فصل سفر با همکاری آژانس آناهیتا تشکیل یافته از تیم حرفه ایه اجرای تور داشتن شبکه وسیعی درکشورهای اعلام شده و به کار گیری نیرو های محلی بومی و غیر بومی آماده برنامه ریزی و اجرای تورهای نرمال ، خاص، ماه عسل، نمایشگاهی در کشورهای مقصد آمریکای جنوبی، برزیل،آرژانتین، کنیا، تانزانیا، اوگاندا، آفریقای جنوبی، مراکش، تونس، کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی و مقاصد خاص در آسیا می باشد. تیم ما بر اساس نیاز مشتریان شما بهترین راه حلها را براساس قیمت و کیفیت ارائه خواهند داد و به بهترین نحو تمام مراحل از ابتدا تا انتها را مدیریت و اجرا می نمایند. با فصل سفر دیگر نگران اجرای تورهایتان نباشید تنها نگران فروش آنها باشید. لازم به ذکر است در صورت معرفی تعداد بالاتر از ۶۰% نفرات تور برای کسب اعتبار آژانس شما تورها با نام آژانس شما برگذار می گردد و در همه جا شما به عنوان آژانس مجری معرفی خواهید شد.

با فصل سفر نگران مدیریت سفرها و تورهای ماجرا جویانه و خاص طبیعت گردی و… در هیچ نقطه از دنیا نباشید