های آن قابل ملاحظه اند و به صورت دقیق مینیاتوری شده اند .اما خود بندر هامبورگ دارای شهرهای شلوغ، صحنه های عجیب و جالب روستایی، و بنادر شلوغ است. پوشش ۱۰۰ کیلومتر مربعی این بندر بزرگ شناخته شده به عنوان دروازه ورود به آلمان. پس از آن بازدید از تفرجگاه harborside،که یک مسیر پیاده روی دوست داشتنی است نیز توصیه میشود.

۶ – دره راین

دره راین

راین مهم ترین رودخانه در اروپا و زیبا ترین آن است. با مجموع طول ۱۳۲۰ کیلومتر، این رودخانه با شکوه در امتداد سوئیس و آلمان است و در نهایت به هلند ختم میشود . در آلمان بسیاری از مکان ها برای لذت بردن از این رودخانه با شکوه وجود دارد، دوست داشتنی ترین آنها بخش فوقانی میانه دره راین است که احتمالا بهترین مکان برای دیدن زیبایی راین است. در این منطقه دراماتیک ۶۵ کیلومتری از رودخانه بیش از ۴۰ قلعه و ۶۰ شهر قرون وسطی زیبا وجود دارد،منطقه بینگن جایی که رودخانه باریک میشود و هنوز به دره ریخته نشده است جای خوبی برای شروع این بازدید است. با فصل سفر بهترین تجربه ها را در سفر به آلمان داشته باشید .

 

با ادامه معرفی برترین جاذبه های آلمان ما را همراهی کنید

۳ – The Black Forest جنگل سیاه

The Black Forest جنگل سیاه

زیباترین جنگل با تاریکی خاص خودش، یک تپه پوشیده شده از درختان و گلها ،یکی از مناطق مرتفع در اروپا که بیشترین بازدید را دارا است. در گوشه جنوب غربی آلمان و با مساحت ۱۶۰ کیلومتری از Pforzheim در شمال به والدزهوت راین در جنوب، جنگل سیاه بهشت ​​کوهنوردان است. در سمت غرب آن از کوه راین و دره های سرسبز می گذرند در حالی که در شرق آن دامنهای آرام و رو به پایین است با دره های ملایم. قدیمی ترین منطقه اسکی آلمان در توتتناو، شامل امکانات حمام آبگرم نیز می باشد . دیگر نکات برجسته ودیدنی جنگل سیاه خط راه آهن محور Triberg با سقوط معروف آن، و خمود ج=نگل سیاه که در واقه یک موزه باز طبیعت است.

۴ -قلعه نامحدود و تخیلی : نئوشوانشتاین

قلعه نامحدود و تخیلی نئوشوانشتاین

این شهر قدیمی واقع شده در فوسن، بین Ammergau و  کوه های الگا آلپ، و به عنوان مرکز محبوب ورزش های زمستانی است و یک پایگاه خوب برای ماجراجویی در اینجا قلعه  Neuschwanstein است ، یکی از قلعه های سلطنتی معروف در اروپا است. در سالهای ۱۸۶۹-۱۸۸۶، توسط لودویگ دوم ساخته شده است این قلعه فانتزی بسیاری از( برج ها ) towered و بارو هایش  الهام بخش برای قلعه پارک معروف والت دیزنی بوده است . اتاق های مجلل، سالن خوانندگان از جمله جاذبه های قلعه اند .خاطره انگیزترین سفر را در تور آلمان فصل سفر تجربه کنید.

 

در ادامه معرفی برترین جاذبه های گردشگری کشورهای اروپایی این بار ۱۵ جاذبه برتر کشور آلمان معرفی میشوند با ما همراه باشید

  ۱- دروازه براندنبورگ در برلین

دروازه براندنبورگ در برلین

این دروازه درمحله آکروپلیس و مدل سازی شده از آتن یونان و ساخته شده برای پادشاه فردریک ویلیام II در سال ۱۷۹۱،  از جنس ماسه سنگ  در منطقه میته (Mitte) برلین برای اولین بار  ساخته شد که ساختار نئوکلاسیک شهر  در ان زمان بوده است. دارای ۲۶ متر ارتفاع و چهار اسب در بالای کها ستونها ، شش ستون بزرگ در هر طرف و فرم ساختاری قابل توجه برای ترافیک که به طور منظم مورد استفاده قرار می گرفته است، این اثر نمادی ترین ساختار برلین است بدون شک، همچنین به عنوان بخشی از دیوار برلین بدنام بود و برای چند دهه برای تقسیم برلین به شرق و غرب مورد استفاده قرار می گرفته است

۲- کلیسای جامع کلن (Kölner Dom)

کلیسای جامع کلن (Kölner Dom)

کلیسای جامع سنت پیتر قوی و سنت مری، در محله Kolner DOM در سواحل راین نقطه عطف چشمگیر کلن است. این شاهکار معماری گوتیک، یکی از بزرگترین کلیساهای جامع در اروپا است که درسال ۱۲۴۸ ساخت آن آغاز شد و پروژه ساختمانی بلند پروازانه ای در قرون وسطی بود.  فضای داخلی با شکوه آن با مساحت ۶۱۶۶ متر مربع و دارای ۵۶ ستون بزرگ. در قسمت بالا محفظه عتیقه از سه پادشاه وجود دارد، کار قرن ۱۲th میلادی و هنرمندی در طراحی قسمتهایی با طلا توسط نیکلاس وردون در ان دیده میشود همچنین دارای رنگ آمیزی شیشه ها و محل ذخیره بسیاری از اشیا است. هدیه فصل سفر به شما زیباترین و خاطره انگیز ترین لحظه ها در    تور آلمان می باشد.

با معرفی ۳ جاذبه معرفی نشده از ۱۵ جاذبه برتر گردشگری کشور فرانسه ما را همراهی کنید

۱۳- بیاریتز Biarritz

بیاریتز Biarritz

بیاریتز شهر ساحلی مدرن در خلیج زیبای بیسکای در کشور فرانسه است. این تفریحگاه ساحلی حال و هوای زیبا و اشرافی دارد و مقصد مورد علاقه ملکه اوژنی، همسر ناپلئون سوم بوده است.  هتل du Palais ،  رستوران لوکس Michelin  جز اماکن اشرافی محل هستند. ساحل شنی بزرگ با تفرجگاه ساحلی گسترده باعث شده در تعطیلات افراد زیادی را جذب خود کند . موزه دریایی، فانوس دریایی نیز جز جاذبه های این منطقه اند.

۱۴- Rocamadour

Rocamadour

این مکان مذهبی بر روی صخره ای سنگی و آهکی ساخته شده است و گویی معلق است بین زمین و آسمان ،ساخت آن بر می گردد به قرن ۱۱ و جز اماکن مذهبی مسیحیان است . این روستا دارای هفت مکان باستانی و مذهبی است. از دیگر جاذبه های این منطقه Basilique Saint-Sauveur است که بزرگترین کلیسای Rocamadour است و ساخته شده در بین قرن ۱۱th و ۱۳TH است.

۱۵ – نقاشی های غار ماقبل تاریخ در لاسکو

 نقاشی های غار ماقبل تاریخ در لاسکو

بازدید کنندگان می توانند در این غار جهان شگفت انگیزی از هنر پیش از تاریخ را در لاسکو مشاهده کنند ، بهترین مثال از هنر سنگی در جهان . این مکان در یونسکو ذکر شده و محلش در دره Vézère منطقه دوردون است و کشف شده در سال ۱۹۴۰، غار لاسکو شامل نقاشی های ماقبل تاریخ نفیس است اما به روی عموم بسته شده است برای جلوگیری از آسیب به نقاشی ها. خاطره انگیزترین سفر را در تور فرانسه فصل سفر تجربه کنید.

 

ما را همراهی کنید با معرفی دو جاذبه گردشگری دیگر در فرانسه

Carcassonne -11

Carcassonne

با برج turreted و باروهای کنگره ای کوچک به نظر می رسد Carcassonne یک صحنه افسانه ای است. این مکان به خوبی حفظ شده و بازسازی شده  و شهری است که بازدیدکنندگان را به جهانی از قرون وسطی می برد. شهر دارای حصار دیواری، باریک، سنگ فرش و خانه های عجیب و جالب قدیمی است. هر خیابان حالت مربعی و شخصیت سازی قرون وسطایی خود را حفظ کرده است. جاذبه های توریستی باروها دو  نقطه با برج های ۵۴ متری و کلیسای جامع قرن ۱۳-۱۴  سن-نزر با پنجره های شیشه ای رنگ آمیزی  شده دیدنی و جذاب است. Carcassonne  یک مکان فوق العاده برای دیدن آتش بازی روز باستیل در تاریخ ۱۴ جولای است.

۱۲ – Brittany بریتنی

Brittany بریتنی

بریتنی یک منطقه تاریخی زیبا در ساحل شمال شرقی فرانسه است. مناظر ناهموار ساحلی، روستاهای ماهیگیری عجیب و جالب، و اب و هوای بنادر دریایی توصیفی برای این منطقه است. بریتنی افتخاریست برای سنت های کهن آن و معروف برای جشن های مذهبی با لباسهای خاص آن است. بریتنی زمینی عرفانی از اسطوره ها و افسانه ها، با نفوذ سلتیک و گویش مربوط به اسکاتلندی است. غذاهای محلی خوشمزه و دسر های شیرین به اسم در این منطقه شناخته شده است. قلعه پورت برتون ناب سن ملو که احاطه شده توسط دیوارهای باستانی و کلیسای جامع گوتیک جز اثار چشمگیر اند. نانت یک قلعه دیدنی و جذاب که در آن فرمان نانت در سال ۱۵۹۸ برای آزادی اعتقادات مذهبی  پروتستان در ان به امضا رسید. دیگر نکات برجسته بریتنی سواحل بکر شنی، جزایر کوچک  و قلعه های باستانی هستند. زیباترین سفر به فرانسه را با تورهای فرانسه فصل سفر تجربه کنید.

 

با معرفی ۲ جاذبه دیگر از کشور اروپایی فرانسه همراه ما باشید

۷- کلیسای جامع نوتردام شارتر Notre-Dame de Chartres

کلیسای جامع نوتردام شارتر Notre-Dame de Chartres

سابقه این کلیسا بیش از هشت قرن است. این کلیسای جامع در فهرست یونسکو ذکر شده و نمونه ای از شکوه و عظمت معماری گوتیک قرون وسطی است. دارای مساحت ۲۵۰۰ متر مربع، رنگ آمیزی درخشان که اجازه می دهد نور رنگی در داخل خود شبستان شود ایجاد یک اثر هنری می کند .بسیاری از پنجره ها از قرن ۱۳th  اند و  داستان های کتاب مسیحیان را روایت می کنند . پنجره گل رز به خاطر اندازه و جزئیات باور نکردنی قابل توجه است. دیگر نکات برجسته پنجره شور کهیکی از اصلی ترین در سبک و بیان آن، و پنجره آبی ویرجین که از قرن ۱۲thاست.

۸ – منطقه پروونس Provence

منطقه پروونس Provence

پروونس Provence یک چشم انداز پر زرق و برق  از باغ های زیتون، تپه خورشید بارانی، و مزارع اسطوخودوس بنفش پررنگ، با روستاهای کوچک واقع در دره ها و قرارگرفته در تپه های سنگی است. تصاویر پرجنب و جوش هنرمندان مشهور، از جمله سزان، ماتیس، شاگال، و پیکاسو منطقه را مسحور کرده است. پروونس Provence یک ترکیب کامل از زیبایی های طبیعی روستایی و جذابیت کشوری که در آن هنر د vivre که یک روش زندگی است به چشم می خورد . قدم زدن به طور تفریحی در امتداد خیابان های سنگ فرش شده و حمام افتاب گرفتن در تراس سانی در کافه در فضای باز،  بازدید از بازار در هوای آزاد و خوردن غذاهای خوشمزه با روغن زیتون، سبزیجات و گیاهان معطر. آین پرونس را به یکی از مهم ترین شهرهای بازاری تبدیل کرده است. ویرانه های باستانی جذاب و جشنواره های سنتی. آوینیون که شهر قرون وسطی پاپها بوده است . حتی روستاهای کوچک، مانند سنت پل-د-ونک، سنت رمی جا، و گوردس، مکانهای های شگفت انگیز تاریخی، موزه های فوق العاده ، همه اینها این منطقه را عجیب و جالب کرده است. برای اطلاع از برنامه های زیبای تور فرانسه فصل سفر اینجا کلیک کنید.

با بررسی ۲ جاذبه برتر دیگر کشور فرانسه ما را در فصل سفر همراهی کنید

۵- Mont Saint-Michel مون سن میشل

 Mont Saint-Michel مون سن میشل

مون سن میشل یکی از اماکن قابل توجه در فرانسه است که جاذبه ای چشمگیر در ساحل نرماندی است . این “قلعه دریایی” یک چشم انداز جالب از ساخت آن در جزیره صخره ای و احاطه شده توسط دیوار و دژهای بلند می دهد ، در  وقتی که جزر و مد بالا است ،مونت سنت میشل جزیره است. و وقتی که جزر و مد کم است ممکن است راه رفت در شن و ماسه ها برای رسیدن به آن !این مکان درسال ۷۰۸ توسط اسقف اعظم اوبرت از Avranches تاسیس شد این بنا جز معماریهای عجیب قرون وسطی ای است با ارتفاع  ۱۵۵ متر بالاتر از دریا و از آنجا که در قرن ۱۱th ساخته شده است در ان زمان به عنوان  کلیسا  و صومعه و یک مقصد مهم زیارت بوده است.

۶ – دهکده Loire Chateaux

دهکده Loire Chateaux

در سفر به دهکده  Loire آدم احساس می کندسفر کرده به صفحات کتاب داستان کودکان. در اطراف آن جنگل ها و دره ها ، رودخانه ها و درونش یک  قلعه افسانه ای کامل با خندق و برج turreted وجود دارد. کل منطقه از دهکده Loire، یک منطقه سرسبز شناخته شدهاست و با عنوان “باغ فرانسه،در میراث جهانی یونسکو ذکر شده است. برخی از قلعه های Loire قلعه های قرون وسطی ساخته شده بر روی تپه و احاطه شده توسط باروها است. با این حال در Châteaux Loire معروف ترین قلعه های رنسانس مجلل که صرفا برای لذت بردن و سرگرمی طراحی شده بودند وجود دارند . قلعه چمبورد، ساخته شده برای پادشاه فرانسیس اول، قصر با شکوهی  است. شاتود Chenonceau در یک سبک زنانه متمایز و Cheverny یک خانه اربابی جذاب در محیط روستایی است. هدیه فصل سفر به شما در تور فرانسه زیباترین لحظه هاست.

 

با ادامه معرفی برترین جاذبه های فرانسه همراه ما باشید

۳ – کاخ Versailles ورسای

 کاخ Versailles ورسای

کاخ Versailles بیش از یک محل اقامت خانواده سلطنتی است در واقع برای نشان دادن شکوه سلطنت فرانسه طراحی شده است. “خورشید شاه” لویی چهاردهم کلبه شکار کوچک پدرش را به یک کاخ مجلل با سبک باروک داخلی مجلل تبدیل کرده است. این کاخ نماد لویی چهاردهم برای نشان دادن قدرت مطلق او در فرانسه بوده است و دادگاه شاهزاده ها در اروپا بوده است . معمار این کاخ ژول مانسار است. قسمت معروفش تالار آینه است که در آن درباریان برای حضور در نزد پادشاه در آن صبر می کردند در  این سالن خیره کننده نور خورشید از طریق پنجره ها وارد آن میشود و منعکس میشود در آینه های عظیم زینتی و جلوه جالبی را به مکان می دهد همچنین قسمت باغ و بیرونی این کاخ شامل استخر های تزئینی، درختچه کاملا هرش شده،و چشمههای مصنوعی آب است نیز مشهور است.

۴- کوت دازور Côte d’Azur

کوت دازور Côte d'Azur

 شیک ترین خط ساحلی در فرانسه، ساحل  پر زرق و برق D ‘Azur  است. ساحل D ‘Azur ترجمه میشود به “ساحل آبی”که برگرفته از رنگ ابی پر رنگ دریای مدیترانه است. همچنین به عنوان Riviera در فرانسه شناخته شده است، ساحل D ‘Azur گسترش یافته از Saint-Tropez تا منتون در نزدیکی مرز با ایتالیا . در طول تابستان، برای استراحتگاه های ساحلی برای دوستداران ساحل و آفتاب گیری در ساحل مناسب است. ثروتمندان و افراد مشهور نیز با قایقهای لوکس در اینجا تفریح می کنند.. این  شهر زیبا دارای منظره های زیبای دریایی و موزه های هنری است. جشنواره کن  که معروف برای جشنواره فیلم است و هتل افسانه ای آن از جمله این موارد است. بهترین سواحل شنی در قسمت  Saint-Tropez که ساحلی بزرگ همراه با دهکده ماهیگیری است واقع شده است. برای اطلاع از برنامه های تور فرانسه فصل سفر اینجا کلیک کنید.

اینبار می خواهیم به یکی از معروف ترین کشورهای اروپایی یعنی فرانسه سفر کنیم و ۱۵ جاذبه برتر گردشگری این کشور را بررسی کنیم پس با ما همراه باشید

۱- برج ایفل

برج ایفل

نماد پاریس، برج ایفل یکی از جاذبه های معروف در جهان است. این شاهکار سرشار از ابتکار و خلاقیت از ۸۰۰۰ قطعه فلزی ساخته شده است توسط گوستاو ایفل  که به عنوان یک نمایشگاه موقت برای نمایشگاه های جهانی از سال ۱۸۸۹ مورد استفاده قرار می گرفته است، این برج ۳۲۰ متر ارتفاع دارد در حال حاضر یک مکان ثابت محبوب و غیر قابل تعویض در افق پاریس است ، زیبایی منحصر به فرد ساختاری اش  باعث شده نام مستعار “بانوی آهنین” به آن داده شود . این برج دارای سه سطح است . گردشگران می توانند در سطح اول به ناهار خوردن در رستوران ستاره Michelin ژول ورن ،در سطح دوم اوج هیجان را در ارتفاع ۲۷۶ متری بدست اورند، در سطح سوم و بالاترین قسمت یک چشم انداز فراگیر از سراسر شهر پاریس و فراتر از آن، تا ۷۰ کیلومتر در یک روز روشن را تجربه کنند.

۲- موزه لوور

موزه لوور

در کاخ سلطنتی پادشاهان سابق فرانسه موزه لوور که یک موزه غیر قابل مقایسه است در میان مجموعه های اروپایی به دلیل هنرهای زیبا رتبه یک که دارد قرار گرفته است است. بسیاری از معروف ترین آثار تمدن غرب در این موزه قرار گرفته اند از جمله : نقاشی لیزا مونا توسط لئوناردو داوینچی، جشن عروسی در قانای توسط Veronese، و مجسمه سازی ۱ قرن قبل از میلاد-ونوس میلو . این مجموعه مدیون ثروت شاهان مختلف است که در موزه لوور زندگی می کردند. و قسمت دیگران این موزه نتیجه معاهدات فرانسه با واتیکان و جمهوری ونیز است ، و از غنایم ناپلئون اول موزه لوور دارای مجموعه حیرت انگیز از ۳۰۰۰۰ اثر هنری است که از جمله دارای شاهکارهای بی شماری است. این غیر ممکن است که همه آنها را در یک روز و یا حتی در یک هفته ببینید باید تمرکز کنید بر روی یک لیست کوتاه از آثار کلیدی با ارزش . تجربه یک سفر خاطره انگیز را با تور فرانسه فصل سفر داشته باشید.

 با معرفی ۲ جاذبه برتر دیگر از ۱۵ جاذبه برتر گردشگری کشور زیبای فرانسه با ما همراه باشید

۹ -شامونی Chamonix – کوهBlanc بلان

شامونی Chamonix - کوهBlanc بلان

منظره بسیار جذاب مون بلان در کوه های آلپ فرانسه دیدنی فراموش نشدنی خواهد بود . بلندترین قله کوه در اروپا، مون بلان است که بخشی از مرز فرانسه با ایتالیا را تشکیل میدهد. مون بلان “کوه سفید” با ارتفاع ۴۸۱۰ متر همیشه از برف پوشانده می شود. در پایین بالاترین ارتفاع آن  روستای کوهستانی سنتی شامونی در یک دره بالا کوه واقع شده است. این روستای کوچک عجیب و جالب است با داشتن کلیساهای تاریخی، رستوران ها ، کلبه ییلاقی گرم و نرم. شامونی یک پایگاه عالی برای اسکی، پیاده روی، صخره نوردی،و یک محیط  آرامش بخش است.

۱۰ – دهکده Alsace آلزاس

دهکده Alsace آلزاس

این روستا جز زیباترین روستاهای فرانسه در تپه دور و سبز آلزاس است که در آن کوه های ووگ که هم مرز رودخانه راین آلمان است قرار دارند . خانه های روستای اهل آلزاس زیبا اند و انگار با مداد رنگی نقاشی شده اند، بالکن های خانه ها دارای گل های شاد اند و خیابانها سنگ فرش شده اند و برای پیاده روی جذابیت دارند . از جمله روستاهای جالب فرانسه که جایزه هم کسب کرده اند  : روستای Fleuris (روستای گل ) که مانند Obernai است ، روستای گل های آراسته Ribeauvillé، “شهر هنری و تاریخی Guebwiller .  دهکده کتاب داستان  Riquewihr با خانه های تاریخی عجیب و جالب آن، روستای دلربا Eguisheim  در یک دره واقع شده ، و روستای Mittelbergheim که شناخته شده برای سلیقه خوب در غذا و مناظر شاعرانه. برای اطلاعات بیشتر از برنامه های سفر به صفحه تور فرانسه فصل سفر مراجعه نمایید.

با معرفی ۲ جاذبه اخر از ۱۴ جاذبه برتر کشور کوبا با ما همراه باشید

۱۳- پارک تاریخی Militar در هاوانا

پارک تاریخی Militar در هاوانا

در پارک تاریخی Militar دو قلعه معروف هاوانا به نامهای Castillo de los Tres Reyes del Morro که به عنوان ال مارو نیز شناخته شده است، و  قلعه Castillo de los Tres Reyes del Morro  که در ورودی خلیج هاوانا است، ال مارو در اواخر قرن ۱۶ و اوایل قرن ۱۷ برای دفع کردن دزدان دریایی ساخته شده بود و به نظر می رسد بسیار مشابهاسمش کارش را انجام داده بود در آن زمان. فانوس دریایی با توپ سنگی در اواسط قرن ۱۹ جایگزین شد.

قلعه فورتالزا دسان کارلوس دلا کابانا، ساخته شده در ۱۷۷۰ بزرگترین قلعه اسپانیایی است که تاکنون ساخته شده، و همچنین به عنوان گران ترین آن ،این قلعه به یک زندان نظامی در طول رژیم باتیستا تبدیل شد و بعد به عنوان دفتر مرکزی چه گوارا پس از انقلاب استفاده شد. بازدید کنندگان می توانند در موزه تاریخ این قلعه را متوجه بشوند. اما محبوب ترین زمان برای بازدید این قلعه در شب و وقتی که بازیگران در لباس های قرن ۱۹ هستند و مراسم شلیک توپ درساعت  ۰۹:۰۰ است.

۱۴ – مجسمه یادبود Jose Marti در هاوانا

مجسمه یادبود Jose Marti در هاوانا

با توجه به جایگاه مهمPlaza de la  در تاریخ هاوانا،  یک توقف کوتاهی در میدانی که اتفاقات مهمی چون سخنرانی کاستروو سفر پاپ کلیسای کاتولیک در این میدان رخ داده است شاید برای برخی بازدیدکنندگان جالب باشد

در مرکز این میدان یک برج خاکستری ۱۰۹ متر که بنای یادبود قهرمان ملی کوبا خوزه مارتی است ، و یک مجسمه سفید از سنگ مرمر در آن قرار دارد ، برای بازدیدکنندگان جالب خواهد بود .

بهترین تجربه سفر به کوبا را با فصل سفر داشته باشید.

 

با ادامه معرفی جاذبه های کوبا و معرفی ۲ جاذبه برتر دیگر ما را همراهی کنید

۱۱- Castillo de San Pedro del Morro در منطقه  Santiago de Cuba

جاذبه های کوبا

کاستیلو دل مارو یکی از قلعه های اسپانیایی و در نوع خودش جز بهترینها است که از قرن ۱۷ حفظ شده است و الان جز میراث جهانی یونسکو است. این قلعه در ورودی خلیج سانتیاگو، حدود ۱۰ کیلومتری جنوب غربی سانتیاگو دو کوبا، دومین شهر کشور است. ساخته شده بر روی یک صخره، ساختار قلعه در سال ۱۵۸۷ طراحی شده است اما در نهایت در پایان قرن ۱۷ ساخت آن به پایان رسیده است.اصل محافظت در برابر حملات دزدان دریایی در ان به کار گرفته شده است ، بلکه به عنوان یک زندان در اواخر ۱۷۰۰s به کار گرفته شده است. امروزه، بازدید کنندگان می توانند بسیاری از سطوح مختلف از قلعه را بازدید کنند، در مورد دزدان دریایی و تاریخ قلعه در موزه کوچک آن مطالب یاد بگیرند، و لذت ببرند از نمایش چشمگیر خلیج از درون قلعه.  از دیگر نقاط برجسته فرهنگی سانتیاگو دو کوبا :موزه  ولاسکوئز است

۱۲ -شبه جزیره Zapata زاپاتا (سیناگا زاپاتا)

زاپاتا کوبا

این شبه جزیره که منطقه ای کم جمعیت در کوبا است به عنوان پناهگاه برای birders ( پرندگان ) استو به عنوان یکی از بزرگترین تالاب ها در جزائر کارائیب است. سیناگا زاپاتا، یا باتلاق زاپاتا به عنوان یک ذخیره گاه زیستی یونسکو است، و مرکز حدود ۱۵۰ گونه مختلف از پرندگان، از جمله باندیکوت نادر، waterhens، طوطی، و حواصیل است. تمساح نیز در این جزیره جز جاتوران رایج است.

در دهانه خلیج خوک ها یک ساحل طولانی زیبا با  پوشش گیاهی سرسبز وجود دارد و همچنین غواصان مشتاق می توانند از حیات وحش زیر آب در مکانهای مشخص استفاده کنند  شمال شرقی پلایا Larga پناهگاه پرنده های بزرگ و مرکز بین المللی پرندگان است.

Boca de Guama مرکز توریستی شبه جزیره است و از جاذبه های اصلی آن Criadero و  Cocodrilos مزرعه تمساح است.  در نزدیکی لاگونا دل tesoro (دریاچه گنج) ویلا Guama قرار گرفته که رفت و آمد توریست ها به داخل آن که به عنوان یک روستای هندی است تنها با قایق قابل دسترسی است.

فصل سفر مجری مستقیم تور کوبا می باشد

با ادامه بررسی بهترین جاذبه های گردشگری کوبا همراه ما باشید

۹- تفرجگاه ساحلی Malecon

تفرجگاه ساحلی Malecon

به نظر می اید در بین سالهای ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۲ ساخته شده است، Malecon تفرجگاه ساحلی معروف هاوانا است. پیاده روی در کنار این تفرجگاه که دارای طول ۷ کیلومتر از هابانا تا Vedado  است می تواند فوق العاده جذاب باشد .مناطق تجاری در طول راه مسافران به چشم می خورد که قدمت ساختمان هایش مربوط به قرن ۲۰ است و هنوز به خوبی حفظ شده اند که نشان دهنده ترکیبی از سبک های معماری از جمله هنر دکو و نئو  اهالی شمال افریقا و نقاشی با مداد رنگی در Pinks اند ، این ساختمانها برای عکاسان می تواند بسیار جذاب باشد به خصوص در درخشش طلایی غروب

۱۰ – منطقه ساحلی Santa Clara سانتا کلارا

سانتا کلارا کوبا

در بین شهرهای ساحلی و استراحتگاه های کوبا جایی را هم برای بازدید از سانتا کلارا در استان ویلا کلارا باز بگذارید. این شهر در جاذبه های فرهنگی غنی است، سانتا کلارا یک شهر دانشگاهی پر جنب و جوش و دارای مکانهای معروف از آخرین نبرد چریکی چه گوارا در سال ۱۹۵۸ است که در ان جنگ کشته شده است و مقبره و بنای تاریخی بنای یادبود فرمانده ارنستو، چه گوارا چه گوارا ، جز جاذبه های بزرگ شهر است.موزه تاریخی انقلاب نمایشگاه برخی از وسایل شخصی چه گوارا است

سانتا کلارا نیز مرکز تئاترCaridad (قدمت از حدود سال ۱۸۸۵) است که یکی از چند تئاتر بازمانده کوبا. با وجود بازسازی مبلمان، آثار هنری و دکور، در وضعیت اولیه اش هنوز باقی مانده است.

فصل سفر مجری مستقیم تور کوبا می باشد

 

ادامه معرفی برترین جاذبه های کوبا

۷- پارک ملی Vinales

پارک ملی Vinales کوبا

این پارک جز فهرست میراث جهانی یونسکو است و بسیار زیبا و دارای دره های سرسبز در منطقه Sierra de los Organos است، در شمال پیناردلریو تپه های سنگ آهکی به نام mogotes وجود دارند که باعث  ایجاد یک چشم انداز چشمگیر در دره را میدهند. قسمت کوهپایه ای دره در آن کشاورزی محصولات دخانی، میوه، و سبزیجات انجام میشود. برای علاقه مندان به فضای باز، این پارک فرصت مناسبی را برای پیاده روی و اسب سواری در تپه و نزدیک شهر میدهد  .

۸شهر Baracoa برکا کوبا

شهر Baracoa برکا کوبا

یکی از نکات برجسته شرق کوبا وجود شهر زیبا و قدیمی برکا است. که در سال ۱۵۱۱ در استان گوانتانامو تاسیس شد و ساخت کلیسا برای اولین بار در اینجا آغاز شد در آن زمان.  امروز، بازدید کنندگان به اینجا می ایند برای تماشای معماری استعماری جذاب و با شکوه همراه با  آبشارها و سواحل زیبا.کوه های اطرف شهر که جنگلی اند و زیستگاه انواع حیوانات و پرندگانند نیز جز جاذبه های اصلی این شهر است ، ارتفاع برخی از انها تا ۵۰۰ متر است ، دیدار از موزه شهرداری نیز می تواند جذاب باشد.

برای سفر به کوبا با فصل سفر همراه شوید.

با ادامه معرفی برترین جاذبه های گردشگری کشور کوبا ما را همراهی کنید

۵- جزایر  Playa Paraíso, Cayo Largo del Sur

جاذبه سواحل کوبا

در  کشور شناخته شده کوبا به خاطر سواحل زیبا اش ، پلایا پریسو بهشت ساحلی است، در جزیره کایو Largo del Sur که یکی از بهترین جزایر کوبا  است. این جزیره دارای شن و ماسه پودری سفید و دریایی آرام و به همان اندازه دلربا است. جزیره کایو Largo del Sur در واقعا مقصد آفتاب گیران لب ساحلی  است چونکه این منطقه دارای آب و هوای آفتابی معمولا خشک است.

۶- جزیره Cayo Coco

کوبا کایوکوکو

یکی دیگر از مقصدهای ساحلی و  روستایی کوبا Cayo Coco  است که در رمان همینگوی جدا شده بود،Cayo Coco متصل به سرزمین اصلی توسط یک پل است، هر چند بسیاری از بازدید کنندگان توسط هواپیما به انجا می روند .

سواحل خورشید گیر جاذبه نخست این جزیره است . پلایا لس فلامنکو در سمت اقیانوس اطلس از این جزیره، نقطه برجسته ای است با ۵ کیلومتر ساحل دارای شن و ماسه سفید، این در حالی است که این منطقه آرام و توسعه نیافته است و برای دوستداران حیوانات به خاطر پارک طبیعت آن که دارای لاک پشت، تمساح، و فلامینگو جذاب است.

فصل سفر نیز تورهای کوبا را بر گذار میکند

۳- Trinidad ترینیداد

کوبا ترینیداد trinidad
کوبا ترینیداد Trinidad

گردش در شهر ترینیداد که یک محل میراث جهانی یونسکو است مانند رفتن به گذشته در زمان است . ساختمان ها به زیبایی بازسازی شده اند و خیابان های سنگ فرش شده در مرکز شهرستان یک احساس استعماری عجیب و جالبب به آدم می دهد . بخش عمده ای از تاریخ این  معماری از قرن  ۱۷ تا ۱۹  است که ترینیداد دارای رونق فراوانی بوده است .

امروز، ترینیداد یکی از شهرهای توریستی محبوب کوبا است و خیابان ها اغلب با تزئینات کشورهای خارجی درست شده اند.

جاذبه های این شهر عبارتند از : کلیسای نئوکلاسیک از تثلیث مقدس (Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad) ،  صومعه سنت فرانسیس (Iglesia y Convento de San Francisco) با برج ناقوس متمایز آن، موزه  معماری (Museo de Arquitectura Colonial)، گالری هنر Casa de Aldeman Ortiz  ، و کاخ سبزه که یک خانه بزرگ ساخته شده در سال ۱۸۱۲ و هنوز  شامل نقاشی های دیواری اصلی و کف سنگ مرمر است.

شرق ترینیدادنیز از طریق جاده ها به سنکتی سپیریتوس می رسد که به عنوان میراث جهانی سرسبز ذکر شده و شامل آثار متعدد تاریخی از قرن ۱۹  است و همچنین شامل که مزارع نیشکر و کارخانه های تولید  قند است. اینجا یک محل عالی برای رانندگی یا سوار بر اسب  و دیدن مناظر زیبا از مزارع سر سبز نیشکر، درخت خرما، و کوه ها  است.

۴- Guardalavaca

کوبا گواردالاواسا "guardalavaca"
کوبا گواردالاواسا Guardalavaca

این منطقه دارای سواحلی زیبا همراه با صخره های مرجانی در کنار مزارع نیشکر است . این خط ساحلی دارای ۱۵۰۰ متر طول است و محیطی مناسب جهت گشت و گذار و استراحت در ساحل را فراهم می اورد ، درختان نخل و تمبر هندی نیز جلوه ی خاصی به ساحل این شهر می دهند ، این ساحل در استان Holguin و دور از Varadero واقع شده است . قایقرانی و دیدن دلفین ها در جزایر Naranjo از جاذبه های این منطقه است.

تورهای کوبا را در فصل سفر جستجو نمایید.

اینبار به یک کشور دیگر در قاره پهناور آمریکا سفر می کنیم و جاذبه هایش را بررسی می کنیم ، با ما همراه باشید با معرفی ۱۴ جاذبه برتر گردشگری کشور کوبا

۱ – هاوانا قدیم (هابانا ویجا)

cuba havana

هابانا ویجا یا هاوانا قدیمی که جز میراث جهانی یونسکو است یک نمایشگر خوب و حفظ شده از تاریخ کوبا است. قدم زدن در اطراف خیابان های سنگفرش شده و ساختمان های نئوکلاسیک، تصور  خواهید کرد که زندگی در کوبا مثل ۲۰۰ سال پیش است. بازسازی های گسترده در حال حاضر تنفس و زندگی جدیدی به ساختمان های تاریخی. جاذبه های مهم شامل پلازا د لا Catedral،  باروک Catedral د سان کریستوبال؛ رستوران افسانه ای و پاتوق همینگوی Bodeguita دل مدیو؛ و قلعه نظامی، کاستیلو د لا رئال Fuerza داده است.

همچنین در شهر قدیمی، پلازا ویجا  که یکی از نقاط  پر جنب و جوش هاوانا است ساختمان اصلی که قدمتش ۱۸ قرن است به نام  Casa del Conde Jaruco با پنجره های شیشه ای رنگی زیبا در طبقه اول دیدگاهی می دهد که فوق العاده از برج ۳۵ متری آن است.

  ۲ – وارادرو کوبا “Varadero”

وارادرو کوبا

Varadero  یکی از مقصدهای ساحلی معروف کوبا است. که آن را به همراه شبه جزیره  Hicacos، که توسط یک پل متحرک به سواحل دریای شمالی وصل میشود می شناسند. بیش از ۵۰ هتل در کنار این خط ساحلی که دارای نخل های محبوب و با شکوه و سواحل سفید رنگ به خاطر  شن و ماسه روشن آن که باعث جلب بازدید کننده از سراسر جهان است وجود دارد. نکات برجسته  این محل عبارتند از : Parque طبیعی پونتا Hicacos (Parque طبیعی  Varaderos)، یک ذخیره گاه طبیعی با ساحل زیبا، و دو غار Cueva  آمبروسیو و Cueva و Musulmanes.

همچنین در Varadero  و قسمت  Parque Josone خانه ای با باغ های سرسبز و پرگل، یک رستوران، استخر شنا، و یک دریاچه کوچک که در آن بازدید کنندگان می توانند به rowboats بپردازند وجود دارد . شمال شرقی Varadero در کایو پیدرا  ،یک پارک زیر آبی و مخصوص غواصی وجود دارد که منطقه ای محبوب است که در آن غواصان به تماشای کشتی های غرق شده و آبت glinting نوعی ماهی رنگ روشن  می پردازند.

برای اطلاع از تورهای کوبای فصل سفر مراجعه نمایید به صفحه تور کوبا نمایید.

 

با معرفی دو جاذبه آخر از ۱۲ جاذبه برتر کشور مکزیک با ما همراه باشید

۱۱ -مریدا: شهر سفید یوکاتان

مریدا شهر سفید یوکاتان

مرکز یوکاتان، مریدا است که یکی از بهترین شهرهای استعماری قدیمی مکزیک است و به عنوان یک پایه برای کشف بسیاری از مکانهای ساخته شده توسط  مایان ( تمدن قدیمی اون منطقه بوده است ) در منطقه است ، از جمله این مکانها :چیچن ایتزا و Tulum است که در قسمتهای قبلی به معرفی انها پرداخته شد .شهر مریدا در سال ۱۵۴۲ توسط اسپانیایی ها تاسیس شد اما تاثیرات اروپایی ها در همه جا، به ویژه در ساختمانهای مربعی شکل  قدیمی و قصرهای  آن  دیده میشود . از جمله شواهدی از معماری فرانسه هنوز هم دیده می شود.دلیل نامگذاری شهر سفید نیز به خاطر سفید بودن لباسهای مردم این منطقه است  که : سیوداد بلانکا  معنای “شهرستان سفید است.”

۱۲ –  Oaxaca اوآخاکا: طعم واقعی مکزیک

Oaxaca اوآخاکا طعم واقعی مکزیک

 اوآخاکا یکی از مقصدهای محبوب برای مسافران است چونکه یک نمونه واقعی از مکزیک  است. یک ترکیب جالب از عناصر بومی کشورهای هند و اسپانیاییدر شهر دیده میشود . این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. علاوه بر مرکز شهر که دست نخورده و دارای معماری قدیمی است ، یک مرکز فرهنگی برای رویدادهای متعدد و جشنواره ها، از جمله جشنواره دیدنی و جذاب Guelaguetza که جشنواره ای بومیاست که  هر ژوئیه برگزار میشود و  شامل رقص سنتی، لباس، موسیقی، غذا، و صنایع دستی است.این شهر نیز مکانی مناسب جهت رفتن به ویرانه های باستانی متعدد از جمله مونت آلبان است. بهترین تجربه سفر به مکزیک را با فصل سفر داشته باشید.